Xuất Ai Cập 5:1-23

  • Môi-se và A-rôn ở trước mặt Pha-ra-ôn (1-5)

  • Áp bức gia tăng (6-18)

  • Dân Y-sơ-ra-ên đổ lỗi cho Môi-se và A-rôn (19-23)

5  Sau đó, Môi-se cùng A-rôn vào yết kiến Pha-ra-ôn và nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng: ‘Hãy để dân ta đi cử hành một lễ cho ta trong hoang mạc’”.  Nhưng Pha-ra-ôn đáp: “Giê-hô-va là ai+ mà ta phải nghe lời và để cho dân Y-sơ-ra-ên đi?+ Ta chẳng biết Giê-hô-va nào hết, và ta sẽ không để dân Y-sơ-ra-ên đi”.+  Dù thế, Môi-se và A-rôn vẫn tâu rằng: “Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ đã hiện ra với chúng tôi. Xin vua cho chúng tôi đi một chuyến ba ngày đường vào hoang mạc và dâng vật tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi;+ nếu không, ngài sẽ giáng dịch bệnh trên chúng tôi hoặc giết chúng tôi bằng gươm”.  Vua Ai Cập nói với họ rằng: “Này Môi-se và A-rôn, sao các ngươi lại khiến dân này bỏ việc của chúng? Hãy trở lại công việc lao dịch đi!”.+  Rồi Pha-ra-ôn nói tiếp: “Hãy xem dân các ngươi trong xứ này đông đến mức nào, mà các ngươi lại muốn chúng bỏ công việc sao!”.  Ngay ngày hôm đó, Pha-ra-ôn ra lệnh cho các đốc công và phụ tá* của họ rằng:  “Các ngươi không được phát rơm cho dân này làm gạch nữa.+ Hãy để chúng tự đi gom rơm.  Nhưng các ngươi vẫn phải ép chúng làm cùng số lượng gạch như trước đây. Không được giảm bớt, vì chúng đang lười biếng. Bởi thế chúng mới la lối: ‘Chúng tôi muốn đi, chúng tôi muốn dâng vật tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng tôi!’.  Hãy bắt chúng làm việc cực nhọc hơn và bận rộn trong công việc, để chúng không chú ý đến những lời dối trá”. 10  Vậy, các đốc công+ và phụ tá đến nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Đây là điều Pha-ra-ôn đã phán: ‘Ta sẽ không phát rơm cho các ngươi nữa. 11  Hãy tự đi mà gom rơm ở chỗ nào các ngươi tìm thấy, nhưng công việc thì không được giảm một chút nào hết’”. 12  Thế là dân Y-sơ-ra-ên phải tản mác khắp xứ Ai Cập để tìm rạ thay cho rơm. 13  Các đốc công cứ hối thúc họ: “Các ngươi vẫn phải hoàn thành công việc mỗi ngày như lúc còn được phát rơm”. 14  Các phụ tá người Y-sơ-ra-ên, tức những người được các đốc công của Pha-ra-ôn bổ nhiệm, cũng bị đánh.+ Các đốc công tra hỏi họ: “Sao các ngươi không làm đủ số lượng gạch như trước kia? Cả hôm qua và hôm nay cũng không làm đủ”. 15  Do đó, các phụ tá người Y-sơ-ra-ên đến kêu nài cùng Pha-ra-ôn rằng: “Sao vua nỡ đối xử với các tôi tớ vua như vậy? 16  Các tôi tớ vua không được phát rơm, vậy mà họ vẫn bảo chúng tôi: ‘Làm gạch đi!’. Tôi tớ vua bị đánh đập, nhưng chính dân của vua mới có lỗi”. 17  Nhưng Pha-ra-ôn đáp: “Các ngươi đúng là lười biếng, một lũ lười biếng!+ Vậy nên các ngươi mới nói: ‘Chúng tôi muốn đi, chúng tôi muốn dâng vật tế lễ cho Đức Giê-hô-va’.+ 18  Giờ hãy lui ra, trở lại làm việc đi! Các ngươi sẽ không được phát rơm, nhưng vẫn phải làm đủ số lượng gạch”. 19  Các phụ tá người Y-sơ-ra-ên nhận thấy họ đang rơi vào tình cảnh khốn đốn vì mệnh lệnh: “Các ngươi không được giảm bớt một chút nào về số lượng gạch mỗi ngày”. 20  Sau khi yết kiến Pha-ra-ôn, họ gặp Môi-se và A-rôn đang đứng chờ bên ngoài. 21  Ngay lập tức, họ nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va xem thấy và xét xử hai ông, vì các ông đã khiến Pha-ra-ôn cùng tôi tớ ông ta căm ghét chúng tôi. Các ông đã trao gươm vào tay họ để giết chúng tôi”.+ 22  Môi-se hướng đến Đức Giê-hô-va và thưa rằng: “Ôi Đức Giê-hô-va, sao ngài lại làm khổ dân này? Sao ngài lại sai con đến? 23  Từ lúc con đến trước mặt Pha-ra-ôn và nhân danh ngài mà nói,+ ông ta đối xử với dân này còn tệ hơn trước nữa,+ và ngài thì chẳng giải cứu dân ngài”.+

Chú thích

Những người này được chọn từ dân Y-sơ-ra-ên.