Xuất Ai Cập 7:1-25

  • Đức Giê-hô-va làm vững mạnh Môi-se (1-7)

  • Gậy của A-rôn biến thành con rắn lớn (8-13)

  • Tai vạ 1: nước hóa thành máu (14-25)

7  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Này, ta khiến con giống như Đức Chúa Trời* trước mặt Pha-ra-ôn, và anh con là A-rôn sẽ làm nhà tiên tri của con.+  Con sẽ lặp lại mọi điều ta phán dặn; còn A-rôn, anh con, sẽ nói với Pha-ra-ôn. Rồi hắn sẽ để dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình.  Còn ta, ta sẽ để cho lòng Pha-ra-ôn trở nên ương ngạnh,+ và ta sẽ làm nhiều dấu lạ và phép lạ trong xứ Ai Cập.+  Nhưng Pha-ra-ôn sẽ không nghe các con, nên ta sẽ ra tay chống lại Ai Cập, trừng phạt chúng cách nặng nề và đưa đoàn dân của ta, tức dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ai Cập.+  Khi ta giơ tay nghịch lại Ai Cập và đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi chúng, dân Ai Cập sẽ biết chắc ta là Đức Giê-hô-va”.+  Môi-se và A-rôn làm theo những điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn; họ làm y như vậy.  Lúc đến gặp Pha-ra-ôn, Môi-se 80 tuổi và A-rôn 83 tuổi.+  Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn:  “Nếu Pha-ra-ôn bảo các con: ‘Làm phép lạ đi’ thì con hãy nói với A-rôn: ‘Hãy lấy gậy của anh và ném trước mặt Pha-ra-ôn’. Nó sẽ biến thành một con rắn lớn”.+ 10  Vậy, Môi-se cùng A-rôn đến gặp Pha-ra-ôn và làm y như điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn. A-rôn ném gậy trước mặt Pha-ra-ôn cùng bề tôi của hắn thì nó biến thành con rắn lớn. 11  Tuy nhiên, Pha-ra-ôn cho gọi những nhà thông thái và thuật sĩ đến, bọn pháp sư xứ Ai Cập+ cũng làm được điều tương tự bằng phép thuật của chúng.+ 12  Mỗi người trong bọn chúng ném gậy của mình xuống và gậy biến thành những con rắn lớn; nhưng cây gậy của A-rôn nuốt chửng những cây gậy của chúng. 13  Dù vậy, lòng Pha-ra-ôn trở nên ương ngạnh,+ hắn không nghe lời Môi-se và A-rôn, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán. 14  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Lòng của Pha-ra-ôn chai cứng.+ Hắn không chịu để dân ta đi. 15  Sáng mai, con hãy đi gặp Pha-ra-ôn. Và này, hắn sẽ đến sông Nin. Con nên đứng sẵn trên mé sông để gặp hắn, và cầm theo cây gậy trước đây đã biến thành con rắn.+ 16  Con phải nói với hắn: ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ đã sai tôi đến cùng vua,+ và ngài phán: “Hãy để cho dân ta đi đặng họ có thể hầu việc ta trong hoang mạc”, nhưng đến giờ vua vẫn không vâng lời ngài. 17  Đức Giê-hô-va phán: “Rồi ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.+ Ta sẽ dùng gậy của ta để đập nước sông Nin và nước sông sẽ hóa thành máu. 18  Cá dưới sông Nin sẽ chết, sông sẽ bốc mùi hôi thối và dân Ai Cập sẽ không thể uống nước từ sông Nin”’”. 19  Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se: “Hãy nói với A-rôn rằng: ‘Cầm lấy gậy của anh và giơ tay trên các nguồn nước xứ Ai Cập,+ trên các sông, các dòng kênh,* các đầm lầy+ và các hồ chứa nước của họ, rồi chúng sẽ hóa thành máu’. Máu sẽ tràn khắp xứ Ai Cập, cả trong các thùng chứa bằng gỗ và bằng đá”. 20  Tức thì Môi-se và A-rôn làm y như những gì Đức Giê-hô-va đã phán dặn. A-rôn giơ gậy lên và đập nước sông Nin trước mắt Pha-ra-ôn cùng bề tôi của hắn thì nước của cả sông đều hóa thành máu.+ 21  Cá dưới sông chết,+ sông bắt đầu bốc mùi hôi thối và dân Ai Cập không thể uống nước từ sông Nin,+ máu tràn khắp xứ Ai Cập. 22  Tuy nhiên, bọn pháp sư xứ Ai Cập cũng làm được điều tương tự bằng các thuật huyền bí của chúng.+ Vì thế, lòng Pha-ra-ôn vẫn ương ngạnh và hắn không nghe lời Môi-se và A-rôn, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán.+ 23  Sau đó, Pha-ra-ôn trở về cung và cũng chẳng để tâm đến điều đã xảy ra. 24  Vậy, cả dân Ai Cập đào xới mọi nơi quanh sông Nin để tìm nước uống, vì họ không thể uống nước từ sông Nin được nữa. 25  Bảy ngày trọn đã trôi qua kể từ khi Đức Giê-hô-va giáng tai vạ trên sông Nin.

Chú thích

Ds: “khiến con là Đức Chúa Trời”.
Tức là các dòng kênh bắt nguồn từ sông Nin.