Lisamu 95:1-11

  • Bulapeli bwa niti buzamaelela ni kuipeya kuutwa

    • “Kacenu haiba muutwa linzwi lahae” (7)

    • “Musike mwaitatafaza lipilu” (8)

    • “Habana kukena mwa pumulo yaka” (11)

95  Amutahe, luhuweleze ka tabo ku Jehova! Aluhuwelezeñi ka muhuwo wa tulo kwa Licwe leli lupilisa.+   Aluyeñi fapilaa hae* ka buitumelo;+Alumuopeleleñi ni kuhuweleza ka muhuwo wa tulo ku yena.   Kakuli Jehova ki Mulimu yamaata,Ki Mulena yamaata kufita milimu yemiñwi kaufela.+   Butungi bwa lifasi bu mwa lizoho lahae;Lingo za malundu ki zahae.+   Liwate lanaaezize, ki lahae,+Mi mazoho ahae naaezize naha yeomile.+   Amutahe, lumulapele ni kumukubamela;Alukubameñi fapilaa Jehova Mubupi waluna.+   Kakuli ki yena Mulimu waluna,Mi luna lu batu ba mwa mafulisezo ahae, Lu lingu ze mwa pabalelo yahae.*+Kacenu haiba muutwa linzwi lahae,+   Musike mwaitatafaza lipilu sina mone kubezi kwa Meriba,*+Sina mone kubezi mwa lizazi la Masa* mwa lihalaupa,+   Bo kuku wamina hane banilikile;+Neba nishemaetile, niha nebaboni misebezi yaka.+ 10  Ka lilimo ze 40 neninyenyize lusika lwani, mi nali: “Ki sicaba sesiyauluka kamita mwa lipilu zasona;Habasika ziba linzila zaka.” 11  Kiha nikonka ka buhali bwaka, nali: “Habana kukena mwa pumulo yaka.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “fapilaa pata yahae.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho lahae.”
Lelitalusa “Kuomana.”
Lelitalusa “Kulika; Muliko.”