1. Mojžíšova 34:1–31

  • Dina znásilněna (1–12)

  • Jákobovi synové jednají lstivě (13–31)

34  Dina, Jákobova dcera, kterou měl s Leou,+ chodila za mladými ženami té země a trávila s nimi čas.*+  Když ji viděl Šekem, syn Chivijce Chamora,+ náčelníka té země, odvedl si ji a znásilnil ji.  Šekem přilnul k Jákobově dceři Dině celou duší,* zamiloval se do té mladé ženy a přesvědčoval ji o své lásce.*  Potom řekl svému otci Chamorovi:+ „Vezmi mi tuto mladou ženu za manželku.“  Když se Jákob doslechl, že Šekem zneuctil jeho dceru Dinu, jeho synové byli právě s jeho stádem na poli. A tak o tom Jákob mlčel, dokud se nevrátili.  Šekemův otec Chamor přišel za Jákobem, aby si s ním promluvil.  Jákobovi synové se doslechli o tom, co se stalo, a hned se vrátili z pole. Zasáhlo je to a byli velmi rozzlobení, protože Šekem potupil Izraela, když znásilnil Jákobovu dceru,+ a to se nemělo stát.+  Chamor jim řekl: „Můj syn Šekem miluje* vaši dceru. Dejte mu ji prosím za manželku  a vstupujte s námi do manželství.* Dávejte nám svoje dcery a berte si naše.+ 10  Bydlete s námi a země vám bude k dispozici. Můžete v ní bydlet a obchodovat a usadit se tady.“ 11  Šekem potom řekl jejímu otci a bratrům: „Prosím, vyhovte mému přání a dám vám všechno, o co mě požádáte. 12  Můžete žádat velmi vysokou cenu za nevěstu a jakýkoli dar.+ Dám vám, o cokoli si řeknete. Jen mi dejte tu mladou ženu za manželku.“ 13  A Jákobovi synové se rozhodli Šekema a jeho otce Chamora oklamat, protože Šekem zneuctil jejich sestru Dinu. 14  Řekli jim: „To nemůžeme udělat. Nemůžeme dát svou sestru muži, který není obřezaný,*+ protože to je pro nás hanba. 15  Můžeme souhlasit jen pod podmínkou, že budete jako my – že se všichni vaši muži dají obřezat.+ 16  Potom vám budeme dávat svoje dcery a brát si vaše, budeme s vámi bydlet a staneme se jedním lidem. 17  Ale pokud nás neposlechnete a nedáte se obřezat, vezmeme si svou dceru a půjdeme.“ 18  Jejich návrh se Chamorovi+ i jeho synu Šekemovi+ líbil. 19  Mladý muž neváhal splnit, o co žádali,+ protože se mu Jákobova dcera velmi líbila. Kromě toho byl nejváženější v celém domě svého otce. 20  Chamor a jeho syn Šekem tedy šli k městské bráně a promluvili k mužům svého města:+ 21  „Ti muži s námi chtějí žít v míru. Nechme je v naší zemi bydlet a obchodovat, vždyť je dost prostorná i pro ně. Můžeme si jejich dcery brát za manželky a svoje dcery můžeme dávat jim.+ 22  Oni souhlasí, že s námi budou bydlet a že se staneme jedním lidem, ale jen pod podmínkou, že se všichni naši muži dají obřezat, jako jsou obřezaní oni.+ 23  Nebudou pak všechna jejich stáda, jejich majetek i bohatství naše? Dejme jim tedy souhlas, aby s námi bydleli.“ 24  Všichni, kdo se shromažďovali u brány jeho města, poslechli Chamora a jeho syna Šekema a všichni muži z města se dali obřezat. 25  Ale třetí den, když měli ještě velké bolesti, si dva Jákobovi synové, bratři Diny Simeon a Levi,+ vzali meče, vešli do nic netušícího města a všechny muže pozabíjeli.+ 26  Zabili mečem i Chamora a jeho syna Šekema. Pak vzali ze Šekemova domu Dinu a odešli. 27  Další Jákobovi synové vešli do města, a když viděli pobité muže, vydrancovali město, protože tam byla zneuctěna jejich sestra.+ 28  Vzali jejich ovce, dobytek, osly a všechno, co bylo ve městě a na poli. 29  Vydrancovali jejich domy, vzali všechen jejich majetek a zajali všechny jejich ženy a děti. 30  Jákob potom Simeonovi a Levimu+ řekl: „Přivedli jste mě do neštěstí.* Kvůli vám teď budu obyvatelům země, Kananejcům a Perizejcům, páchnout. Je nás málo a oni se určitě shromáždí, aby na mě zaútočili, a vyhladí mě i moji domácnost.“ 31  Ale řekli na to: „To se má s naší sestrou zacházet jako s nějakou prostitutkou?“

Poznámky

Nebo „vycházela, aby se vídala s mladými ženami té země“.
Dosl. „mluvil k srdci té mladé ženy“.
Nebo „duše mého syna Šekema přilnula k“.
Nebo „spřízňujte se s námi sňatky“.
Dosl. „má předkožku“.
Nebo „na mě veřejné zavržení“.