Lisamu 33:1-22

  • Kulumbeka Mubupi

    • “Mumuopelele pina yenca” (3)

    • Lika libupilwe ka linzwi la Jehova ni ka moya wahae (6)

    • Sicaba sa Jehova sitabile (12)

    • Meeto a Jehova atalima (18)

33  Mina babalukile, muhuweleze ka tabo kabakala Jehova.+ Kwaswanela kuli babanani niti bamulumbeke.   Muitumele ku Jehova ka harepa;Mumuopelele milumbeko ka sesilizwa sa mihala yelishumi.   Mumuopelele pina yenca;+Mulize mihala ka bukwala, munze muhuweleza ka tabo.   Kakuli linzwi la Jehova ki la niti,+Mi zaeza kaufela zasepahala.   Ulata kuluka ni katulo yelukile.+ Lifasi kamukana litezi lilato la Jehova lelisa feli.+   Mahalimu naaezizwe ka linzwi la Jehova,+Mi ze ku ona kaufela* neliezizwe ka moya wabulula mwa mulomo wahae.   Ukubukanya mezi a liwate kulokulikuñwi inge mwa lisa la mamota;+Mezi abifile uabeya mwa mabulukelo.   Lifasi kamukana lisabe Jehova.+ Babayahile mwa naha bamusabe.   Kakuli naabulezi mi kwaezahala cwalo;+Alaela mi zalaezi zabateñi.+ 10  Jehova upalelwisize milelo* ya macaba;+Umbonjanisize milelo* ya batu.+ 11  Kono likatulo* za Jehova likaina kuya kuile;+Mihupulo ya pilu yahae haicinci kuzwa lusika loluñwi kuya ku loluñwi. 12  Tabo ki ya sicaba seo Jehova ali Mulimu wasona,+Sona sicaba saketile kuba liluwo lahae.+ 13  Jehova utalimela fafasi inzaa li kwa lihalimu;Ubona bana ba batu kamukana.+ 14  Kuzwelela mwa sibaka sapila ku sona,Utalimisisa babayahile mwa lifasi. 15  Ki yena yabupa lipilu za batu kamukana;Utatuba misebezi yabona kaufela.+ 16  Mpi yetuna haki yona yepilisa mulena;+Muuna yamaata haapiliswi ki maata ahae amatuna.+ 17  Kuisepisa kupiliswa ki* pizi ki kuipuma;+Maata ayona amatuna haakoni kupunyusa mutu. 18  Hamubone! Meeto a Jehova atalima baba musaba,+Babalibelela lilato lahae lelisa feli, 19  Kuli abalamulele kwa lifuNi kubapilisa ka nako ya lukupwe.+ 20  Lulibelezi Jehova. Ki yena mutusi waluna ni tebe yaluna.+ 21  Lipilu zaluna litabiswa ki yena,Kakuli lusepile libizo lahae lelikenile.+ 22  Haike lilato lahao lelisa feli libe ni luna, wena Jehova,+Halunze lukulibelezi.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mpi yaona kamukana.”
Kamba “likelezo.”
Kamba “mihupulo.”
Kamba “likelezo.”
Kamba “kutula ka.”