Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Ifyebo pa maofeshi no kutandala

Tulemwita ukwisatandala pa maofeshi yesu no mo tupulintila. Moneni uko yabela ne nshita batandala.