1. Mojžíšova 39:1–23

  • Josef v domě Potifara (1–6)

  • Josef odolává Potifarově manželce (7–20)

  • Josef ve vězení (21–23)

39  Išmaelité+ přivedli Josefa do Egypta+ a tam ho od nich koupil Egypťan Potifar,+ faraonův dvorní úředník a velitel stráže.  Ale Jehova byl s Josefem,+ takže se mu všechno dařilo a mohl pracovat v domě svého egyptského pána.  Jeho pán viděl, že Jehova je s ním a že díky Jehovovi se mu daří všechno, co dělá.  Josef získal Potifarovu přízeň a stal se jeho osobním sluhou. Potifar ho udělal správcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl.  Od té doby Jehova domu toho Egypťana kvůli Josefovi žehnal. Jehova žehnal všemu, co měl v domě i na poli.+  Nakonec Potifar nechal všechno, co měl, v Josefově péči a sám se nestaral o nic, jen o to, co jedl. Z Josefa se stal urostlý a krásný muž.  Potom se stalo, že manželka jeho pána nemohla z Josefa spustit oči a řekla mu: „Vyspi se se mnou.“  Ale on to odmítl a řekl jí: „Můj pán si díky mně nemusí s ničím v domě dělat starosti a svěřil mi všechno, co má.  V tomhle domě nemá nikdo větší moc než já a můj pán mi neodepřel nic kromě tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych tedy mohl udělat tak špatnou věc a zhřešit proti Bohu?“+ 10  Den co den Josefa přemlouvala, aby si k ní lehl nebo byl s ní, ale on to nikdy neudělal. 11  Jednoho dne přišel do domu dělat svou práci a v domě nebyl nikdo ze služebnictva. 12  Tehdy ho popadla za oděv a řekla: „Vyspi se se mnou!“ Nechal jí ale svůj oděv v rukou a utekl ven. 13  Když viděla, že jí nechal svůj oděv a utekl, 14  přivolala sluhy ze svého domu a řekla jim: „Podívejte, ten Hebrejec, kterého manžel přivedl, se nás snažil zesměšnit. Přišel ke mně a chtěl se se mnou vyspat, ale začala jsem hlasitě křičet. 15  Když slyšel, jak křičím, nechal u mě svůj oděv a utekl ven.“ 16  Pak nechala jeho oděv ležet vedle sebe, dokud jeho pán nepřišel domů. 17  Jemu řekla to samé: „Hebrejský sluha, kterého jsi k nám přivedl, ke mně přišel, aby mě zesměšnil. 18  Ale když jsem začala křičet, nechal u mě svůj oděv a utekl.“ 19  Jakmile jeho pán uslyšel slova manželky, která mu řekla: „Tohle mi udělal tvůj sluha“, rozzuřil se. 20  Vzal Josefa a uvrhl ho do vězení, na místo, kde byli drženi královi vězňové, a Josef tam zůstal.+ 21  Ale Jehova byl dál s Josefem, projevoval mu věrnou lásku a dal mu přízeň velitele věznice.+ 22  Velitel věznice tedy svěřil Josefovi dozor nad všemi vězni, kteří tam byli, a Josef řídil všechno, co tam dělali.+ 23  Velitel věznice se nemusel starat vůbec o nic, co Josefovi svěřil, protože Jehova byl s Josefem a díky Jehovovi se mu dařilo všechno, co dělal.+

Poznámky