Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone fimbi ifilimo

Inte sha kwa Yehova

Cibemba

Inyimbo sha Kubomfya pa Mapepo ya Bena Kristu

Kopololeni inyimbo ishisuma sana isho Abena Kristu babomfya pa kupepa no kulumbanya Yehova Lesa. Pali Inyimbo sha mashiwi, isho balisha fye na piano, ne sho balisha fye ifilimba.

 

Imbileni Yehova ne Nsansa

Imbileni Yehova

Sing to Jehovah—Chorus

Imbileni Yehova—Piano

Imbileni Yehova

Inyimbo Shimbi

Original Songs

Beni Cibusa wa kwa Yehova (inyimbo)

Beni Cibusa wa kwa Yehova—Natwimbile Pamo