Xuất Ai Cập 32:1-35

  • Thờ bò con bằng vàng (1-35)

    • Môi-se nghe tiếng hát lạ (17, 18)

    • Môi-se đập vỡ hai bảng luật pháp (19)

    • Người Lê-vi trung thành với Đức Giê-hô-va (26-29)

32  Trong khi đó, dân chúng thấy Môi-se lên núi đã lâu mà vẫn chưa xuống.+ Vậy, họ tụ họp quanh A-rôn và nói: “Hãy làm một thần cho chúng tôi, đấng sẽ đi trước chúng tôi,+ vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cái ông Môi-se này, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập”.  Bấy giờ, A-rôn nói: “Hãy tháo những bông tai bằng vàng+ của vợ, con trai và con gái anh em rồi đem đến cho tôi”.  Thế là cả dân chúng bắt đầu tháo bông tai vàng của mình và đem đến cho A-rôn.  Ông lấy vàng rồi dùng cái đục làm nên một tượng bò con.+ Họ nói: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, đây là Đức Chúa Trời của anh em, là đấng đã dẫn anh em ra khỏi xứ Ai Cập”.+  Khi thấy điều đó, A-rôn lập một bàn thờ phía trước tượng bò con. Rồi ông hô lên: “Ngày mai sẽ có một lễ cho Đức Giê-hô-va”.  Vậy, sáng hôm sau, họ dậy sớm và bắt đầu dâng những lễ vật thiêu và vật tế lễ hòa thuận. Sau đó, dân chúng ngồi xuống ăn uống rồi đứng dậy vui chơi.+  Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Hãy đi xuống, vì dân của con, là dân mà con đã dẫn ra khỏi Ai Cập, đã tự làm chúng bại hoại.+  Chúng đã vội từ bỏ đường lối mà ta dặn phải theo.+ Chúng đã làm cho mình một tượng bò con, rồi cứ quỳ lạy và dâng vật tế lễ cho nó mà rằng: ‘Hỡi Y-sơ-ra-ên, đây là Đức Chúa Trời của anh em, là đấng đã dẫn anh em ra khỏi xứ Ai Cập’”.  Đức Giê-hô-va lại nói với Môi-se: “Ta thấy dân này là một dân cứng cổ.+ 10  Vậy cứ để mặc ta, ta sẽ tận diệt chúng trong cơn thịnh nộ. Hãy để ta thay thế chúng bằng một dân tộc lớn từ nơi con”.+ 11  Môi-se nài xin* Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình:+ “Ôi Đức Giê-hô-va, sao ngài lại nổi cơn thịnh nộ với dân ngài, sau khi đã dùng quyền năng vĩ đại và bàn tay mạnh mẽ để đưa họ ra khỏi xứ Ai Cập?+ 12  Sao lại để người Ai Cập nói rằng: ‘Thần của chúng có ác ý khi dẫn chúng đi. Thần đó muốn giết chúng trên núi và tận diệt chúng khỏi mặt đất’?+ Xin ngài hạ cơn thịnh nộ và xem xét lại* ý định giáng họa trên dân ngài. 13  Xin nhớ đến các tôi tớ ngài là Áp-ra-ham, Y-sác và Y-sơ-ra-ên, là những người ngài đã lấy chính mình mà thề và phán rằng: ‘Ta sẽ làm cho dòng dõi các con gia tăng nhiều như sao trên trời,+ và ta sẽ ban cho dòng dõi các con cả xứ mà ta đã chọn để làm sản nghiệp lâu bền’”.+ 14  Vậy, Đức Giê-hô-va xem xét lại* tai họa mà ngài nói sẽ giáng trên dân ngài.+ 15  Rồi Môi-se xuống núi với hai Bảng Chứng Tích+ trong tay.+ Chúng được khắc trên cả hai mặt, được viết ở mặt trước lẫn mặt sau. 16  Hai bảng đó là do Đức Chúa Trời làm ra, và chữ viết trên đó là chữ do Đức Chúa Trời khắc.+ 17  Khi Giô-suê nghe tiếng hò hét của dân chúng thì nói với Môi-se: “Trong trại có tiếng của chiến trận”. 18  Nhưng Môi-se nói: “Đó không phải tiếng hát mừng chiến thắng,Cũng chẳng phải tiếng kêu gào bại trận;Tôi nghe tiếng của loại ca hát khác”. 19  Ngay khi Môi-se đến gần trại và thấy con bò con+ cùng những điệu nhảy, cơn giận ông nổi phừng lên, ông ném hai bảng đá vỡ tan tành dưới chân núi.+ 20  Ông đốt con bò mà dân chúng đã làm, nghiền nát thành bột,+ rải trên nước và bắt dân Y-sơ-ra-ên uống.+ 21  Môi-se hỏi A-rôn: “Dân này đã làm gì anh mà anh lại khiến họ mắc tội lớn như vậy?”. 22  A-rôn đáp: “Thưa chúa, xin đừng giận. Ngài cũng biết rằng dân này vốn có khuynh hướng làm điều ác.+ 23  Vì thế, họ bảo tôi: ‘Hãy làm một thần cho chúng tôi, đấng sẽ đi trước chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cái ông Môi-se này, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập’.+ 24  Vậy, tôi nói với họ: ‘Ai có vàng thì hãy tháo ra và đưa cho tôi’. Rồi tôi ném vàng vào lửa và con bò con này xuất hiện”. 25  Môi-se nhận thấy dân chúng thật buông tuồng vì A-rôn đã để cho họ theo đường lối buông tuồng, để họ bị nhục nhã trước mặt kẻ thù. 26  Môi-se đứng tại cổng trại và nói: “Ai đứng về phía Đức Giê-hô-va? Hãy đến với tôi!”.+ Tất cả người Lê-vi đều tập hợp quanh ông. 27  Ông nói với họ rằng: “Đây là điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán: ‘Mỗi người trong các ngươi hãy đeo gươm và băng qua cả trại từ cổng này đến cổng kia, hãy giết anh em, người lân cận và bạn bè của mình’”.+ 28  Người Lê-vi làm theo những gì Môi-se bảo. Vì vậy, có khoảng 3.000 người nam bị giết trong ngày ấy. 29  Sau đó, Môi-se nói: “Hôm nay hãy biệt riêng mình cho Đức Giê-hô-va, vì mỗi người trong anh em đã hành động nghịch lại con trai và anh em của chính mình.+ Hôm nay ngài sẽ ban phước cho anh em”.+ 30  Ngày hôm sau, Môi-se nói với dân chúng: “Anh em đã phạm một tội rất nghiêm trọng. Bây giờ tôi sẽ lên gặp Đức Giê-hô-va xem có thể chuộc lại tội lỗi của anh em hay không”.+ 31  Vậy, Môi-se trở lại với Đức Giê-hô-va và nói: “Tội dân này đã phạm thật quá lớn! Họ đã làm cho mình một thần bằng vàng!+ 32  Nhưng nếu ngài sẵn lòng, xin tha tội cho họ;+ nếu không, xin xóa tên con khỏi sách mà ngài đã viết”.+ 33  Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Ai phạm tội nghịch lại ta thì ta sẽ xóa tên kẻ đó khỏi sách. 34  Giờ con hãy đi dẫn dân này đến nơi mà ta đã phán dặn con. Kìa, thiên sứ của ta sẽ đi trước chúng.+ Đến ngày ta thi hành sự phán xét, ta sẽ phạt chúng vì tội đã phạm”. 35  Sau đó, Đức Giê-hô-va bắt đầu giáng họa trên dân chúng vì họ đã làm con bò con, tức con bò mà A-rôn làm ra.

Chú thích

Hay “làm dịu nét mặt”.
Hay “lấy làm tiếc về”.
Hay “lấy làm tiếc về”.