Xuất Ai Cập 35:1-35

  • Hướng dẫn cho ngày Sa-bát (1-3)

  • Phần đóng góp cho lều thánh (4-29)

  • Bết-xa-lê-ên và Ô-hô-li-áp tràn đầy thần khí (30-35)

35  Sau đó, Môi-se nhóm toàn thể dân Y-sơ-ra-ên lại và nói với họ: “Đây là những điều Đức Giê-hô-va đã truyền dặn phải thực hiện:+  Hãy làm việc trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy sẽ là một điều thánh cho anh em, đó là ngày Sa-bát, ngày nghỉ ngơi trọn vẹn cho Đức Giê-hô-va.+ Bất kỳ ai làm việc vào ngày đó sẽ bị xử tử.+  Vào ngày Sa-bát, anh em không được nhóm lửa ở bất cứ nơi nào mình sống”.  Môi-se nói với toàn thể dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Đây là điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn:  Hãy dành ra một phần để đóng góp cho Đức Giê-hô-va.+ Mỗi người có lòng tự nguyện+ hãy đem phần đóng góp cho Đức Giê-hô-va gồm: vàng, bạc, đồng,  chỉ xanh dương, len màu tía, sợi đỏ tươi, vải lanh mịn, lông dê,+  da cừu đực nhuộm đỏ, da hải cẩu, gỗ cây keo,  dầu thắp đèn, nhũ hương dùng để làm dầu thánh và hương thơm,+  hắc mã não cùng những loại đá khác để đính vào ê-phót+ và bảng đeo ngực.+ 10  Tất cả những người có tài năng*+ giữa anh em hãy đến và làm mọi thứ Đức Giê-hô-va đã phán dặn, 11  đó là: lều thánh cùng với những tấm vải lều và tấm phủ, móc và khung ván, các thanh ngang, cột và các đế có lỗ; 12  Hòm Chứng Tích+ và các đòn khiêng,+ cái nắp+ và bức màn phân cách;+ 13  cái bàn,+ các đòn khiêng và mọi vật dụng của nó cùng bánh dâng hiến;+ 14  chân đèn+ để chiếu sáng, các vật dụng và các đèn của nó cùng dầu thắp đèn;+ 15  bàn thờ dâng hương+ và các đòn khiêng của nó; dầu thánh và hương thơm;+ cái màn che cho lối ra vào lều thánh; 16  bàn thờ dâng lễ vật thiêu,+ cái vỉ bằng đồng, các đòn khiêng và mọi vật dụng của nó; cái bồn và cái giá của nó;+ 17  các màn treo của sân,+ các cột và các đế có lỗ; cái màn che của lối ra vào sân; 18  các cọc của lều thánh, cọc sân cùng dây để buộc;+ 19  các y phục bằng vải dệt cao cấp+ để phục vụ trong nơi thánh, bộ y phục thánh cho thầy tế lễ A-rôn+ và y phục cho các con trai ông để họ hầu việc với tư cách thầy tế lễ”. 20  Vậy, toàn thể dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi nơi mà Môi-se đã nhóm họ lại. 21  Rồi tất cả những ai được lòng thúc đẩy+ và có tinh thần* tự nguyện đều đến, mang phần đóng góp dâng lên Đức Giê-hô-va để dùng cho lều hội họp, cho mọi vật dụng trong việc thờ phượng và cho các y phục thánh. 22  Họ cứ đến, nam cùng với nữ, mỗi người có lòng tự nguyện mang theo trâm, bông tai, nhẫn và những trang sức khác cũng như mọi thứ bằng vàng. Hết thảy họ đều dâng những lễ vật* bằng vàng cho Đức Giê-hô-va.+ 23  Tất cả những ai có chỉ xanh dương, len màu tía, sợi đỏ tươi, vải lanh mịn, lông dê, da cừu đực nhuộm đỏ và da hải cẩu đều mang đến. 24  Tất cả những người đóng góp bạc và đồng đều mang phần đóng góp dâng cho Đức Giê-hô-va. Tất cả những người có gỗ cây keo đều mang đến để dùng cho bất cứ phần việc nào. 25  Mọi người nữ khéo tay+ đều xe chỉ và đem những vật mình đã xe: chỉ xanh dương, len màu tía, sợi đỏ tươi và chỉ lanh mịn. 26  Mọi người nữ có tài và được lòng thúc đẩy đều xe lông dê. 27  Các thủ lĩnh đều đem đến hắc mã não cùng những loại đá khác để đính vào ê-phót và bảng đeo ngực,+ 28  nhũ hương cũng như dầu thắp đèn, để làm dầu thánh+ và hương thơm.+ 29  Tất cả người nam và nữ được lòng thúc đẩy đều đem đến những thứ dùng cho dự án mà qua Môi-se, Đức Giê-hô-va đã phán dặn phải thực hiện. Dân Y-sơ-ra-ên đem đến những vật ấy làm lễ vật tự nguyện dâng lên Đức Giê-hô-va.+ 30  Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Này, Đức Giê-hô-va đã chọn Bết-xa-lê-ên, con trai U-ri, cháu Hu-rơ, thuộc chi phái Giu-đa.+ 31  Ngài khiến người tràn đầy thần khí Đức Chúa Trời, ban cho người sự khôn ngoan, hiểu biết và kiến thức về mọi loại nghề thủ công 32  để thiết kế đồ mỹ nghệ, để làm những vật dụng bằng vàng, bạc, đồng, 33  để cắt và đính các loại đá, để làm mọi sản phẩm mỹ nghệ bằng gỗ. 34  Ngài đã ban khả năng dạy dỗ cho người và Ô-hô-li-áp+ con trai A-hi-sa-mác, thuộc chi phái Đan. 35  Ngài đã cho họ có đầy kỹ năng+ để làm mọi nghề của thợ thủ công, thợ thiết kế mẫu vải, thợ dệt, cùng thợ thêu chỉ xanh dương, len màu tía, sợi đỏ tươi và chỉ lanh mịn. Hai người đó sẽ làm mọi loại việc và chuẩn bị mọi kiểu thiết kế.

Chú thích

Ds: “lòng khôn ngoan”.
Xem mục “Ruach; Pneuma” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “lễ vật đưa qua đưa lại”.