Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

imisepela

ABACAICE BEPUSHA UKUTI

Bushe Ukufyompana Ifya Mfwalo Nako Bulalelale?

Bushe umukashana kuti aimita nga balemufyompa ifya mfwalo?

APA KULEMBA

Ukushininkisha Ukuti Ifyo Wasuminamo fya Cine: Bunacisungu

Apa pa kulemba ifingakwafwa ukwishiba ifya kucita nga watunkwa ukucita ubulalelale.

AMAVIDIO YA TUKADOLI TWA KULENGA

Bushe Kutemwa kwa Cine Nelyo kwa Cimbepa?

AMAVIDIO YA TUKADOLI TWA KULENGA

Ulekaana Abanobe nga Balekutunka Ukucita Ifyabipa!

In this section, the names of some persons quoted have been changed.