Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Icupo no Lupwa

Muli Baibolo mwaliba ifyebo ifingafwa abantu bonse ukuba ne nsansa mu cupo e lyo ne fya kukusha bwino abana. *

^ para. 2 Amashina ya bantu bamo abali muli cino cipande nabayalula.

Impapulo

Mu Lupwa Lwenu Kuti Mwaba Insansa

Mu cupo cenu na mu lupwa kuti mwaba insansa nga mulekonka ifyo Baibolo ilanda.