1. Mojžíšova 6:1–22

  • Boží synové si berou lidské manželky (1–3)

  • Rodí se obři (4)

  • Jehova cítí bolest kvůli lidské špatnosti (5–8)

  • Noe dostává úkol postavit archu (9–16)

  • Bůh oznamuje, že přijde potopa (17–22)

6  Když lidí na zemi přibývalo a rodily se jim dcery,  synové pravého Boha*+ si začali všímat, že lidské dcery jsou krásné. A tak si brali za manželky všechny, které chtěli.  Tehdy Jehova řekl: „Můj duch nebude tolerovat člověka navěky,+ protože je hříšný.* Bude žít ještě 120 let.“+  V té době i potom byli na zemi obři.* Synové pravého Boha totiž měli styky s lidskými dcerami a ty jim rodily syny. To jsou ti silní muži z dávné minulosti, slavní muži.  Jehova viděl, že zkaženost lidí na zemi je velká a že všechny jejich myšlenky a touhy jejich srdce jsou pořád jenom špatné.+  Jehova litoval,* že na zemi udělal lidi, a v srdci cítil bolest.*+  A tak Jehova řekl: „Smetu z povrchu země lidi, které jsem stvořil, a s nimi i domácí zvířata, plazy* a ptáky,* protože lituji, že jsem je udělal.“  Ale Noe získal Jehovovu přízeň.  Toto jsou události Noemova života. Noe jednal správně*+ a na rozdíl od svých současníků* byl bezúhonný.* Noe chodil s pravým Bohem.+ 10  Časem se stal otcem tří synů – Sema, Chama a Jafeta.+ 11  Ale země byla v očích pravého Boha zkažená a byla plná násilí. 12  Bůh se podíval na zemi a viděl, že je zkažená.+ Všichni lidé* na zemi jednali velmi špatně.+ 13  Bůh pak řekl Noemovi: „Rozhodl jsem se skoncovat se všemi lidmi,* protože naplnili zemi násilím. Zničím je i se zemí.+ 14  Udělej si archu* z pryskyřičného dřeva.+ V arše uděláš oddělení a pokryješ ji zevnitř i zvnějšku dehtem.*+ 15  Uděláš ji takto: Bude 300 loket* dlouhá, 50 loket široká a 30 loket vysoká. 16  Jeden loket odshora uděláš okno, aby v arše bylo světlo.* Uděláš v ní první, druhé a třetí podlaží a z boku uděláš vchod.+ 17  A já přivedu na zemi potopu,+ abych zničil všechny živé tvory* pod nebem, ve kterých je dech života.* Všechno, co je na zemi, zahyne.+ 18  Ale s tebou uzavírám smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvoje manželka a manželky tvých synů.+ 19  Z každého druhu zvířat+ přivedeš do archy po jednom páru, samce a samici,+ aby s tebou zůstali naživu. 20  Z každého druhu ptáků, z každého druhu domácích zvířat a z každého druhu plazů tam k tobě vejdou po páru, aby zůstali naživu.+ 21  Udělej zásoby různé potravy a vezmi je s sebou, abyste vy i zvířata měli co jíst.“+ 22  A Noe udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal. Udělal to přesně tak.+

Poznámky

Nebo „andělé“.
Dosl. „tělo“.
Nebo „Nefilim“, možná znamená „porážeči“, tj. ti, kdo působí, aby druzí padli. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „byl zarmoucený“.
Nebo „smutek“.
Nebo „lezoucí tvory“.
Nebo „nebeské létající tvory“.
Nebo „byl spravedlivý člověk“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „generací“.
Nebo „bez viny“.
Dosl. „všechno tělo“.
Dosl. „se vším tělem“.
Dosl. „truhlu“, velké plavidlo.
Nebo „smolou“.
Loket odpovídal 44,5 cm. Viz příloha B14.
Hebr. slovo cohar se může vztahovat buď na okno neboli otvor pro světlo, nebo podle jiných názorů na šikmou střechu, která měla výšku jeden loket.
Nebo „duch života“.
Dosl. „všechno tělo“.