Lisamu 139:1-24

  • Mulimu uziba hande batanga bahae

    • Hakukonahali kubaleha, kusaba moya wa Mulimu (7)

    • ‘Niezizwe ka mukwa okomokisa’ (14)

    • ‘Neu niboni inze nili mbututu mwa mba’ (16)

    • “Unietelele mwa nzila ya kuya kuile” (24)

Ku muzamaisi wa lipina. Samu ya Davida. 139  Wena Jehova, unisefile, mi waniziba.+   Waziba haniina ni hani­yema.+ Uziba mihupulo yaka unze uli kwahule.+   Wanibona* hanili mwa musipili ni hanilobala;Uziba hande linzila zaka kaufela.+   Lulimi lwaka lusika bulela kale linzwi,Wena Jehova use ulizibile kale hande.+   Unipotoloha mwamulaho ni fapilaa ka;Mi unibeya lizoho lahao.   Zibo yecwalo hani iutwi­sisi.* Ipahami hahulu kuli mane hanikoni kufita ku yona.+   Nikamatela kai kuli nisabe moya wahao,Mi nikamatela kai kuli nisabe pata yahao?+   Hane nikakambamela kwa lihalimu, neuka nibona kwateñi,Mi hane nikayo yala mumbeta waka mwa Libita,* neuka yo nifumana mwateñi.+   Hane nikafufa ka mafufa a kupatalalaKuli niyo ipilela kwa liwate leli kwahule hahulu, 10  Nihaiba koo, lizoho lahao nelika nietelelaMi lizoho lahao la bulyo nelika niswala.+ 11  Hane nikali: “Kaniti lififi lika nipata!” Fohe, busihu bobu niambe­kile nebuka ­fetuha liseli. 12  Nihaiba bunsu bwa lififi nebusike bwaba bobunsu hahulu ku wena,Kono busihu nebuka bonahala inge musihali;+Lififi ku wena liswana ni liseli.+ 13  Kakuli ki wena yaezize lipio zaka;Neu nipatile* mwa mba ya bo ma.+ 14  Nakulumbeka kakuli niezizwe ka mukwa osabisa ni okomokisa.+ Misebezi yahao yakomo­kisa,+Niziba hande cwalo. 15  Masapo aka naasika patahala ku wenaHane nibupiwa kwa mukunda,Hane ningungahanyiwa mwa butungi bwa lifasi.+ 16  Meeto ahao aniboni inze nili mbututu mwa mba;Lilama zayona kaufela neliñozwi mwa buka yahaoKulikana ni mazazi ane libupilwe, Pili kusika ba kale teñi nihaiba silama silisiñwi ku zona. 17  Mihupulo yahao ki ya butokwa hahulu ku na!+ Wena Mulimu, ieza palo yetuna hahulu kwa buñata!+ 18  Hanilika kuibala, ifita lishabati kwa buñata.+ Hanizuha fa buloko, nisali ni wena.*+ 19  Wena Mulimu, kambe neuka bulaya babamaswe!+ Batu ba mifilifili* nebaka zwa ku na, 20  Bona bababulela litaba za kukulwanisa ka mulelo omaswe;*Ki lila zahao zeitusisa maswe libizo lahao.+ 21  Wena Jehova, kikuli hanisika toya baba kutoile,+Ni kunyenya baba kufetuhela?+ 22  Nibatoile kufeleleza;+Sebali lila zaka luli. 23  Unisefe, wena Mulimu, mi uzibe pilu yaka.+ Unitatube, mi uzibe mihupulo yaka yeenibilaeza.+ 24  Ubone haiba nji kunani nzila yemaswe ku na,+Mi unietelele+ mwa nzila ya kuya kuile.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Wanimishala.”
Kamba “ki yemakaza hahulu ku na.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba mwendi, “Neu ningungahanyelize.”
Kamba mwendi, “nisazwelapili kuibala.”
Kamba “babanani mulatu wa kusulula mali.”
Kamba “ka kuya ka muhupulo wabona.”