Lisamu 81:1-16

  • Kususueza sicaba kuipeya kuutwa

    • Musike mwalapela milimu isili (9)

    • ‘Kambe nemuutwile’ (13)

Ku muzamaisi wa lipina; fa Gititi.* Samu ya Asafi.+ 81  Muhuweleze ka tabo ku Mulimu, yena maata aluna.+ Muhuweleze ka muhuwo wa tulo ku Mulimu wa Jakobo.   Mukale pina mi muunge kalupanyana,Harepa ya mulumo omunde hamoho ni sesilizwa sa mihala.   Mulize lunaka, kweli haitasa,+Ni kweli haili fa busweu, fa lizazi la mukiti waluna.+   Kakuli ki mulao ofilwe Isilaele,Ki katulo ya Mulimu wa Jakobo.+   Yanaafile kuli ibe kupuliso ku Josefa,+Hanaaile kuyo lwanisa naha ya Egepita.+ Neniutwile linzwi* lene nisika ziba kuli ki la mañi, lelili:   “Nenizwisize mushimbo fa liheta lahae;+Mazoho ahae naalukuluzwi kwa sizuma.   Neuhuwelelize hane uli mwa ziyezi, mi seni kulamulela;+Neni kualabile kuzwelela mwa lilu la mishika.*+ Neni kulikile kwa mezi a Meriba.*+ (Selah)   Utwa wena sicaba saka, mi nika kufa bupaki bobu kutama. Wena Isilaele, kambe neuka niteeleza.+   Ku wena hakuna kufumaneha mulimu yasazibahali,Mi hauna kukubamela mulimu usili.+ 10  Na Jehova, ki na Mulimu wahao,Yanaa kuzwisize mwa naha ya Egepita.+ Atamisa mulomo wahao, mi nika utaza ka lico.+ 11  Kono sicaba saka nesisika utwa linzwi laka;Isilaele naahanile kuniutwa.+ 12  Kiha nibatuhelela kuli baye ka lipilu zabona zetaata;Baeza zene bahupula kuli lilukile.*+ 13  Kambe sicaba saka nesi niutwile,+Kambe kuli Isilaele naazamaile mwa linzila zaka!+ 14  Nenika koma lila zabona kapili-pili;Nenika lwanisa lila zabona ka lizoho laka.+ 15  Babatoile Jehova bakangangama fapilaa hae,Mi koto* yabona ikaba ya kuya kuile. 16  Kono uka kufepa* ka buloto bobunde hahulu+ Ni kukukulisa linosi zezwa mwa licwe.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “puo.”
Linzwi ka linzwi, “mwa sibaka sesiipatile sa mishika.”
Ili kutalusa “Kuomana.”
Linzwi ka linzwi, “Bazamaya ka likelezo zabona.”
Linzwi ka linzwi, “nako.”
Linzwi ka linzwi, “uka mufepa,” fo kikuli, batu ba Mulimu.