Xuất Ai Cập 18:1-27

  • Giê-trô và Xê-phô-ra đến (1-12)

  • Giê-trô khuyên bổ nhiệm quan xét (13-27)

18  Bấy giờ, Giê-trô, là thầy tế lễ xứ Ma-đi-an và là cha vợ của Môi-se,+ nghe được mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se và dân của ngài, cách Đức Giê-hô-va đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập.+  Giê-trô đã đón nhận vợ của Môi-se là Xê-phô-ra khi bà được gửi về quê nhà  với hai con trai của bà,+ một người tên là Ghẹt-sôm,*+ vì Môi-se có nói: “Tôi đã trở thành một người tha hương nơi đất khách”,  và người kia tên là Ê-li-ê-xe,* vì ông nói: “Đức Chúa Trời của cha tôi là đấng giúp đỡ tôi, ngài đã giải cứu tôi khỏi lưỡi gươm của Pha-ra-ôn”.+  Vậy, Giê-trô cùng vợ và các con trai của Môi-se đến gặp ông ở hoang mạc, nơi ông đang hạ trại tại núi của Đức Chúa Trời.+  Giê-trô nhờ người nói với Môi-se: “Cha là Giê-trô, cha vợ của con.+ Cha đến thăm con cùng với vợ và hai con trai con”.  Môi-se liền đi ra gặp cha vợ, sấp mình xuống và hôn Giê-trô. Họ hỏi thăm nhau rồi đi vào lều.  Môi-se kể cho cha vợ nghe mọi điều Đức Giê-hô-va đã vì dân Y-sơ-ra-ên mà giáng trên Pha-ra-ôn và xứ Ai Cập,+ những khó khăn xảy ra trong chuyến hành trình+ và cách Đức Giê-hô-va đã giải thoát họ.  Nghe xong, Giê-trô vui mừng vì tất cả những điều tốt lành Đức Giê-hô-va đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên khi ngài giải cứu họ khỏi Ai Cập. 10  Rồi ông nói: “Đáng ngợi khen thay Đức Giê-hô-va, là đấng đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập và khỏi Pha-ra-ôn, ngài đã giải cứu họ khỏi sự kìm kẹp của Ai Cập. 11  Giờ đây, cha biết Đức Giê-hô-va vĩ đại hơn mọi thần khác,+ bởi những gì ngài đã giáng trên những kẻ đối xử với dân ngài một cách ngạo mạn”. 12  Sau đó, Giê-trô đem một lễ vật thiêu và các vật tế lễ khác dâng cho Đức Chúa Trời. A-rôn và tất cả trưởng lão Y-sơ-ra-ên đều đến dùng bữa với cha vợ Môi-se, trước mặt Đức Chúa Trời. 13  Ngày hôm sau, như thường lệ, Môi-se ngồi với tư cách là người xét xử của dân chúng, và người ta liên tục đến trước mặt Môi-se từ sáng đến tối. 14  Khi cha vợ Môi-se thấy mọi điều ông đang làm cho dân chúng thì nói: “Con đang làm gì cho dân chúng vậy? Sao chỉ một mình con ngồi đây và hết thảy dân chúng đứng trước mặt con từ sáng đến tối?”. 15  Môi-se trả lời: “Vì dân chúng cứ đến với con để xin sự hướng dẫn từ Đức Chúa Trời. 16  Khi có vụ việc nảy sinh, họ trình cho con và con phải phân xử giữa người này với người kia, rồi cho họ biết những phán quyết từ Đức Chúa Trời và luật pháp của ngài”.+ 17  Cha vợ Môi-se nói: “Cách này không ổn. 18  Chắc chắn con và dân chúng đều sẽ mệt mỏi, vì đó là gánh quá nặng cho con và con không thể mang nó một mình. 19  Bây giờ hãy nghe cha. Cha sẽ cho con lời khuyên và Đức Chúa Trời sẽ ở với con.+ Con là người đại diện cho dân chúng trước mặt Đức Chúa Trời+ và con phải trình các vụ việc cho ngài.+ 20  Con phải dạy dân chúng các điều lệ và luật pháp,+ cho họ biết đường lối phải theo và các việc phải làm. 21  Nhưng hãy chọn trong dân chúng những người nam có năng lực+ và kính sợ Đức Chúa Trời, tức những người đáng tin cậy, ghét lợi bất chính.+ Hãy bổ nhiệm họ làm người dẫn đầu ngàn người, trăm người, năm mươi người và mười người.+ 22  Họ sẽ phân xử dân chúng khi có vụ việc nảy sinh và sẽ trình cho con những vụ khó giải quyết,+ còn những vụ nhỏ thì họ sẽ quyết định. Hãy để họ san sẻ gánh nặng với con hầu cho con đỡ mệt mỏi.+ 23  Nếu con làm vậy, và Đức Chúa Trời cũng phán dặn con như thế, thì con sẽ chịu được áp lực và mọi người sẽ ra về bình an”. 24  Môi-se liền nghe và làm theo mọi lời cha vợ nói. 25  Ông chọn những người nam có năng lực trong cả dân Y-sơ-ra-ên và bổ nhiệm họ làm người đứng đầu dân chúng, là những người dẫn đầu ngàn người, trăm người, năm mươi người và mười người. 26  Vậy họ phân xử dân chúng khi có vụ việc nảy sinh. Họ trình vụ khó giải quyết cho Môi-se,+ còn vụ nhỏ thì họ phân xử. 27  Sau đó, Môi-se tiễn cha vợ+ lên đường trở về xứ mình.

Chú thích

Nghĩa là “một ngoại kiều tại đó”.
Nghĩa là “Đức Chúa Trời tôi là đấng giúp đỡ”.