Lisamu 119:1-176

 • Kuitebuha linzwi la Mulimu la butokwa

  • ‘Babanca bakona kukenisa cwañi nzila yabona?’ (9)

  • “Nitabela likupuliso zahao” (24)

  • “Linzwi lahao ki yona sepo yaka” (74, 81, 114)

  • “Nilata hahulu mulao wahao!” (97)

  • “Ninani kutwisiso yetuna kufita baluti baka kaufela” (99)

  • “Linzwi lahao ki lambi yemonyehela mahutu aka” (105)

  • “Linzwi lahao kaufelaa lona ki niti” (160)

  • Babalata mulao wa Mulimu ba mwa kozo (165)

א [Aleph] 119  Tabo ki ya babasina sesinyazahala* mwa bupilo bwa­bona,Babazamaya ka mulao wa Jehova.+   Tabo ki ya babamamela likupuliso zahae,+Baba mubata ka lipilu zabona kaufela.+   Habaezi nto yesika luka;Bazamaya mwa linzila zahae.+   Ulaezi kuliLitaelo zahao lilatelelwe ka tokomelo.+   Haki monilatela kuzwelapili kueza sesilukile*+Kuli nimamele litaelo zahao!   Mi fo, nenisike naswaba+Haniisa pilu kwa milao yahao kaufela.   Nika kulumbeka ka pilu yenani nitiHaninze niituta likatulo zahao zelukile.   Nikamamela litaelo zahao. Usike waniyubeka nikamuta. ב [Beth]   Mutangana ukona kukenisa cwañi nzila yahae? Ka kuipuluka kulikana ni linzwi lahao.+ 10  Nakubata ka pilu yaka kaufela. Usike wanituhelela kukeluha mwa milao yahao.+ 11  Nibulukile linzwi lahao mwa pilu yaka+Kuli nisike nakufoseza.+ 12  Ulumbekwe, wena Jehova;Unilute litaelo zahao. 13  Ka mulomo waka nizibahazaLikatulo kaufela zeubulezi. 14  Nitabiswa ki likupuliso zahao+Kufita lika zeñwi kaufela za butokwa.+ 15  Nikanahanisisa* litaelo zahao+Ni kuisa pilu kwa linzila zahao.+ 16  Nitabela milao yahao. Hanina kulibala linzwi lahao.+ ג [Gimel] 17  Ueze mutangaa hao hande,Ilikuli nipile mi nimamele linzwi lahao.+ 18  Apula meeto aka kuli nibone handeZekomokisa ze mwa mulao wahao. 19  Ni muzwahule mwa naha.+ Usike wanipatela milao yahao. 20  Niciwa ki kushukelwaLikatulo zahao ka nako kaufela. 21  Ukalimela babaikuhumusa,Bona babakutilwe babakeluha mwa milao yahao.+ 22  Uzwise lishubu ni kashwau ku na,Kakuli nimamezi likupuliso zahao. 23  Manduna niha bainisana hamoho kunibulela maswe,Mutangaa hao yena unahanisisa* litaelo zahao. 24  Nitabela likupuliso zahao;+Ki zona baelezi baka.+ ד [Daleth] 25  Nipatami mwa liluli.+ Ubukeleze bupilo bwaka ka kuya ka linzwi lahao.+ 26  Nikubulelezi linzila zaka, mi seu nialaba;Unilute litaelo zahao.+ 27  Unituse kuutwisisa taluso* ya litaelo zahao,Ilikuli ninahanisise* ­misebezi yahao yekomo­kisa.+ 28  Nipalelwa kubona buloko kabakala maswabi. Unitiise ka kuya ka linzwi lahao. 29  Uzwise nzila ya bupumi ku na,+Mi unishemube ka mulao wahao. 30  Niketile nzila ya busepahali.+ Nilemuhile kuli likatulo zahao lilukile. 31  Nikumalezi likupuliso zahao.+ Usike wanituhelela kuswaba, wena Jehova.+ 32  Nikatukufalelwa kundongwama* nzila ya milao yahaoKakuli uilukiseza sibaka mwa pilu yaka.* ה [He] 33  Jehova, unilute+ nzila ya litaelo zahao,Mi nika ilatelela kuisa kwa mafelelezo.+ 34  Unife kutwisiso,Kuli nimamele mulao wahaoNi kuubuluka ka pilu yaka kaufela. 35  Unietelele* mwa nzila ya milao yahao,+Kakuli naitabela. 36  Uise pilu yaka kwa likupuliso zahao,Isiñi kwa kuipatela feela za ka butu.+ 37  Ubiule meeto aka ku zesina tuso;+Ubukeleze bupilo bwaka mwa nzila yahao. 38  Utaleleze sepiso* yahao ku mutangaa hao,Ilikuli usabiwe.* 39  Unizwise lishubu lenisaba,Kakuli likatulo zahao ki zende.+ 40  Hakubone monishukelezwi litaelo zahao. Ubukeleze bupilo bwaka ka kuluka kwahao. ו [Waw] 41  Unibonise lilato lahao, wena Jehova,+Unipilise ka kuya ka sepiso* yahao;+ 42  Mi fo, nikaalaba yaninyefula,Kakuli nisepile linzwi lahao. 43  Usike wazwisa linzwi la niti mwa mulomo waka,Kakuli nisepile* katulo yahao. 44  Nikamamela mulao wahao ka nako kaufela,Kamita ni kuya kuile.+ 45  Mi nikaizamaela mwa sibaka mokusina kozi,*+Kakuli nibata-bata litaelo zahao. 46  Nikabulela likupuliso zahao fapilaa malena,Mi hanina kuswaba.+ 47  Nitabela milao yahao,Ki cwalo, nailata.+ 48  Nikalapela ku wena inze ninanulezi mazoho aka mwahalimu, kabakala milao yahao yenilata,+Mi nikanahanisisa* litaelo zahao.+ ז [Zayin] 49  Uhupule linzwi* leubulelezi mutangaa hao,Lona leu nifa sepo ka lona.* 50  Seo ki sona sesi niomba-omba mwa manyando aka,+Kakuli linzwi lahao libukelelize bupilo bwaka. 51  Babaikuhumusa banisheununa hahulu,Kono hanikeluhi mwa mulao wahao.+ 52  Nihupula likatulo zahao za kwakale,+ wena Jehova,Mi niomba-ombiwa ki zona.+ 53  Ninyemile hahulu kabakala babamaswe,Babahana kumamela mulao wahao.+ 54  Litaelo zahao ki lipina ku naKai ni kai koniinzi.* 55  Ka nako ya busihu nihupula libizo lahao, wena Jehova,+Kuli nimamele mulao wahao. 56  Wo ki ona mukwa wakaKakuli nimamezi litaelo zahao. ח [Heth] 57  Jehova ki yena kabelo yaka;+Nisepisize kumamela manzwi ahao.+ 58  Nakukupa ka pilu yaka kaufela;+Unishemube+ ka kuya ka sepiso* yahao. 59  Nitatubile linzila zaka,Kuli nilatelele likupuliso zahao hape.+ 60  Naakufa mi haniliyehiKumamela milao yahao.+ 61  Mihala ya babamaswe inipotolohile,Kono hanilibali mulao wahao.+ 62  Nizuhanga fahalaa busihu ni kuitumela ku wena+Kabakala likatulo zahao zelukile. 63  Ni mulikanaa baba kusaba kaufelaNi babamamela litaelo zahao.+ 64  Lifasi kamukana litezi lilato lahao lelisa feli, wena Jehova;+Unilute litaelo zahao. ט [Teth] 65  Uezize mutangaa hao hande,Wena Jehova, ka kuya ka linzwi lahao. 66  Unilute ngana ni zibo,+Kakuli nisepile milao yahao. 67  Nisika nyandiswa kale, nenikeluhanga,*Kono cwale nimamela linzwi lahao.+ 68  U yomunde+ mi misebezi yahao ki yeminde. Unilute litaelo zahao.+ 69  Babaikuhumusa banitameleza litaba za buhata,Kono nimamela litaelo zahao ka pilu yaka kaufela. 70  Lipilu zabona limbumbutezi,*+Kono nitabela mulao wahao.+ 71  Kubile hande haninyandisizwe,+Kuli niitute litaelo zahao. 72  Mulao oubulezi ki omunde ku na,+Ki omunde kufita lishekele za gauda ni za silivera zeeza likiti-kiti.+ י [Yod] 73  Mazoho ahao ki ona aaniezize ni kunibupa. Unife kutwisiso,Kuli niitute milao yahao.+ 74  Baba kusaba banibona mi bataba,Kakuli linzwi lahao ki yona sepo yaka.*+ 75  Naziba kuli likatulo zahao lilukile, wena Jehova+Ni kuli unikalimezi kabakala busepahali bwahao.+ 76  Haike lilato lahao lelisa feli+ liniomba-ombe,Ka kuya ka sepiso* yene ufile mutangaa hao. 77  Unishwele makeke, kuli nizwelepili kupila,+Kakuli nitabela mulao wahao.+ 78  Babaikuhumusa baswabe,Kakuli banifoseza kusina libaka.* Kono na nikanahanisisa* litaelo zahao.+ 79  Baba kusaba bakutele ku na,Bona babaziba likupuliso zahao. 80  Pilu yaka imamele litaelo zahao kusina sesinyazahala,+Kuli nisike naswabiswa.+ כ [Kaph] 81  Ninyolezwi kupiliswa ki wena,+Kakuli linzwi lahao ki yona sepo yaka.* 82  Meeto aka anyolezwi kubona sepiso yahao+Ninze nili: “Uka niomba-omba lili?”+ 83  Kakuli niswana sina mukotana wa litalo oomisizwe ki musi,Kono hanilibali litaelo zahao.+ 84  Mutangaa hao alibelele ka mazazi amakai? Ukaatula lili baba ninyandisa?+ 85  Babaikuhumusa baniyepela misima,Bona babahana kumamela mulao wahao. 86  Milao yahao kaufela yasepahala. Batu baninyandisa kusina libaka; haku nituse!+ 87  Nekusiyezi feela hanyinyani kuli baniyundise mwa lifasi,Kono nenisika tuhela kumamela litaelo zahao. 88  Ubukeleze bupilo bwaka kabakala lilato lahao lelisa feli,Kuli nimamele likupuliso zeubulezi. ל [Lamed] 89  Wena Jehova, linzwi lahaoLikaina kuya kuile mwa mahalimu.+ 90  Busepahali bwahao ki bwa mwa masika kau­fela.+ Utiisize lifasi kuli lizwelepili kubateñi.+ 91  Zeo* libile teñi kufitela cwale, kabakala likatulo zahao,Kakuli kaufelaa zona ki batanga bahao. 92  Kambe nenisa tabeli mulao wahao,Kambe nenibulailwe ki manyando aka.+ 93  Hanina kulibala litaelo zahao nikamuta,Kakuli ubukelelize bupilo bwaka ka zona.+ 94  Ni mutu wahao; unipi­lise,+Kakuli nibata-batile litaelo zahao.+ 95  Babamaswe balibelezi kunibulaya,Kono niisize hahulu pilu kwa likupuliso zahao. 96  Niboni kuli linto kaufela zepetahalile linani maciñekelo,Kono mulao wahao ona hauna maciñekelo.* מ [Mem] 97  Nilata hahulu mulao wahao!+ Niunahanisisa* lizazi kaufela.+ 98  Mulao wahao unitalifisa kufita lila zaka,+Kakuli uinzi ni na kuya kuile. 99  Ninani kutwisiso yetuna kufita baluti baka kaufela,+Kakuli ninahanisisa* likupuliso zahao. 100  Nieza lika ka kutwisiso yetuna kufita babahulu,Kakuli nimamela litaelo zahao. 101  Nihana kuzamaya mwa nzila kaufela yemaswe,+Kuli nimamele linzwi lahao. 102  Hanisika keluha mwa likatulo zahao,Kakuli unilutile. 103  Manzwi ahao amunati hahulu mwahanu yaka,Amunati hahulu mwa mulomo waka kufita linosi!+ 104  Ka litaelo zahao, nieza lika ka kutwisiso.+ Ki lona libaka hanitoile nzila kaufela ya bu­hata.+ נ [Nun] 105  Linzwi lahao ki lambi yemonyehela mahutu aka,Ni liseli la mwa nzila yaka.+ 106  Niezize buitamo, mi nika bupeta, Kuli nimamele likatulo zahao zelukile. 107  Ninyandile hahulu.+ Wena Jehova, ubukeleze bupilo bwaka ka kuya ka linzwi lahao.+ 108  Uamuhele linubu zaka za kuitatela za milumbeko,*+ wena Jehova,Mi unilute likatulo zahao.+ 109  Bupilo bwaka bu mwa lubeta nako kaufela,*Kono hanisika libala mulao wahao.+ 110  Babamaswe baniteezi katwa,Kono hanisika keluha mwa litaelo zahao.+ 111  Likupuliso zahao ki liluwo laka la kamita,*Kakuli litabisa pilu yaka.+ 112  Niikatulezi* kumamela litaelo zahao Ka nako kaufela, kuisa kwa mafelelezo. ס [Samekh] 113  Nitoile ba lipilu zealu­hani,+Kono nilata mulao wahao.+ 114  Ki wena makundamo aka ni tebe yaka,+Kakuli linzwi lahao ki yona sepo yaka.*+ 115  Musike mwanisutelela, mina batu babanani ­lunya,+Kuli nimamele milao ya Mulimu waka. 116  Unituse sina mone usepiselize,*+Kuli nizwelepili kupila;Usike watuhelela sepo yaka kuli ifetuhe maswabi.+ 117  Unituse kuli nipiliswe;+Mi nikaisa hahulu pilu kwa litaelo zahao ka­mita.+ 118  Uhana batu kaufela babakeluha mwa litaelo zahao,+Kakuli ki mahata ni bapumi. 119  Babamaswe kaufela ba lifasi ubayumba sina matakala.*+ Ki lona libaka hanilata likupuliso zahao. 120  Sabo yaka ku wena ingangamisa mubili* waka;Nisaba likatulo zahao. ע [Ayin] 121  Niezize ka mulao ni ka kuluka. Usike wanifa mwa mazoho a baba nihatelela! 122  Ukolwise mutangaa hao kuli uka mubabalela;Babaikuhumusa basike banihatelela. 123  Meeto aka akatezi kulibelela kupiliswa ki wena+Ni sepiso* yahao yelu­kile.+ 124  Ubonise mutangaa hao lilato lahao lelisa feli,+Mi unilute litaelo zahao.+ 125  Ni mutangaa hao; unife kutwisiso,+Kuli nizibe likupuliso zahao. 126  Nako ya kuli Jehova aange muhato ifitile,+Kakuli balobile mulao wahao. 127  Ki lona libaka hanilata hahulu milao yahaoKufita gauda, mane gauda yekenile.*+ 128  Kabakaleo, niinga taelo kaufela yezwa ku wena kuli ilukile;+Nitoile nzila kaufela ya buhata.+ פ [Pe] 129  Likupuliso zahao ki ­zende hahulu. Ki lona libaka hani limamela. 130  Kupatululwa kwa manzwi ahao kutahisa ­liseli,+Kufa babasina zibo kutwisiso.+ 131  Niatamisa mulomo waka ni kulula moya,*Kakuli ninyolezwi milao yahao.+ 132  Usikuluhele ku na mi unishemube,+Kulikana ni katulo yahao ku babalata libizo ­lahao.+ 133  Uzamaise hande mihato yaka ka linzwi lahao;Sesimaswe sisike sani­busa.+ 134  Unilamulele* kwa bahateleli,Mi nikamamela litaelo zahao. 135  Ubenyiseze mutangaa hao pata yahao,+Mi unilute litaelo zahao. 136  Nisuluha miyoko mwa meetoKakuli batu habamameli mulao wahao.+ צ [Tsade] 137  U yalukile, wena Jehova,+Mi likatulo zahao lilu­kile.+ 138  Likupuliso zeufa lilukileMi lisepahala hahulu. 139  Niciwa ki kutukufalelwa kwaka,+Kakuli lila zaka lilibezi manzwi ahao. 140  Linzwi lahao likenile hahulu,+Mi mutangaa hao wa li­lata.+ 141  Hani sesiñwi mi nanyazisezwa;+Kono hanisika libala litaelo zahao. 142  Kuluka kwahao ki kwa kuya kuile,+Mi mulao wahao ki yona niti.+ 143  Niha nikopana ni manyando ni butata,Nizwelapili kutabela milao yahao. 144  Kuluka kwa likupuliso zahao ki kwa kuya ­kuile. Unife kutwisiso,+ kuli nizwelepili kupila. ק [Qoph] 145  Nihuweleza ka pilu yaka kaufela. Haku nialabe, wena Jehova. Nikamamela litaelo zahao. 146  Nihuweleza ku wena; haku nipilise! Nikamamela likupuliso zahao. 147  Nizuhile kusika patalala kale ni kuikupela tuso ku wena,+Kakuli manzwi ahao ki yona sepo yaka.* 148  Nizuhile fahalaa busihu,Kuli ninahanisise* linzwi lahao.+ 149  Uteeleze kwa linzwi laka kabakala lilato lahao lelisa feli.+ Ubukeleze bupilo bwaka ka kuya ka katulo yahao yelukile, wena Jehova. 150  Ba muzamao oswabisa banisutelela;Ba kwahule ni mulao wahao. 151  U fakaufi wena Jehova,+Mi milao yahao kaufela ki yona niti.+ 152  Neniitutile likupuliso zahao kale koo,Kuli neu lilukiselize ku­ina kuya kuile.+ ר [Resh] 153  Ubone manyando aka mi unilamulele,+Kakuli hanisika libala mulao wahao. 154  Uniyemele* mi unilamulele;+ Ubukeleze bupilo bwaka ka kuya ka sepiso* yahao. 155  Puluso i kwahule ni babamaswe, Kakuli habasika bata litaelo zahao.+ 156  Makeke ahao ki amatuna, wena Jehova.+ Ubukeleze bupilo bwaka ka kuya ka katulo yahao yelukile. 157  Baba ninyandisa ni lila zaka ki babañata;+Kono hanisika keluha mwa likupuliso zahao. 158  Nanyenya hanitalima babasa sepahali,Kakuli habamameli linzwi lahao.+ 159  Hakubone monilatela litaelo zahao! Ubukeleze bupilo bwaka kabakala lilato lahao lelisa feli, wena Jehova.+ 160  Linzwi lahao kaufelaa lona ki niti,+Mi likatulo zahao zelukile ki za kuya kuile. ש [Sin] kamba [Shin] 161  Manduna baninyandisa+ kusina libaka,Kono pilu yaka isaba manzwi ahao.+ 162  Nitabiswa ki linzwi ­lahao+Inge mutu yafumani tutu ya butokwa. 163  Nitoile buhata—nabunyenya+Nilata mulao wahao.+ 164  Nikulumbeka ha 7 zazi ni zaziKabakala likatulo zahao zelukile. 165  Babalata mulao wahao ba mwa kozo yetuna;+Hakuna sesikona kubasitatalisa.* 166  Wena Jehova, nilibelezi likezo zahao za kupi­lisa,Mi nimamela milao yahao. 167  Nimamela likupuliso zahao,Mi nililata hahulu-hulu.+ 168  Nimamela litaelo zahao ni likupuliso zahao,Kakuli waziba zenieza kaufela.+ ת [Taw] 169  Haike muhuwo waka wa kukupa tuso ufite ku wena Jehova.+ Unituse kuutwisisa, ka kuya ka linzwi lahao.+ 170  Kupo yaka ya kushemubiwa ifite ku wena. Unipilise, sina mousepiselize.* 171  Mulomo waka utale milumbeko,+Kakuli uniluta litaelo zahao. 172  Lulimi lwaka luopele za linzwi lahao,+Kakuli milao yahao kaufela ilukile. 173  Lizoho lahao liitukiseze kunitusa,+Kakuli niketile kumamela litaelo zahao.+ 174  Ninyolezwi kupiliswa ki wena, Jehova,Mi nitabela mulao wahao.+ 175  Unituhelele kupila kuli nikulumbeke;+Haike likatulo zahao linituse. 176  Niyembana inge ngu yelatehile.+ Ubata-bate mutangaa hao,Kakuli hanisika libala milao yahao.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “babasepahala.”
Linzwi ka linzwi, “Haki monilatela kuli linzila zaka litiye.”
Kamba “Nikaituta.”
Kamba “uituta.”
Linzwi ka linzwi, “nzila.”
Kamba “nii­tute.”
Linzwi ka linzwi, “Nikamata mwa.”
Kamba mwendi, “utusa pilu yaka kuba ni buikolwiso.”
Kamba “Unizamaise.”
Kamba “linzwi.”
Kamba mwendi, “Yefiwa baba kusaba.”
Kamba “linzwi.”
Kamba “nilibelela.”
Kamba “sibaka sesituna.”
Kamba “nikaituta.”
Kamba “sepiso.”
Kamba “Lona lene unilibelelisize.”
Kamba “Mwa ndu monipila sina muzwahule.”
Kamba “linzwi.”
Kamba “neniezanga sibi ka kusaziba.”
Linzwi ka linzwi, “haliutwi sesiñwi, inge mafula.”
Kamba “nilibelela linzwi lahao.”
Kamba “linzwi.”
Kamba mwendi, “ka buhata.”
Kamba “nikaituta.”
Kamba “nilibelela linzwi lahao.”
Fo kikuli, lika zabupile kaufela.
Linzwi ka linzwi, “uama lika zeñata.”
Kamba “Niituta ona.”
Kamba “niituta.”
Linzwi ka linzwi, “linubu za kuitatela za mwa mulomo waka.”
Linzwi ka linzwi, “Moyo waka u mwa lizoho laka nako kaufela.”
Kamba “saanda saka sa kuya kuile.”
Linzwi ka linzwi, “Niisize pilu yaka.”
Kamba “nilibelela linzwi lahao.”
Kamba “ka kuya ka linzwi lahao.”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, litalusa masila aazwanga kwa silivera kamba gauda haishengununwa.
Linzwi ka linzwi, “nama.”
Kamba “linzwi.”
Kamba “yekenisizwe.”
Linzwi ka linzwi, “kubuyana.”
Linzwi ka linzwi, “Uniliulule.”
Kamba “nilibelezi manzwi ahao.”
Kamba “niitute.”
Kamba “Unizekele.”
Kamba “linzwi.”
Kamba “Ku bona hakuna nto yesitatalisa.”
Kamba “ka kuya ka linzwi lahao.”