Xuất Ai Cập 25:1-40

  • Những phần đóng góp cho lều thánh (1-9)

  • Hòm Chứng Tích (10-22)

  • Bàn (23-30)

  • Chân đèn (31-40)

25  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se:  “Con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên dành ra một phần để đóng góp cho ta; các con hãy thu phần đóng góp của những người được lòng thúc đẩy.+  Đây là những thứ mà các con sẽ nhận: vàng,+ bạc,+ đồng,+  chỉ xanh dương, len màu tía, sợi đỏ tươi, vải lanh mịn, lông dê,  da cừu đực nhuộm đỏ, da hải cẩu, gỗ cây keo,+  dầu thắp đèn,+ nhũ hương dùng để làm dầu thánh+ và hương thơm,+  hắc mã não cùng những loại đá khác để đính vào ê-phót+ và bảng đeo ngực.+  Họ phải làm một nơi thánh cho ta và ta sẽ ngự giữa họ.+  Các con phải làm lều thánh và mọi thứ vật dụng theo đúng kiểu mẫu ta sẽ chỉ cho con.+ 10  Họ phải làm một cái hòm bằng gỗ cây keo, dài hai cu-bít* rưỡi, rộng và cao một cu-bít rưỡi.+ 11  Con hãy dát bên ngoài lẫn bên trong hòm bằng vàng ròng+ và làm một đường viền bằng vàng xung quanh nó.+ 12  Hãy đúc bốn cái khoen bằng vàng rồi gắn chúng phía trên bốn chân hòm, mỗi bên hai cái. 13  Con hãy làm những đòn khiêng bằng gỗ cây keo và dát vàng chúng.+ 14  Con hãy xỏ đòn vào các khoen ở hai bên để khiêng hòm. 15  Phải giữ nguyên các đòn trong khoen, không được tháo ra.+ 16  Hãy đặt các Bảng Chứng Tích mà ta sẽ ban cho con vào trong hòm.+ 17  Con hãy làm một cái nắp bằng vàng ròng, dài hai cu-bít rưỡi và rộng một cu-bít rưỡi.+ 18  Con phải làm hai chê-rúp bằng vàng, dùng búa tạo hình cho chúng rồi đặt ở hai đầu của nắp hòm.+ 19  Hãy làm hai chê-rúp trên hai đầu của nắp hòm, mỗi chê-rúp ở một đầu. 20  Hai chê-rúp phải được đặt đối diện nhau và phải giương cánh về phía trước để che nắp hòm.+ Mặt của chê-rúp phải hướng xuống nắp hòm. 21  Con hãy đặt nắp+ trên hòm và để vào đó các Bảng Chứng Tích mà ta sẽ ban cho con. 22  Ta sẽ hiện đến và phán cùng con từ trên nắp hòm.+ Từ giữa hai chê-rúp trên nắp Hòm Chứng Tích, ta sẽ cho con biết mọi điều ta phán dặn dân Y-sơ-ra-ên. 23  Con cũng hãy làm một cái bàn+ bằng gỗ cây keo, dài hai cu-bít, rộng một cu-bít và cao một cu-bít rưỡi.+ 24  Hãy dát nó bằng vàng ròng và làm một đường viền bằng vàng xung quanh nó. 25  Con cũng hãy làm cái thành bàn rộng bằng bề ngang một bàn tay* và một đường viền bằng vàng xung quanh thành bàn. 26  Hãy làm bốn cái khoen bằng vàng và để ở bốn góc, là nơi gắn bốn chân bàn. 27  Các khoen phải ở gần thành bàn để giữ các đòn khiêng. 28  Con hãy làm các đòn khiêng bằng gỗ cây keo và dát vàng chúng, rồi dùng chúng để khiêng bàn. 29  Con cũng hãy làm các đĩa, cốc, bình và bát cho cái bàn, chúng sẽ được dùng để rưới rượu tế lễ. Hãy làm chúng bằng vàng ròng.+ 30  Con phải luôn đặt bánh dâng hiến trên bàn trước mặt ta.+ 31  Con hãy làm một cái chân đèn+ bằng vàng ròng. Hãy dùng búa tạo hình chân đèn. Đế, thân, nhánh, đài hoa, nụ và bông của nó sẽ liền một khối.+ 32  Hai bên chân đèn sẽ có sáu nhánh, ba nhánh bên này và ba nhánh bên kia. 33  Bên này, trên mỗi nhánh sẽ có ba đài hoa giống như hoa hạnh đào, xen kẽ với nụ và bông hoa. Bên kia, trên mỗi nhánh sẽ có ba đài hoa giống như hoa hạnh đào, xen kẽ với nụ và bông hoa. Đó là cách sáu nhánh sẽ ra từ thân đèn. 34  Trên thân đèn là bốn đài hoa giống như hoa hạnh đào, xen kẽ với nụ và bông hoa. 35  Một nụ nằm dưới hai nhánh đầu tiên ra từ thân đèn, một nụ dưới hai nhánh kế tiếp và một nụ dưới hai nhánh kế tiếp nữa, có sáu nhánh ra từ thân đèn. 36  Các nụ, nhánh và toàn bộ chân đèn phải liền thành một khối vàng ròng được tạo hình bằng búa.+ 37  Con hãy làm bảy cái đèn cho chân đèn, và khi nào đèn được thắp thì chúng sẽ chiếu sáng cả khu vực trước mặt.+ 38  Đồ kẹp tim đèn và đồ đựng tim đèn đã cháy đều phải làm bằng vàng ròng.+ 39  Chân đèn cùng những vật dụng đó phải được làm từ một ta-lâng* vàng ròng. 40  Hãy làm theo những kiểu mẫu mà con đã được chỉ dẫn trên núi.+

Chú thích

Một cu-bít tương đương 44,5cm. Xem Phụ lục B14.
Khoảng 7,4cm. Xem Phụ lục B14.
Một ta-lâng tương đương 34,2kg. Xem Phụ lục B14.