Lisamu 88:1-18

  • Tapelo ya kukupa kusilelezwa kwa lifu

    • “Bupilo bwaka busutelezi bukaufi ni Libita” (3)

    • ‘Zazi ni zazi kakusasana nilapela ku wena’ (13)

Pina. Samu ya bana ba Kora.+ Ku muzamaisi wa lipina; ka mulizezo wa Mahalati,* iopelwe ka kutekuzana. Masikili* ya Hemani wa Muezirani.+ 88  Wena Jehova, Mulimu yanipilisa,+Nihuweleza ku wena musihali,Mi nitaha fapilaa hao busihu.+   Tapelo yaka ifite ku wena,+Usikekele zebe yahao* kwa muhuwo waka wa kukupa tuso.+   Kakuli moyo* waka utezi liziyezi,+Mi bupilo bwaka busutelezi bukaufi ni Libita.*+   Nise nibalezwi kale mwahalaa babashetumukela mwa mukoti;*+Senili mutu yanyandile,*+   Yasiilwe mwahalaa babashwile,Inge bababulailwe, babalobezi mwa libita,Beusa hupuli, Babazwile mwa pabalelo* yahao.   Unibeile mwa mukoti o kwatasi-tasi,Mwa libaka za lififi, mwa mukoti omutuna.   Mabifi ahao aniimezi,+Mi unikwahela ka mandinda ahao amaata. (Selah)   Ulelekezi lindambo zaka kwahule ni na;+Uniezize nto yenyenyisa ku bona. Nikwalezwi mi hanikoni kubaleha.   Meeto aka afokolisizwe ki manyando aka.+ Lizazi kaufela nihuweleza ku wena Jehova;+Niotololela mazoho aka ku wena. 10  Kikuli ukaezeza babashwile zekomokisa? Kana babasina maata, babashwile, bakona kuzuha kuli bakulumbeke?+ (Selah) 11  Kana lilato lahao lelisa feli likazibahazwa mwa libita,Ni busepahali bwahao mwa sibaka sa sinyeho?* 12  Kana misebezi yahao yekomokisa ikazibahala mwa lififiKamba kuluka kwahao mwa naha ya babalibezwi?+ 13  Kono nisahuweleza ku wena Jehova kuli unituse,+Zazi ni zazi kakusasana tapelo yaka itaha fapilaa hao.+ 14  Unihanelañi, wena Jehova?+ Kiñi haunipatela pata yahao?+ 15  Kuzwa kwa bunca bwaka,Ninyandile mi niitukiselize kushwa;+Nimbumbisizwe ki lika zemaswe zeu nituhelela kukopana ni zona. 16  Buhali bwahao bobutuka bwaniimeza;+Zesabisa zahao zaniyundisa. 17  Linipotolohile sina mezi lizazi kaufela;Linitaeka mwa maneku kaufela.* 18  Ulelekezi balikani baka ni lindambo zaka kwahule ni na;+Lififi lifetuhile mulikanaaka.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Inama uteeleze.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “libita.”
Kamba “Senili inge mutu yasina maata.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”
Kamba “mwa Abadoni.”
Kamba mwendi, “ka nako yeswana.”