Lisamu 69:1-36

  • Tapelo ya kukupa kulamulelwa

    • “Nicilwe ki kutukufalelwa ndu yahao” (9)

    • “Unialabe kapili” (17)

    • “Banifile vinega kuli ninwe” (21)

Ku muzamaisi wa lipina; ka mulumo wa “Mayangayanga.” Samu ya Davida. 69  Unipilise, wena Mulimu, kakuli mezi abata kunibulaya.+   Nitotobezi mwa sileze sesitungile, mokusina mubu otiile.+ Nikeni mwa buliba,Mi nukana yebuba inikukisize.+   Nikatezi kabakala kuhuweleza;+Linzwi laka selihohoma. Meeto aka akatezi haninze nilibelela Mulimu waka.+   Baba nitoile kusina libaka+Ki babañata kufita milili ya toho yaka. Bababata kunibulaya,Lila zaka zenani bupumi,* sebali babañata. Nenihapelelizwe kukutisa sene nisika uzwa.   Wena Mulimu, waziba bukuba bwaka,Mi mulatu waka hausika patiwa ku wena.   Baba kusepile basike baswaba kabakala ka,Wena Mulena Yapahami ka Kufitisisa, Jehova wa limpi. Baba kubata basike bashubulwa kabakala ka,Wena Mulimu wa Isilaele.   Nisweli kushubulwa bakeñisa wena;+Pata yaka i mwa maswabi.+   Nifetuhile mutu usili kwa banabahesu,Muzwahule kwa bana ba bo ma.+   Nicilwe ki kutukufalelwa ndu yahao,+Mi linyazo za baba kunyaza liwezi na.+ 10  Hane niikokobelize ka kuitima lico,*Neninyazizwe. 11  Hane niapezi lisila la saka sina siapalo,Nenifetuhile nto yesheununwa* ku bona. 12  Babainzi kwa munyako wa muleneñi baambola na,Mi macakolwa baninguya mwa lipina zabona. 13  Kono tapelo yaka ifite ku wena,Ka nako yeswanela, wena Jehova.+ Kabakala lilato lahao lelituna lelisa feli, wena Mulimu,Unialabe ka likezo zahao za kupilisa zetamehile kuezahala.+ 14  Uniyangwele mwa sileze;Usike wanituhelela kutotobela mwateñi. Unilamulele ku baba nitoileNi kwa mezi a buliba.+ 15  Usike wanituhelela kukukiswa ki mezi a muunda aabuba,+Kamba kutuhelela buliba kunimiza,Kamba kutuhelela siliba* kunikwahela ka mulomo wasona.+ 16  Unialabe, wena Jehova, kakuli lilato lahao lelisa feli ki lelinde.+ Unitalime ka kuya ka makeke ahao amatuna,+ 17  Mi usike wapatela mutangaa hao pata yahao.+ Unialabe kapili, kakuli niziyelehile.+ 18  Sutelela unipilise;Uniliulule kwa lila zaka. 19  Waziba moninyazezwa ni monitompololelwa ni monishubulelwa.+ Waiponela lila zaka kaufela. 20  Pilu yaka ilobehile kabakala linyazo, mi sitombo saka hasifoli.* Nenibata babaka niutwela butuku, kono hakusika fumaneha nihaiba alimuñwi,+Ni baomba-ombi, kono hanisika fumana nihaiba alimuñwi.+ 21  Kono mwa sibaka sa lico, banifile sifanu* kuli nice,+Mi bakeñisa linyolwa, banifile vinega kuli ninwe.+ 22  Tafule yabona ifetuhe katwa ku bona,Mi buiketo bwabona bube lilaba.+ 23  Meeto abona aunsufale kuli basike babona,Mi uzikinyehise linoka zabona ka nako kaufela. 24  Ubasululele mabifi ahao,Mi buhali bwahao bobutuka bubafumane.+ 25  Mafulo* abona afetuhe matota;Mwa litende zabona kusike kwaba ni yapila mwateñi.+ 26  Kakuli bandongwama yeunatile,Mi bakuta-kutela kubulela za butuku bobautwa beuholofalize. 27  Ubaekeleze mulatu kwa mulatu wabona,Mi basike baba ni kabelo kwa kuluka kwahao. 28  Batakulwe mwa buka ya babapila,*+Mi basike bañolwa hamoho ni babalukile.+ 29  Kono ninyandile mi niutwa butuku.+ Haike maata ahao apilisa anisileleze, wena Mulimu. 30  Nikaopelela libizo la Mulimu milumbeko,Mi nika mububeka ka buitumelo. 31  Taba yeo ikatabisa hahulu Jehova kufita mwakona kutabisezwa ki poho,Kufita mwakona kutabisezwa ki pohwana yenani manaka ni litaku.+ 32  Babaishuwa bakaiponela taba yeo mi bakataba. Mina bababata Mulimu, haike lipilu zamina liwetuluke. 33  Kakuli Jehova uteeleza kwa babotana,+Mi haana kukenda batu bahae babahapilwe.+ 34  Lihalimu ni lifasi limulumbeke,+Ni mawate ni zezamaya mwateñi kaufela. 35  Kakuli Mulimu ukapilisa Sione+Mi ukayaha sinca mileneñi ya Juda,Mi bakapila mwateñi ni kuiluwa.* 36  Babasimuluha kwa batanga bahae bakaiyola,+Mi babalata libizo lahae+ bakapila mwateñi.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Lila zeenitoile kusina libaka.”
Kamba mwendi, “Hane nililile ni kuitima lico.”
Linzwi ka linzwi, “lishitanguti.”
Kamba “mukoti.”
Kamba “mi senifelelwa ki sepo.”
Kamba “simela sesinani sifanu.”
Kamba “minganda ya makwakwa.”
Kamba “buka ya bupilo.”
Fo kikuli, naha.