Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Imikalile ya Bwina Kristu no Mulimo TubombaAkatabo ka Kubomfya pa Kulongana

Mu Akatabo ka Mikalile no Mulimo Tubomba mulaba amalyashi ne fyebo fya kusambilila mu kubelenga Baibolo ukwa cila mulungu na mu kulongana kumo pa kulongana uko Inte sha kwa Yehova bakwata mu mulungu.

 

SALENI

AKATABO KA MIKALILE NO MULIMO TUBOMBA

AKATABO KA MIKALILE NO MULIMO TUBOMBA

AKATABO KA MIKALILE NO MULIMO TUBOMBA

AKATABO KA MIKALILE NO MULIMO TUBOMBA

AKATABO KA MIKALILE NO MULIMO TUBOMBA

AKATABO KA MIKALILE NO MULIMO TUBOMBA

AKATABO KA MIKALILE NO MULIMO TUBOMBA

AKATABO KA MIKALILE NO MULIMO TUBOMBA

AKATABO KA MIKALILE NO MULIMO TUBOMBA

UMUFUMA IFYEBO FYA MU KATABO KA MUKALILE NO MULIMO TUBOMBA

UMUFUMA IFYEBO FYA MU KATABO KA MUKALILE NO MULIMO TUBOMBA

UMUFUMA IFYEBO FYA MU KATABO KA MUKALILE NO MULIMO TUBOMBA

UMUFUMA IFYEBO FYA MU KATABO KA MUKALILE NO MULIMO TUBOMBA

UMUFUMA IFYEBO FYA MU KATABO KA MUKALILE NO MULIMO TUBOMBA

UMUFUMA IFYEBO FYA MU KATABO KA MUKALILE NO MULIMO TUBOMBA

UMUFUMA IFYEBO FYA MU KATABO KA MUKALILE NO MULIMO TUBOMBA

UMUFUMA IFYEBO FYA MU KATABO KA MUKALILE NO MULIMO TUBOMBA

UMUFUMA IFYEBO FYA MU KATABO KA MUKALILE NO MULIMO TUBOMBA

IFYA KUKONKA