Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Amalumbo 13:1-6

Ku ng’omba nkalamba. Ulwimbo lwa kwa Davidi. 13  Kufika lilali, mwe Yehova, mukandaba?+ Bushe muyayaya?+Kufika lilali mukafisa icinso cenu kuli ine?+   Kufika lilali ndi no kukaanya umweo wandi,No kuba no bulanda mu mutima wandi ubushiku bonse?Kufika lilali umulwani wandi akasansabala pali ine?+   Ndolesheni; njasukeni, mwe Yehova Lesa wandi.Lengeni amenso yandi ukubeeka,+ pa kuti niponena mu tulo twa mfwa,+   Pa kuti umulwani wandi esosa ati: “Nimucimfya!”Pa kuti abalwani bandi besekelela pantu nalengwa ukutalantanta.+   Lelo ine, mu cikuuku cenu e mo natetekela;+Lekeni umutima wandi usekelele mu kupususha kwenu.+   Ndeimbila Yehova, pantu nanambula.+

Amafutunoti