Lisamu 74:1-23

  • Tapelo ya kuli Mulimu ahupule sicaba sahae

    • Likezo za Mulimu za kupilisa zahupulwa (12-17)

    • “Uhupule linyefulo za sila” (18)

Masikili.* Samu ya Asafi.+ 74  Wena Mulimu, uluhanelañi kuya kuile?+ Ki kabakalañi buhali bwahao habutukela mutapi wa mwa mafulisezo ahao?+   Uhupule sicaba sene uipumanezi kale koo,+Lusika lone uliuluzi kuli lube saanda sahao.+ Uhupule Lilundu la Sione, leupilile ku lona.+   Hakuye kwa matota asafeli.+ Sila sisinyize lika kaufela mwa sibaka sesikenile.+   Lila zahao lihuwelelize mihuwo ya tulo mwa sibaka sahao sa makopanelo.+ Babeile mwateñi lisupo zabona.   Nebaswana sina batu babasweli licapu, babalema mushitu otibani.   Maswaniso a mwateñi kaufela aacakuzwi,+ nebaalobakile ka licapu ni ka mingwala.   Nebacisize sibaka sahao sesikenile.+ Nebashwauzi tabernakele ya libizo lahao, baiwiseza fafasi.   Bona ni bana babona baipulelezi mwa lipilu zabona kuli: “Libaka kaufela za Mulimu za makopanelo* ze mwa naha, liswanela kucisiwa.”   Hakusana lisupo zelubona;Hakusana mupolofita nihaiba alimuñwi,Mi ku luna hakuna yaziba kuli taba yeo ikaanga nako yekuma kai. 10  Wena Mulimu, sila sikaanga nako yekuma kai inze sinyefula?+ Kikuli sila sikashwaula libizo lahao kuya kuile?+ 11  Uputelañi lizoho lahao, lizoho lahao la bulyo?+ Hakulizwise fa sifuba sahao mi ubatimeze. 12  Kono Mulimu ki yena Mulenaaka kuzwa kale koo,Yena yaeza likezo za kupilisa mwa lifasi.+ 13  Neunyanganyisize liwate ka maata ahao;+Neutubile litoho za libatana za mwa liwate mwa mezi. 14  Neupyatile litoho za Leviatani;*Neu ifile sina sico kwa batu, ku babayahile mwa mahalaupa. 15  Neutibuluzi maweluwelu ni linukana;+Neuomisize linuka zenebuba mezi nako kaufela.+ 16  Musihali ki wahao, ni busihu ki bwahao. Neuezize liseli* ni lizazi.+ 17  Neutomile milulwani kaufela ya lifasi;+Neuezize litabula ni maliha.+ 18  Uhupule linyefulo za sila, wena Jehova,Mobashwaulela libizo lahao batu ba likuba.+ 19  Usike wafa libatana bupilo* bwa liiba lahao. Usike walibala kuya kuile bupilo bwa sicaba sahao sesinyandile. 20  Uhupule tumelelano yene uezize ni bona,Kakuli libaka za lififi za lifasi selitezi makundamo a batu ba mifilifili. 21  Haike yanyandile asike akuta aswabile;+Wa mayemo a kwatasi ni mubotana balumbeke libizo lahao.+ 22  Uyeme, wena Mulimu, mi uizekele. Uhupule mosi kunyefulela sikuba lizazi kaufela.+ 23  Usike walibala zebabulela lila zahao. Siyongili sa baba kushwaula sikambamela mwahalimu nako kaufela.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Libaka kaufela mwalapelelwa Mulimu.”
Kamba “liboni.”
Kamba “moyo.”