Xuất Ai Cập 29:1-46

  • Lễ nhậm chức của các thầy tế lễ (1-37)

  • Lễ vật mỗi ngày (38-46)

29  Đây là điều con phải làm nhằm biệt riêng họ ra thánh, để họ có thể hầu việc ta với tư cách thầy tế lễ: Hãy lấy một con bò đực tơ, hai con cừu đực lành lặn,+  bánh không men, những cái bánh vòng không men trộn dầu, bánh mỏng không men phết dầu.+ Con hãy làm các bánh đó bằng bột mì mịn  và đặt chúng vào một cái giỏ, rồi dâng bánh trong giỏ+ cùng với con bò đực và hai con cừu đực.  Con hãy đưa A-rôn và các con trai người đến trình diện tại lối ra vào lều hội họp,+ rồi lấy nước tắm cho họ.+  Con hãy lấy bộ y phục+ và mặc cho A-rôn áo thụng, áo khoác không tay của ê-phót, ê-phót và bảng đeo ngực. Rồi lấy dây thắt lưng bằng vải dệt của ê-phót thắt chặt vào eo A-rôn.+  Hãy để khăn vấn trên đầu A-rôn và đặt dấu hiệu thánh của sự dâng hiến* trên khăn vấn.+  Hãy lấy dầu thánh*+ đổ trên đầu A-rôn và xức dầu cho người.+  Sau đó, hãy dẫn các con trai A-rôn đến và mặc áo thụng cho họ,+  thắt đai quanh hông và quấn dải buộc đầu cho A-rôn cùng các con trai người. Chức tế lễ sẽ thuộc về họ như một luật lệ vững bền.+ Đó là cách con phải phong chức thầy tế lễ cho A-rôn cùng các con trai người.+ 10  Sau các việc đó, hãy dẫn con bò đực đến trước lều hội họp, A-rôn và các con trai người sẽ đặt tay trên đầu nó.+ 11  Hãy giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va, tại lối ra vào lều hội họp.+ 12  Con hãy dùng ngón tay lấy một ít máu của nó rồi bôi lên các sừng bàn thờ,+ phần máu còn lại thì đổ nơi chân bàn thờ.+ 13  Hãy lấy hết mỡ+ bao phủ ruột, mỡ trên gan, hai quả thận và mỡ trên thận rồi thiêu chúng bốc khói trên bàn thờ;+ 14  còn thịt, da và phân của con bò thì hãy đem đốt bên ngoài trại. Đó là một lễ vật chuộc tội. 15  Sau đó, hãy lấy một con cừu đực. A-rôn và các con trai người sẽ đặt tay trên đầu nó.+ 16  Hãy giết nó rồi lấy máu rảy trên mọi phía của bàn thờ.+ 17  Hãy chặt nó thành nhiều miếng, rửa ruột+ và giò, rồi xếp các miếng lại với nhau cùng với cái đầu. 18  Con phải thiêu toàn bộ con cừu bốc khói trên bàn thờ. Đó là một lễ vật thiêu có hương thơm dễ chịu dâng cho Đức Giê-hô-va.+ Đó là một lễ vật hỏa tế dâng cho Đức Giê-hô-va. 19  Tiếp theo, hãy lấy con cừu đực kia. A-rôn và các con trai người sẽ đặt tay trên đầu nó.+ 20  Hãy giết nó rồi lấy một ít máu bôi lên dái tai phải của A-rôn và các con trai người, cũng hãy bôi lên ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của họ rồi rảy máu trên mọi phía của bàn thờ. 21  Sau đó, hãy lấy một ít máu trên bàn thờ cùng một ít dầu thánh+ rảy trên A-rôn và y phục của người, cũng hãy rảy trên các con trai người và y phục của họ, hầu cho A-rôn và y phục của người, các con trai người và y phục của họ được nên thánh.+ 22  Hãy lấy mỡ ra khỏi con cừu đực, cái đuôi mỡ, mỡ bao phủ ruột, mỡ trên gan, hai quả thận cùng với mỡ trên thận+ và cái chân phải, vì nó là con cừu đực của lễ nhậm chức.+ 23  Cũng hãy lấy một cái bánh tròn, một cái bánh vòng có dầu và một cái bánh mỏng trong giỏ bánh không men ở trước mặt Đức Giê-hô-va. 24  Con phải đặt tất cả trên tay A-rôn và các con trai người, rồi đưa qua đưa lại như một lễ vật đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. 25  Sau đó, con sẽ lấy chúng từ tay họ và thiêu trên bàn thờ, đặt chúng trên lễ vật thiêu để làm một hương thơm dễ chịu trước mặt Đức Giê-hô-va. Đó là một lễ vật hỏa tế dâng cho Đức Giê-hô-va. 26  Hãy lấy ức con cừu đực của lễ nhậm chức,+ là con vật được dâng vì A-rôn, và đưa qua đưa lại như một lễ vật đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đó sẽ là phần của con. 27  Con hãy biệt riêng ra thánh cái ức của lễ vật đưa qua đưa lại và cái chân của phần thánh đã được đưa qua đưa lại, là phần được lấy ra từ con cừu đực của lễ nhậm chức,+ tức là những gì đã được dâng vì A-rôn và các con trai người. 28  Đó sẽ là phần của A-rôn và các con cháu người theo một điều lệ vững bền mà dân Y-sơ-ra-ên phải thi hành, vì đó là phần thánh. Nó sẽ là một phần thánh mà dân Y-sơ-ra-ên sẽ dâng.+ Đó là phần thánh thuộc về những vật tế lễ hòa thuận của dân Y-sơ-ra-ên dâng cho Đức Giê-hô-va.+ 29  Bộ y phục thánh+ của A-rôn sẽ được những con cháu tiếp nối người+ sử dụng khi họ được xức dầu và phong chức thầy tế lễ. 30  Trong các con cháu của A-rôn, thầy tế lễ nào kế vị người và đi vào lều hội họp để phục vụ tại nơi thánh thì sẽ mặc bộ y phục ấy trong bảy ngày.+ 31  Con hãy lấy thịt con cừu đực của lễ nhậm chức và luộc trong một chỗ thánh.+ 32  Tại lối ra vào lều hội họp, A-rôn cùng các con trai người sẽ ăn+ thịt con cừu và bánh trong giỏ. 33  Họ sẽ ăn những lễ vật chuộc tội đã được dâng để phong chức thầy tế lễ và biệt riêng họ ra thánh. Ai không có phận sự* thì không được ăn vì chúng là những vật thánh.+ 34  Nếu thịt của vật tế lễ nhậm chức và bánh còn thừa lại đến sáng thì con phải dùng lửa thiêu chúng.+ Không được ăn vì đó là những vật thánh. 35  Con phải làm cho A-rôn và các con trai người như mọi điều ta đã phán dặn. Hãy phong chức thầy tế lễ cho họ trong bảy ngày.+ 36  Mỗi ngày, con hãy dâng một con bò đực làm lễ vật chuộc tội, và hãy tẩy sạch bàn thờ khỏi tội lỗi bằng cách chuộc tội cho nó. Cũng phải xức dầu cho bàn thờ để biệt riêng nó ra thánh.+ 37  Con hãy chuộc tội cho bàn thờ trong bảy ngày, và phải biệt riêng nó để nó trở thành một bàn thờ rất thánh.+ Ai chạm vào bàn thờ thì phải là người đã được nên thánh. 38  Đây là điều con sẽ dâng trên bàn thờ: đều đặn mỗi ngày+ hai con cừu đực một năm tuổi. 39  Hãy dâng một con vào buổi sáng và một con vào lúc chạng vạng tối.*+ 40  Hãy dâng con thứ nhất chung với một phần mười ê-pha* bột mịn trộn một phần tư hin* dầu làm từ ô-liu được giã, cũng dâng một phần tư hin rượu nho dùng làm rượu tế lễ. 41  Vào lúc chạng vạng tối,* hãy dâng con cừu đực thứ hai chung với lễ vật ngũ cốc và rượu tế lễ như buổi sáng. Con sẽ dâng nó để làm một hương thơm dễ chịu, tức một lễ vật hỏa tế cho Đức Giê-hô-va. 42  Trải qua các đời, đó phải là một lễ vật thiêu hằng dâng trước mặt Đức Giê-hô-va, tại lối ra vào lều hội họp, là nơi ta sẽ hiện đến cùng dân ta để phán với con.+ 43  Ta sẽ hiện đến cùng dân Y-sơ-ra-ên tại đó và bởi sự vinh quang của ta,+ nơi ấy sẽ được nên thánh. 44  Ta sẽ làm lều hội họp và bàn thờ nên thánh, và cũng sẽ khiến A-rôn cùng các con trai người nên thánh+ để họ hầu việc ta với tư cách thầy tế lễ. 45  Ta sẽ ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên và làm Đức Chúa Trời của họ.+ 46  Họ sẽ biết chắc rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, là đấng đã đưa họ ra khỏi xứ Ai Cập để ngự giữa họ.+ Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.

Chú thích

Hay “đặt vương miện thánh”.
Tức là dầu dùng để bổ nhiệm chính thức một người.
Ds: “Người lạ”, tức là người nam không thuộc dòng họ A-rôn.
Ds: “giữa hai buổi chiều tối”.
Một ê-pha tương đương 22 lít. Xem Phụ lục B14.
Một hin tương đương 3,67 lít. Xem Phụ lục B14.
Ds: “giữa hai buổi chiều tối”.