Lisamu 31:1-24

  • Kusabela ku Jehova

    • “Nibeya moya waka mwa lizoho lahao” (5)

    • “Jehova, Mulimu yanani niti” (5)

    • Bunde bwa Mulimu bobutuna hahulu (19)

Ku muzamaisi wa lipina. Samu ya Davida. 31  Wena Jehova, nisabezi ku wena.+ Usike walumeleza kuli niswabe.+ Unilamulele kabakala kuluka kwahao.+   Usikekele zebe yahao* ku na. Unilamulele kapili.+ Ube lilundu la silelezo ku na,Ube sibaka sesisilelelizwe sesi nipilisa.+   Kakuli ki wena licwe laka ni silelezo yaka;+Kabakala libizo lahao,+ uka nizamaisa ni kunietelela.+   Uka nikayutula mwa kanyandi keba niteezi nisazibi,+Kakuli ki wena musilelezi waka.+   Nibeya moya waka mwa lizoho lahao.+ Uniliuluzi, wena Jehova, Mulimu yanani niti.*+   Nitoile babasebeleza milimu ya maswaniso yesina tuso, yesatusi sesiñwi,Haili na, nisepile Jehova.   Nikatabiswa hahulu ki lilato lahao lelisa feli,Kakuli uboni manyando aka;+Waziba ziyezi-tuna yenili ku yona.   Hausika nifa mwa mazoho a sila,Kono uniyemisize mwa sibaka mokusina kozi.*   Unishemube, wena Jehova, kakuli niziyelehile. Manyando afokolisize meeto aka,+ ni mubili waka kaufela.+ 10  Bupilo bwaka buciwa ki maswabi+Mi lilimo zaka liciwa ki sitongo.+ Maata aka asweli afokola kabakala bufosi bwaka;Masapo aka asweli afokola.+ 11  Nisheununwa ki lila zaka kaufela,+Sihulu beniyahile ni bona. Mi nisabiwa ki benizibana ni bona;Haba nibona mwa nyangela, banimata.+ 12  Hanisa liyo mwa lipilu* zabona mi nilibezwi, inge yashwile;Niswana inge nkwana yetubehile. 13  Niutwile mabulatwi amaswe amañata;Nipotolohilwe ki zesabisa.+ Habakopana hamoho sina mutu alimuñwi kunilwanisa,Balela kuniomba moyo.+ 14  Kono nisepile wena, Jehova.+ Nili: “Ki wena Mulimu waka.”+ 15  Mazazi* aka a mwa lizoho lahao. Unilamulele kwa lila zaka ni ku baba ninyandisa.+ 16  Ubenyiseze mutangaa hao pata yahao.+ Unilamulele ka lilato lahao lelisa feli. 17  Wena Jehova, usike walumeleza kuli niswabe hanihuweleza ku wena.+ Haike babamaswe baswabe;+Bakuziswe mwa Libita.*+ 18  Milomo yebulela buhata ipalelwe kubulela,+Yona milomo yebulela za babalukile, ka buikuhumuso, ka buikankabeki, ni ka busheununi. 19  Bunde bwahao ki bobutuna hahulu!+ Ububulukezi baba kusaba,+Mi ububonisize babasabela ku wena, fapilaa batu kaufela.+ 20  Uka bapata mwa sibaka sesiipatile, fapilaa hao+Kwahule ni milelo ya batu;Uka bapata mwa makundamo ahaoKuli ubasileleze kwa litasezo zemaswe.*+ 21  Haike Jehova alumbekwe,Kakuli ka nzila yekomokisa, unibonisize lilato lahae lelisa feli,+ mwa muleneñi oambekilwe.+ 22  Haili na, neniikalezwi mi senili: “Nikayunda fapilaa hao.”+ Kono uutwile likupo zaka za kuikupela tuso hane nihuweleza ku wena.+ 23  Mulate Jehova, mina kaufela babasepahala ku yena!+ Jehova usileleza babasepahala,+Kono ufa koto yetuna ku mutu kaufela yaikuhumusa.+ 24  Mube ni bundume, mi mutiye lipilu,+ Mina kaufela babalibelezi Jehova.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Inama uteeleze.”
Kamba “Mulimu yasepahala.”
Kamba “sibaka sesituna.”
Kamba “minahano.”
Linzwi ka linzwi, “Linako.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “kwa malimi aomana.”