Xuất Ai Cập 22:1-31

 • Luật lệ cho Y-sơ-ra-ên (1-31)

  • Về trộm cắp (1-4)

  • Về hoa màu bị hư hại (5, 6)

  • Về việc bồi thường và quyền sở hữu (7-15)

  • Về hành vi dụ dỗ (16, 17)

  • Về sự thờ phượng và công lý trong xã hội (18-31)

22  Nếu một người đánh cắp một con bò đực hay một con cừu rồi giết hoặc bán đi thì phải bồi thường năm con bò đực cho một con và bốn con cừu cho một con.+  (Nếu một kẻ trộm+ bị bắt quả tang đang đột nhập và bị đánh chết thì người đánh không mắc tội đổ máu.  Nhưng nếu điều đó xảy ra sau khi mặt trời mọc thì người đánh mắc tội đổ máu). Kẻ cắp phải bồi thường. Nếu không có gì để trả thì hắn phải bị bán đi vì những thứ hắn đã đánh cắp.  Nếu hắn còn giữ con vật bị đánh cắp và nó còn sống thì dù là bò đực, lừa hay cừu cũng phải bồi thường gấp đôi.  Khi một người thả thú vật đi ăn trên cánh đồng hoặc vườn nho, nếu để chúng ăn trên cánh đồng của người khác thì phải bồi thường bằng những thứ tốt nhất trong cánh đồng hoặc vườn nho của mình.  Nếu có một ngọn lửa bốc lên và lan ra các bụi gai, thiêu đốt các bó lúa trên cánh đồng hoặc lúa chưa thu hoạch hoặc cả cánh đồng thì kẻ đã nhóm lửa phải bồi thường cho những gì bị đốt cháy.  Khi một người nhờ người khác giữ tiền hoặc vật gì đó và chúng bị đánh cắp tại nhà của người được nhờ giữ, nếu bắt được kẻ trộm thì kẻ trộm phải bồi thường gấp đôi.+  Nếu không bắt được kẻ trộm thì chủ nhà phải được đưa đến trước mặt Đức Chúa Trời+ để xác định có lấy đồ của người kia hay không.  Trong mọi trường hợp sở hữu tài sản trái phép liên quan đến bò đực, lừa, cừu, quần áo hay bất cứ thứ gì bị mất mà có người nói: ‘Cái này của tôi!’ thì hai bên sẽ trình vụ việc trước mặt Đức Chúa Trời.+ Kẻ mà Đức Chúa Trời tuyên bố có tội phải bồi thường gấp đôi cho người kia.+ 10  Nếu một người nhờ người khác giữ một con lừa hoặc một con bò đực hoặc một con cừu hay bất cứ súc vật nào, và nó chết hoặc bị thương tật hoặc bị dẫn đi mất khi không có ai thấy 11  thì người được nhờ giữ phải lập một lời thề trước mặt Đức Giê-hô-va rằng mình không đụng đến súc vật của người kia, và người chủ phải chấp nhận. Người được nhờ giữ không cần bồi thường.+ 12  Nhưng nếu con vật đó bị đánh cắp từ người được nhờ giữ* thì người đó phải bồi thường cho chủ của nó. 13  Nếu nó bị thú hoang cấu xé thì người đó phải đem nó về làm bằng chứng. Người đó không cần bồi thường cho vật gì bị thú hoang cấu xé. 14  Nhưng nếu có ai hỏi mượn một con vật từ người khác và nó bị thương tật hoặc chết khi chủ không có mặt thì người mượn phải bồi thường. 15  Nhưng nếu người chủ có mặt thì người mượn không cần bồi thường. Nếu con vật được thuê thì số tiền thuê sẽ là sự bồi thường. 16  Nếu một người nam dụ dỗ một trinh nữ chưa đính hôn và ăn nằm với cô thì người đó phải nộp sính lễ để cô trở thành vợ mình.+ 17  Nếu cha cô nhất quyết từ chối gả cô cho người đó thì người đó phải trả một khoản tiền tương đương với sính lễ. 18  Ngươi không được tha mạng cho nữ thuật sĩ.+ 19  Kẻ ăn nằm với thú vật chắc chắn phải bị xử tử.+ 20  Ai dâng vật tế lễ cho bất kỳ thần nào khác ngoài Đức Giê-hô-va thì phải bị hủy diệt.+ 21  Không được ngược đãi hay áp bức ngoại kiều,+ vì các ngươi từng là ngoại kiều tại xứ Ai Cập.+ 22  Các ngươi không được ngược đãi góa phụ hay trẻ mồ côi cha.+ 23  Nếu ngươi làm bất cứ điều gì ngược đãi họ và họ kêu van ta thì chắc chắn ta sẽ nghe tiếng kêu van của họ,+ 24  cơn giận ta sẽ nổi phừng lên và ta dùng gươm giết các ngươi, rồi vợ các ngươi sẽ trở thành góa phụ, còn con cái các ngươi sẽ thành trẻ mồ côi cha. 25  Nếu ngươi cho người nghèo trong dân ta vay tiền, là người ở cùng ngươi, thì chớ làm như chủ nợ của họ. Các ngươi không được lấy lãi.+ 26  Nếu ngươi có lấy quần áo của người khác để làm tin+ thì phải trả lại cho họ trước khi mặt trời lặn. 27  Vì đó là vật che thân duy nhất của họ; không có quần áo che thân, họ sẽ lấy gì mà ngủ?+ Khi họ kêu van ta, chắc chắn ta sẽ nghe, vì ta có lòng trắc ẩn.+ 28  Ngươi không được rủa Đức Chúa Trời+ cũng không được rủa một thủ lĩnh* nào trong dân mình.+ 29  Ngươi không được chần chừ dâng lễ vật từ những vụ mùa bội thu và các bồn ép* đầy tràn của ngươi.+ Ngươi phải biệt riêng con trai đầu lòng cho ta.+ 30  Đây là điều ngươi nên làm với bò đực, cừu và dê của mình:+ Trong bảy ngày đầu nó sẽ ở với mẹ. Qua ngày thứ tám, ngươi phải dâng nó cho ta.+ 31  Các ngươi phải chứng tỏ rằng các ngươi là dân thánh của ta.+ Các ngươi không được ăn thịt của bất cứ con vật nào ở ngoài đồng mà bị thú hoang cấu xé.+ Các ngươi phải quăng nó cho chó.

Chú thích

Hẳn là do lơ là hoặc trong những tình huống có thể ngăn chặn.
Hay “người cai trị”.
Tức là bồn ép dầu và bồn ép rượu.