Lisamu 148:1-14

  • Zebupilwe kaufela lilumbeke Jehova

    • “Mumulumbeke mina mangeloi ahae kaufela” (2)

    • ‘Mumulumbeke mina lizazi, kweli, ni linaleli’ (3)

    • Banana ni basupali balumbeke Mulimu (12, 13)

148  Mulumbeke Jah!* Mulumbeke Jehova mina baba mwa mahalimu;+Mumulumbeke mina baba mwa libaka ze kwahalimu.   Mumulumbeke mina mangeloi ahae kaufela.+ Mumulumbeke mina mpi yahae kamukana.+   Mumulumbeke mina lizazi ni kweli. Mumulumbeke mina linaleli kaufela zebenya.+   Mumulumbeke mina mahalimu aapahami hahulu*Ni mina mezi a fahalimwaa mahalimu.   Zeo kamukana lilumbeke libizo la Jehova,Kakuli naalaezi, mi seliba teñi.+   Ulitiisize kamita ni kuya kuile;+Ufile taelo yesike yafela.+   Mulumbeke Jehova mina baba mwa lifasi,Mina libupiwa-tuna za mwa liwate ni mina mezi kaufela a buliba,   Mina mamonyi a pula ni simbwewewe, litwa ni malu a makima,Wena liñungwa, lelipeta linzwi lahae,+   Mina malundu ni mina malundunyana kaufela,+Mina likota zebeya miselo ni mina likota za sidare kaufela,+ 10  Mina lifolofolo za mwa naheñi+ ni mina limunanu kaufela,Mina libupiwa zehohoba fafasi ni mina linyunywani, 11  Mina malena ba lifasi ni mina macaba kamukana,Mina manduna ni mina baatuli kaufela ba lifasi,+ 12  Mina mitangana ni lika­libe,*Basupali hamoho ni ba­nana.* 13  Habalumbeke libizo la Jehova,Kakuli libizo lahae ki lona feela linosi lelipahami hahulu.+ Bulena bwahae bu fahalimwaa lifasi ni lihalimu.+ 14  Ukaekeza kwa maata* a sicaba sahae,Kuli kulumbwe babasepahala bahae kaufela,Bona bana ba Isilaele, sicaba sesili bukaufi ni yena. Mulumbeke Jah!*

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Halelujah!” “Jah” ki kupumela libizo la Jehova.
Linzwi ka linzwi, “mahalimu a mahalimu.”
Linzwi ka linzwi, “balyanjo.”
Kamba “Babahulu hamoho ni banana.”
Linzwi ka linzwi, “lunaka.”
Kamba “Halelujah!” “Jah” ki kupumela libizo la Jehova.