Xuất Ai Cập 4:1-31

  • Ba dấu lạ để Môi-se thực hiện (1-9)

  • Môi-se cảm thấy không đủ khả năng (10-17)

  • Môi-se về Ai Cập (18-26)

  • Môi-se đoàn tụ với A-rôn (27-31)

4  Tuy nhiên, Môi-se thưa: “Nhưng nếu họ không tin và không nghe lời con thì sao?+ Vì họ sẽ nói: ‘Đức Giê-hô-va đâu có hiện ra với ông’”.  Đức Giê-hô-va hỏi ông: “Con đang cầm gì trong tay?”. Ông thưa: “Một cây gậy”.  Ngài nói: “Hãy ném nó xuống đất”. Môi-se ném cây gậy xuống đất và nó biến thành con rắn.+ Ông chạy trốn khỏi nó.  Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy giơ tay con ra và nắm lấy đuôi nó”. Vậy, ông giơ tay ra và nắm lấy đuôi con rắn, nó lại biến thành cây gậy trong tay ông.  Rồi Đức Chúa Trời phán: “Nhờ điều này họ sẽ tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp+ đã hiện ra cùng con”.+  Đức Giê-hô-va lại nói với ông: “Con hãy đặt* tay mình vào phần ngực áo”. Ông đặt tay vào đó và kìa, khi rút ra, tay ông bị phong cùi và trắng như tuyết!+  Ngài nói tiếp: “Hãy đặt tay con vào phần ngực áo một lần nữa”. Ông làm theo và khi rút ra, tay ông trở lại bình thường!  Ngài phán: “Nếu họ không tin con hoặc không để ý đến dấu lạ đầu tiên thì chắc chắn họ sẽ để ý đến dấu lạ thứ hai.+  Nhưng nếu họ không tin cả hai dấu lạ đó và không chịu nghe lời con thì con hãy lấy nước từ sông Nin rồi đổ ra trên đất, nước mà con lấy từ sông sẽ biến thành máu trên mặt đất”.+ 10  Bấy giờ, Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: “Nhưng Đức Giê-hô-va ôi, từ trước đến nay hay từ lúc ngài phán với tôi tớ ngài cũng vậy, con chẳng phải là người nói năng trôi chảy vì miệng lưỡi con rất chậm”.+ 11  Đức Giê-hô-va nói với ông: “Ai đã tạo ra miệng cho loài người? Ai có quyền khiến con người ra câm, điếc, sáng mắt hay mù lòa? Chẳng phải là ta, Đức Giê-hô-va, hay sao? 12  Vậy bây giờ con hãy đi, ta sẽ ở với con khi con nói* và chỉ cho con điều phải nói”.+ 13  Nhưng ông đáp: “Đức Giê-hô-va ôi, xin sai người nào mà ngài muốn”. 14  Đức Giê-hô-va nổi giận với Môi-se, và ngài phán: “Còn anh của con là A-rôn+ người Lê-vi thì sao? Ta biết A-rôn có tài ăn nói và người đang trên đường đến đây gặp con. Khi người thấy con, lòng sẽ rất vui mừng.+ 15  Con phải nói chuyện và kể cho người những điều ta đã nói.+ Khi con nói, ta sẽ ở với hai con,+ và ta sẽ hướng dẫn các con điều phải làm. 16  Trước mặt dân chúng, anh con sẽ nói thay con. Đối với con, A-rôn sẽ làm người phát ngôn, còn đối với A-rôn, con sẽ là người đại diện cho Đức Chúa Trời.+ 17  Con sẽ cầm cây gậy này và dùng nó để thực hiện các dấu lạ”.+ 18  Vậy, Môi-se quay về với cha vợ mình là Giê-trô+ và nói: “Thưa cha, con muốn trở về cùng anh em con tại Ai Cập để xem họ còn sống hay không”. Giê-trô đáp cùng Môi-se: “Con hãy đi bình an”. 19  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se tại xứ Ma-đi-an: “Hãy lên đường trở về Ai Cập, vì tất cả những kẻ tìm giết con* đã chết rồi”.+ 20  Môi-se đỡ vợ và các con trai lên lưng lừa rồi trở về Ai Cập. Ông cũng cầm theo cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay. 21  Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Sau khi con trở lại Ai Cập, hãy thực hiện trước mặt Pha-ra-ôn tất cả các phép lạ mà ta đã trao cho con quyền để làm.+ Nhưng ta sẽ để cho lòng của Pha-ra-ôn trở nên ương ngạnh+ và hắn sẽ không để cho dân ta đi.+ 22  Con phải nói với Pha-ra-ôn như sau: ‘Đây là điều Đức Giê-hô-va phán: “Y-sơ-ra-ên là con trai ta, con đầu lòng của ta.+ 23  Vậy ta bảo ngươi: Hãy để cho con ta đi đặng nó có thể hầu việc ta. Nếu ngươi không chịu cho con ta đi, ta sẽ giết con trai, tức con đầu lòng của ngươi”’”.+ 24  Tại một nhà trọ dọc đường, Đức Giê-hô-va+ gặp người và định giết đi.+ 25  Cuối cùng, Xê-phô-ra+ lấy một con dao bằng đá và cắt bì cho con trai mình, rồi để da quy đầu chạm vào chân thiên sứ.* Bà nói: “Đó là vì ngài* là chàng rể máu của tôi”. 26  Vậy, Đức Chúa Trời tha cho người. Lúc đó bà nói: “Chàng rể máu” là vì cớ việc cắt bì. 27  Đức Giê-hô-va cũng phán với A-rôn: “Con hãy vào hoang mạc để gặp Môi-se”.+ Thế nên, ông đi vào hoang mạc, gặp Môi-se trên núi của Đức Chúa Trời+ và chào người bằng một cái hôn. 28  Môi-se kể lại cho A-rôn mọi lời của Đức Giê-hô-va, là đấng đã sai ông,+ cùng mọi dấu lạ mà ngài bảo ông phải làm.+ 29  Sau đó, Môi-se và A-rôn đi nhóm tất cả các trưởng lão của dân Y-sơ-ra-ên lại.+ 30  Rồi A-rôn nói với họ mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se, và Môi-se thực hiện các dấu lạ+ trước mắt dân chúng. 31  Dân Y-sơ-ra-ên tin Môi-se.+ Khi nghe rằng Đức Giê-hô-va đoái đến+ và thấy sự khốn khổ+ họ phải chịu thì họ quỳ sấp mình xuống đất.

Chú thích

Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.
Ds: “với miệng con”.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Cũng có thể là “ông”.
Cũng có thể là “ông”.