Lisamu 50:1-23

  • Mulimu uatula mwahalaa babasepahala ni babamaswe

    • Tumelelano ya Mulimu ka sitabelo (5)

    • “Mulimu ki yena Muatuli” (6)

    • Lifolofolo kaufela ki za Mulimu (10, 11)

    • Mulimu ubeya babamaswe fa nalela (16-21)

Samu ya Asafi.+ 50  Mulimu wa milimu, yena Jehova,+ ki yena yabulezi;Ubiza lifasiKuzwa kwa mapazulelo kuisa kwa malikelelo.*   Mulimu ubenya kuzwelela mwa Sione, ya bunde bobupetahalile.+   Mulimu waluna ukataha mi haakoni kukuza ­feela.+ Fapilaa hae kuinzi mulilo ociseleza,+Mi mwa matuko ahae kumupotoloha, kufuka liñungwa lelituna.+   Ubiza mahalimu ni lifasi,+Kuli aatule sicaba sahae, uli:+   “Mukubukanyeze ku na babasepahala baka,Bona babaeza tumelelano ni na ka sitabelo.”+   Mahalimu azibahaza kuluka kwahae,Kakuli Mulimu ki yena Muatuli.+ (Selah)   “Muteeleze, mina sicaba saka, mi nikabulela;Wena Isilaele, nikafa bupaki bobu kutama.+ Ki na Mulimu, Mulimu wahao.+   Hani kukalimeli kabakala matabelo ahao,Kamba kabakala linubu zahao za kucisa zefiwa mutumbi, ze fapilaa ka kamita.+   Hanitokwi kuunga poho kwa ndu yahao,Kamba kuunga lipuli* mwa milaka yahao.+ 10  Kakuli folofolo kaufela ya mwa naheñi ki yaka,+Nihaiba libatana ze fa malundu kaufela. 11  Naziba nyunywani kaufela ya kwa malundu;+Lifolofolo za mwa naheñi zesakonwi kubalwa ki zaka. 12  Kambe nishwile tala, nenisike nakubulelela,Kakuli naha ni ze ku yona kaufela ki zaka.+ 13  Kana nikaca nama ya lipohoNi kunwa mali a lipuli?+ 14  Ufitise buitumelo sina sitabelo sahao ku ­Mulimu,+Mi ueze zeuitamile ku Yapahami ka Kufitisisa;+ 15  Unibize ka nako ya ziyezi.+ Nika kulamulela, mi uka nikanyisa.”+ 16  Kono Mulimu ukabulelela yamaswe kuli: “Unani tukelo mañi kuli utaluse litaelo zaka+Kamba kubulela za tumelelano yaka?+ 17  Kakuli utoile kalimelo,*Mi uzwelapili kufulalela manzwi aka.*+ 18  Haubona lisholi, utabela likezo zalona,*+Mi uzwelapili kueza siango ni babuki. 19  Uitusisa mulomo wahao kwa kuhasanya zemaswe,Mi bupumi bu kwa lulimi lwahao.+ 20  Waina ni kubulela maswe mwanahabo wena;+Upatulula bufosi* bwa mwanaa maho tota. 21  Hane uezize lika ze, nenikuzize feela,Kabakaleo, neuhupula kuli nikaswana feela sina wena. Kono cwale nika kukalimela,Mi nika kubulelela zeufosize.+ 22  Namikupa, mulemuhe taba yeo, mina babalibala Mulimu,+Kuli nisike namitataula kusina yamilamulela. 23  Yafitisa buitumelo sina sitabelo sahae, wanika­nyisa,+Mi yalatelela nzila yelukile,Nika mubonisa kupilisa kwa Mulimu.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Kuzwa kwa upa kuya kwa wiko.”
Linzwi ka linzwi, “lipuli zabaana.”
Kamba “tuto.”
Linzwi ka linzwi, “kunepela manzwi aka kwamulaho wahao.”
Kamba mwendi, “waswalisana ni lona.”
Kamba “Usinya libizo.”