Lisamu 71:1-24

  • Sepo ya babasupezi

    • Kusepa Mulimu kuzwa kwa bunca (5)

    • “Hase nifelelwa ki maata” (9)

    • ‘Mulimu unilutile kuzwelela kwa bunca bwaka’ (17)

71  Nisabezi ku wena, ­Jehova. Haike nisike naswaba nikamuta.+   Kabakala kuluka kwahao, unipilise ni kunilamu­lela. Usikekele zebe yahao* ku na mi unipilise.+   Ube licwe laka leli nisilelezaMonikona kukena ka nako kaufela. Ulaele kuli nipiliswe,Kakuli ki wena licwe laka mi ki wena yanisileleza.+   Mulimu waka, unilamulele mwa lizoho la yamaswe,+Mwa lizoho la muhateleli yasika luka yanilambezi.   Kakuli ki wena sepo yaka, wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa;Nisepile wena kuzwa kwa bunca bwaka.+   Niitingile ku wena kuzwa fonipepelwa;Ki wena yanaa nizwisize mwa mba ya bo ma.+ Ki wena yenilumbeka ka nako kaufela.   Senili inge makazo ku babañata,Kono ki wena masabelo aka atiile.   Mulomo waka utezi milumbeko yahao;+Lizazi kaufela nibulela za bunde bwahao.   Usike waniyumba hase nisupezi;+Usike waniyubeka hase nifelelwa ki maata.+ 10  Lila zaka linilwanisa ka manzwi,Mi babazuma bupilo* bwaka balelisana ha­moho,+ 11  Bali: “Mulimu umuyubekile. Hamumumatise, mumuswale, kakuli hakuna yaka mupilisa.”+ 12  Wena Mulimu, usike waba kwahule ni na. Mulimu waka, unituse kapili.+ 13  Baba nilwanisaBaswabe mi bayunde.+ Bababata kuli nibe mwa ziyeziBaapeswe maswabi ni lishubu.+ 14  Haili na, nikazwelapili kulibelela;Nika kulumbeka hahulu. 15  Mulomo waka ukabulela za kuluka kwahao,+Lizazi kaufela ukabulela za likezo zahao za kupi­lisa,Nihaike ki zeñata hahulu kuli mane hanikoni kuliutwisisa.*+ 16  Nikataha nito bulela za likezo zahao zemaata,Wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa;Nikabulela za kuluka kwahao, kwahao unosi. 17  Wena Mulimu, unilutile kuzwelela kwa bunca bwaka,+Mi ni nako ye, nizwelapili kuzibahaza misebezi yahao yekomokisa.+ 18  Niha nikasupala ni kutunya limbi, usike waniyubeka, wena Mulimu.+ Nibata kubulelela lusika lolutaha za maata* ahaoNibulelele babasa taha kaufela za maata ahao.+ 19  Kuluka kwahao kuyo fita kwahalimu, wena ­Mulimu;+Uezize misebezi yemituna;Wena Mulimu, ki mañi yaswana ni wena?+ 20  Nihaike utahisize kuli nifite mwa manyando amañata ni liziyezi,+Uniwetuluse hape;Unizwise kwatasaa* lifasi.+ 21  Uekeze kwa butuna bwakaMi unipotolohe ni kuniomba-­omba. 22  Mi fo, nika kulumbeka ka sesilizwa sa mihalaKabakala busepahali bwahao, wena Mulimu waka.+ Nikaopela milumbeko yahao ka harepa,Wena Yakenile wa Isilaele. 23  Mulomo waka ukahuweleza ka tabo haninze nikuopelela milumbeko,+Kakuli upilisize bupilo bwaka.*+ 24  Lizazi kaufela lulimi lwaka lukabulela* za kuluka kwahao,+Kakuli bababata kuli niyundiswe bakaswaba ni kutompololwa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Inama uteeleze.”
Kamba “moyo.”
Kamba “kubala palo yazona.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”
Kamba “mwa buliba bwa mezi bwa.”
Kamba “uliuluzi moyo waka.”
Kamba “lukakengeyela.”