1. Mojžíšova 5:1–32

  • Od Adama po Noema (1–32)

    • Adam se stal otcem synů a dcer (4)

    • Enoch chodil s Bohem (21–24)

5  Toto je záznam o Adamových potomcích. V den, kdy Bůh stvořil Adama, udělal ho ke své podobě.+  Stvořil je jako muže a ženu.+ V den, kdy je stvořil,+ jim požehnal a nazval je člověk.*  Když bylo Adamovi 130 let, stal se otcem syna, který se mu podobal, byl k jeho obrazu, a dal mu jméno Set.+  Po narození Seta žil Adam ještě 800 let a stal se otcem synů a dcer.  Adam žil 930 let a pak zemřel.+  Když bylo Setovi 105 let, stal se otcem Enoše.+  Po narození Enoše žil Set ještě 807 let a stal se otcem synů a dcer.  Set žil 912 let a pak zemřel.  Když bylo Enošovi 90 let, stal se otcem Kenana. 10  Po narození Kenana žil Enoš ještě 815 let a stal se otcem synů a dcer. 11  Enoš žil 905 let a pak zemřel. 12  Když bylo Kenanovi 70 let, stal se otcem Mahalalela.+ 13  Po narození Mahalalela žil Kenan ještě 840 let a stal se otcem synů a dcer. 14  Kenan žil 910 let a pak zemřel. 15  Když bylo Mahalalelovi 65 let, stal se otcem Jareda.+ 16  Po narození Jareda žil Mahalalel ještě 830 let a stal se otcem synů a dcer. 17  Mahalalel žil 895 let a pak zemřel. 18  Když bylo Jaredovi 162 let, stal se otcem Enocha.+ 19  Po narození Enocha žil Jared ještě 800 let a stal se otcem synů a dcer. 20  Jared žil 962 let a pak zemřel. 21  Když bylo Enochovi 65 let, stal se otcem Metuzaléma.+ 22  Po narození Metuzaléma Enoch chodil s pravým Bohem* ještě 300 let a stal se otcem synů a dcer. 23  Enoch žil 365 let. 24  Enoch chodil s pravým Bohem.+ Potom už nebyl, protože ho Bůh vzal.+ 25  Když bylo Metuzalémovi 187 let, stal se otcem Lameka.+ 26  Po narození Lameka žil Metuzalém ještě 782 let a stal se otcem synů a dcer. 27  Metuzalém žil 969 let a pak zemřel. 28  Když bylo Lamekovi 182 let, stal se otcem syna. 29  Dal mu jméno Noe*+ a řekl: „Ten nám přinese úlevu* od naší dřiny a úmorné práce na půdě, kterou Jehova proklel.“+ 30  Po narození Noema žil Lamek ještě 595 let a stal se otcem synů a dcer. 31  Lamek žil 777 let a pak zemřel. 32  Potom co bylo Noemovi 500 let, stal se otcem Sema,+ Chama+ a Jafeta.+

Poznámky

Nebo „Adam, lidstvo“.
Viz heslo Pravý Bůh ve Slovníčku pojmů.
Pravděpodobně znamená „odpočinek, útěcha“.
Nebo „útěchu“.