1. Mojžíšova 20:1–18

  • Sára zachráněna před Abimelekem (1–18)

20  Abraham přesunul svůj tábor+ do země Negeb a usadil se mezi Kadešem+ a Šurem.+ Když bydlel* v Geraru,+  říkal o své manželce Sáře: „Je to moje sestra.“+ A tak gerarský král Abimelek přikázal, aby mu Sáru přivedli.+  V noci přišel k Abimelekovi ve snu Bůh a řekl mu: „Zemřeš, protože žena, kterou sis dal přivést,+ je vdaná za jiného muže.“+  Ale Abimelek se jí ani nedotkl.* Řekl tedy: „Jehovo, vyhladíš národ, který je nevinný?  Neřekl mi sám ‚Je to moje sestra‘? A neřekla mi ona ‚Je to můj bratr‘? Nechtěl jsem udělat nic špatného, mám čisté srdce a nevinné ruce.“  Pravý Bůh mu pak ve snu řekl: „Vím, že jsi to udělal s čistým srdcem, a tak jsem ti zabránil, abys proti mně zhřešil, a nedovolil jsem ti, aby ses jí dotkl.  Teď tomu muži vrať jeho manželku, protože je prorok.+ Bude za tebe úpěnlivě prosit+ a zůstaneš naživu. Ale pokud ji nevrátíš, určitě zemřeš – ty i všichni, kdo jsou tvoji.“  Brzy ráno Abimelek vstal a svolal všechny své sluhy. Když jim to všechno řekl, dostali velký strach.  Potom zavolal Abrahama a řekl mu: „Co jsi nám to udělal? Čím jsem se proti tobě prohřešil, že bys na mě a moje království přivedl tak velký hřích? To, co jsi mi udělal, nebylo správné.“ 10  A zeptal se Abrahama: „Co jsi tím sledoval?“+ 11  Abraham odpověděl: „Říkal jsem si: ‚Na tomhle místě se lidé určitě nebojí Boha, a tak mě kvůli mojí manželce zabijí.‘+ 12  A kromě toho, ona je opravdu moje sestra, dcera mého otce, ale ne mojí matky, a stala se mojí manželkou.+ 13  Když mi Bůh řekl, abych odešel z domu svého otce+ a putoval, poprosil jsem ji: ‚Prokaž mi laskavost:* Všude, kam přijdeme, o mně říkej, že jsem tvůj bratr.‘“+ 14  Potom vzal Abimelek ovce, dobytek, sluhy a služky a dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. 15  Navíc mu řekl: „Moje země je ti k dispozici. Můžeš bydlet, kde se ti bude líbit.“ 16  A Sáře řekl: „Tvému bratrovi+ dávám 1 000 kousků stříbra. Je to důkaz tvé nevinnosti pro ty,* kdo jsou s tebou, i pro všechny ostatní. Jsi zbavena hanby.“ 17  A Abraham úpěnlivě prosil pravého Boha a Bůh uzdravil Abimeleka, jeho manželku a jeho otrokyně, a ony znovu mohly mít děti. 18  Jehova totiž způsobil, že kvůli Abrahamově manželce Sáře byly všechny ženy v Abimelekově domě neplodné.*+

Poznámky

Nebo „žil jako cizinec“.
Tj. neměl s ní pohlavní styk.
Nebo „věrnou lásku“.
Dosl. „je to pro tebe na zakrytí očí všem“.
Nebo „úplně uzavřel každé lůno Abimelekova domu“.