1. Mojžíšova 18:1–33

  • Abrahama navštěvují tři andělé (1–8)

  • Sáře je slíben syn, směje se (9–15)

  • Abraham prosí za Sodomu (16–33)

18  Potom se mu Jehova+ objevil mezi velkými stromy Mamre,+ když seděl za poledního žáru u vchodu do stanu.  Rozhlédl se a všiml si, že nedaleko stojí tři muži.+ Když je uviděl, rozběhl se jim vstříc a poklonil se až k zemi.  Potom řekl: „Jehovo, pokud jsem získal tvou přízeň, zastav se prosím u svého sluhy.  Řeknu, ať přinesou trochu vody a umyjí vám nohy.+ Pak si odpočiňte pod stromem.  Přišli jste sem ke svému sluhovi, a tak mi dovolte přinést kousek chleba, abyste se mohli občerstvit.* Potom můžete jít dál.“ „Dobře,“ odpověděli, „udělej, jak říkáš.“  Abraham spěchal do stanu k Sáře a řekl: „Rychle, vezmi tři míry* jemné mouky, zadělej těsto a udělej kulaté chleby.“  Potom běžel ke stádu a vybral pěkného mladého býčka. Dal ho sloužícímu, který ho šel rychle připravit.  Abraham pak vzal máslo, mléko a býčka, kterého připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem.+  Zeptali se ho: „Kde je tvoje manželka Sára?“+ „Tady ve stanu,“ odpověděl. 10  Jeden z nich pokračoval: „Příští rok v tuto dobu se k tobě vrátím a tvoje manželka Sára bude mít syna.“+ Sára poslouchala u vchodu do stanu, který byl za tím mužem. 11  Abraham a Sára byli staří, pokročilého věku,+ a Sára už nemohla mít děti.*+ 12  Proto se v duchu zasmála a řekla si: „Už jsem zestárla a i můj pán je starý.+ Můžu ještě zažít takové potěšení?“ 13  Jehova řekl Abrahamovi: „Proč se Sára smála a říkala: ‚Opravdu porodím, i když jsem stará?‘ 14  Je snad pro Jehovu něco nemožné?+ Příští rok v tuto dobu se k tobě vrátím a Sára bude mít syna.“ 15  Ale Sára to ze strachu popřela: „Nesmála jsem se!“ „Ale ano, smála,“ řekl jí. 16  Pak se ti muži vydali na cestu a dívali se dolů na Sodomu.+ Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. 17  Jehova řekl: „Mám před Abrahamem tajit, co se chystám udělat?+ 18  Vždyť Abraham se stane velkým a mocným národem a jeho prostřednictvím budou požehnány* všechny národy na zemi.+ 19  Spřátelil jsem se s ním, aby přikázal svým synům a všem svým potomkům,* aby se drželi Jehovovy cesty a dělali to, co je správné a spravedlivé.+ Pak já, Jehova, splním to, co jsem ohledně Abrahama slíbil.“ 20  Potom Jehova řekl: „Stížností na Sodomu a Gomoru je opravdu hodně+ a jejich hřích je velmi těžký.+ 21  Sestoupím, abych viděl, jestli jsou stížnosti, které se ke mně dostaly, oprávněné a jestli skutečně jednají tak špatně. Pokud ne, zjistím to.“+ 22  Pak ti muži odtamtud odešli a vydali se k Sodomě, ale Jehova+ zůstal s Abrahamem. 23  Abraham k němu přistoupil a zeptal se: „Opravdu smeteš se špatnými lidmi i dobré?*+ 24  Dejme tomu, že je ve městě 50 dobrých lidí. Smeteš to místo a neodpustíš mu kvůli těm 50 dobrým, kteří tam jsou? 25  Je nepředstavitelné, že bys usmrtil se špatnými lidmi i dobré, takže by to s dobrými dopadlo stejně jako se špatnými!+ Je nepředstavitelné, že bys to udělal.+ Copak Soudce celé země neudělá, co je správné?“+ 26  Jehova na to řekl: „Pokud najdu v Sodomě 50 dobrých lidí, odpustím kvůli nim celému městu.“ 27  Ale Abraham pokračoval: „Troufám si promluvit k Jehovovi, i když jsem prach a popel. 28  Dejme tomu, že by do 50 dobrých lidí chybělo pět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?“ Odpověděl mu: „Pokud jich tam najdu 45, nezničím ho.“+ 29  Abraham k němu ale promluvil znovu: „Dejme tomu, že se jich tam najde 40.“ Odpověděl: „Neudělám to ani kvůli 40.“ 30  Ale on pokračoval: „Jehovo, nezlob se prosím+ a dovol mi mluvit dál. Dejme tomu, že se jich tam najde jenom 30.“ Odpověděl: „Pokud jich tam najdu 30, neudělám to.“ 31  Ale on pokračoval dál: „Troufám si znovu promluvit k Jehovovi. Dejme tomu, že se jich tam najde jenom 20.“ Odpověděl: „Nezničím ho ani kvůli 20.“ 32  Abraham nakonec řekl: „Jehovo, nezlob se prosím a dovol mi promluvit naposled. Dejme tomu, že se jich tam najde jenom 10.“ Odpověděl: „Nezničím ho ani kvůli 10.“ 33  Když Jehova s Abrahamem domluvil, odešel+ a Abraham se vrátil domů.

Poznámky

Dosl. „posilnit své srdce“.
Dosl. „tři sea“. Sea odpovídalo 7,33 l. Viz příloha B14.
Nebo „přestala mít menstruaci“.
Nebo „získají pro sebe požehnání“.
Nebo „a své domácnosti po sobě“.
Nebo „spravedlivé“, stejně ve verších 24 až 28. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.