Xuất Ai Cập 26:1-37

  • Lều thánh (1-37)

    • Các tấm vải lều (1-14)

    • Các khung ván và đế (15-30)

    • Bức màn và cái màn (31-37)

26  Con hãy làm lều thánh+ từ mười tấm vải lều bằng chỉ lanh mịn xe sợi, chỉ xanh dương, len màu tía và sợi đỏ tươi. Hãy thêu trên đó hình các chê-rúp.+  Mỗi tấm vải lều sẽ dài 28 cu-bít* và rộng 4 cu-bít. Tất cả các tấm vải lều phải có cùng kích thước.+  Năm tấm này sẽ được nối với nhau thành một dãy và năm tấm kia cũng sẽ được nối thành một dãy khác.  Con hãy làm những cái vòng bằng chỉ xanh dương trên mép của tấm vải lều cuối cùng trong dãy, và cũng làm vậy trên mép ngoài cùng của dãy kia, tại chỗ nối hai dãy với nhau.  Hãy làm 50 cái vòng trên tấm này và 50 cái vòng trên mép của tấm kia sao cho chúng đối diện nhau tại chỗ nối.  Cũng hãy làm 50 cái móc bằng vàng để nối các tấm vải lều lại với nhau. Chúng sẽ hợp thành lều thánh.+  Con cũng hãy làm những tấm vải bằng lông dê+ để phủ trên lều thánh. Hãy làm 11 tấm.+  Mỗi tấm sẽ dài 30 cu-bít và rộng 4 cu-bít. Cả 11 tấm phải có cùng kích thước.  Con hãy nối năm tấm lại với nhau và nối sáu tấm kia lại với nhau, cũng hãy gấp tấm thứ sáu ở phía trước lều thánh lại. 10  Hãy làm 50 cái vòng trên mép tấm ngoài cùng của dãy này và 50 cái vòng trên mép của tấm kia, tại chỗ nối hai dãy với nhau. 11  Con hãy làm 50 cái móc bằng đồng và móc chúng vào các vòng để nối các tấm lều lại với nhau, chúng sẽ hợp thành một tấm phủ cho lều thánh. 12  Còn phần dư của những tấm vải lều thì hãy để rủ xuống. Nửa tấm vải lều dư ra ở phía sau lều thánh, con cũng hãy để rủ xuống. 13  Ở mỗi bên của lều thánh, phần dư của tấm vải lông dê phải dài hơn tấm vải trước một cu-bít để che nó. 14  Con cũng hãy làm một tấm phủ cho lều thánh bằng da cừu đực nhuộm đỏ, rồi phủ thêm một tấm da hải cẩu.+ 15  Con hãy làm cho lều thánh các khung ván+ thẳng đứng bằng gỗ cây keo.+ 16  Mỗi khung ván phải cao mười cu-bít và rộng một cu-bít rưỡi. 17  Mỗi khung ván phải có hai cái mộng song song với nhau. Tất cả khung ván của lều thánh đều phải được làm theo cách này. 18  Con phải làm 20 khung ván cho mặt phía nam của lều thánh, hướng về phía nam. 19  Con hãy làm 40 cái đế bằng bạc có lỗ+ dưới 20 khung ván: Hai đế nằm dưới một khung để khớp với hai cái mộng, và hai đế nằm dưới mỗi khung kế tiếp để khớp với hai cái mộng.+ 20  Hãy làm 20 khung ván cho mặt kia của lều thánh, tức là mặt phía bắc, 21  và 40 cái đế bằng bạc có lỗ, hai đế nằm dưới một khung và hai đế nằm dưới mỗi khung kế tiếp. 22  Con hãy làm sáu khung ván cho phần sau của lều thánh, tức là về phía tây.+ 23  Hãy làm hai khung ván để làm hai cột chống ở hai góc phía sau lều thánh. 24  Mỗi khung ván gồm hai tấm đi từ đáy lên đến đỉnh, hai tấm gặp nhau tại cái khoen đầu tiên. Cả hai khung ván phải được làm theo cùng một cách. Chúng sẽ làm hai cột chống ở góc. 25  Phải có tám khung ván và 16 đế bằng bạc có lỗ, hai đế nằm dưới một khung và hai đế nằm dưới mỗi khung kế tiếp. 26  Con hãy làm các thanh ngang bằng gỗ cây keo, năm thanh cho các khung ván của một mặt lều thánh,+ 27  năm thanh cho các khung ván của mặt kia và năm thanh cho các khung ván của mặt phía tây, tức là phần phía sau. 28  Thanh ở phần giữa các khung ván phải dài từ đầu này đến đầu kia. 29  Con hãy dát vàng các khung ván,+ làm các khoen bằng vàng để giữ các thanh ngang, cũng hãy dát vàng các thanh ngang. 30  Con phải dựng lều thánh theo kiểu mẫu mà con đã được chỉ dẫn trên núi.+ 31  Con hãy làm một bức màn+ bằng chỉ xanh dương, len màu tía, sợi đỏ tươi và chỉ lanh mịn xe sợi. Hãy thêu trên đó hình các chê-rúp. 32  Con sẽ treo nó trên bốn cột làm từ gỗ cây keo và được dát vàng. Những cái móc trên cột phải được làm bằng vàng. Các cột phải được đặt trên bốn cái đế bằng bạc có lỗ. 33  Con hãy treo bức màn dưới những cái móc của tấm vải lều và đem Hòm Chứng Tích+ vào phía sau màn. Bức màn sẽ phân cách Gian Thánh+ và Gian Chí Thánh.+ 34  Tại Gian Chí Thánh, con phải đặt nắp trên Hòm Chứng Tích. 35  Hãy đặt bàn bên ngoài bức màn, chân đèn+ sẽ được đặt đối diện với bàn, ở mặt phía nam của lều thánh, còn cái bàn sẽ ở phía bắc. 36  Con hãy làm một cái màn che cho lối ra vào của lều bằng chỉ xanh dương, len màu tía, sợi đỏ tươi và chỉ lanh mịn xe sợi được dệt lại với nhau.+ 37  Hãy làm năm cột bằng gỗ cây keo và dát vàng chúng để treo cái màn che. Các móc trên cột phải làm bằng vàng. Con hãy đúc năm cái đế bằng đồng có lỗ cho các cây cột.

Chú thích

Một cu-bít tương đương 44,5cm. Xem Phụ lục B14.