1. Mojžíšova 14:1–24

  • Abram osvobozuje Lota (1–16)

  • Melchisedek žehná Abramovi (17–24)

14  V té době šinarský+ král Amrafel, ellasarský král Arjok, elamský+ král Kedorlaomer+ a gojimský král Tidal  vedli válku se sodomským+ králem Berou, gomorským+ králem Biršou, admaským králem Šinabem, cebojimským+ králem Šemeberem a s králem Bely, což je Coar.  Ti všichni spojili své síly v údolí* Siddim,+ což je teď Solné moře.*+  Dvanáct let sloužili Kedorlaomerovi, ale ve 13. roce se vzbouřili.  Ve 14. roce tedy přitáhl Kedorlaomer a králové, kteří byli s ním, a porazili Refajce v Ašterot-karnajimu, Zuzejce v Chamu, Emejce+ v Šave-kirjatajimu  a Chorijce+ v jejich pohoří Seir+ až k El-paranu, který je na kraji pustiny.  Pak se obrátili a přitáhli k En-mišpatu, což je Kadeš,+ a dobyli celé území Amalekitů+ a porazili také Amorejce,+ kteří bydleli v Chacacon-tamaru.+  Tehdy se dali na pochod sodomský král, gomorský král, admaský král, cebojimský král a král Bely, což je Coar, a v údolí* Siddim se rozestavili do bojového šiku  proti elamskému králi Kedorlaomerovi, gojimskému králi Tidalovi, šinarskému králi Amrafelovi a ellasarskému králi Arjokovi+ – čtyři králové proti pěti. 10  V údolí* Siddim bylo plno živičných jam,* a když králové Sodomy a Gomory utíkali, padali do nich. Ti, kdo zbyli, uprchli do hor. 11  Vítězové potom vzali ze Sodomy a Gomory všechen majetek a všechny potraviny a odtáhli.+ 12  Vzali také Abramova synovce Lota, který bydlel v Sodomě,+ i jeho majetek a šli dál. 13  Jeden muž, který unikl, přišel k Hebrejci Abramovi a řekl mu, co se stalo. Abram tehdy bydlel* mezi velkými stromy Amorejce Mamreho,+ který měl bratry Eškola a Anera.+ Tito muži byli Abramovými spojenci. 14  Když Abram slyšel, že jeho synovce*+ zajali, povolal své vycvičené muže, 318 sluhů narozených v jeho domácnosti, a pronásledoval útočníky až k Danu.+ 15  V noci své sluhy rozdělil do skupin, zaútočil proti nepřátelům a porazil je. A pronásledoval je až k Chobě, která leží severně od Damašku. 16  Získal zpět všechen majetek a osvobodil svého synovce* Lota s jeho majetkem a také ženy a ostatní lidi. 17  Když se Abram vrátil po vítězství nad Kedorlaomerem a králi, kteří byli s ním, sodomský král mu vyšel vstříc k údolí* Šave, což je Královo údolí.+ 18  A Melchisedek,+ král Salemu,+ přinesl chléb a víno. Byl to kněz Nejvyššího Boha.+ 19  Požehnal Abramovi a řekl: „Ať je Abram požehnaný Nejvyšším Bohem,Tvůrcem nebe a země. 20  A ať je chválen Nejvyšší Bůh,který ti vydal do rukou tvé utlačovatele!“ A Abram mu dal desetinu ze všeho.+ 21  Potom sodomský král řekl Abramovi: „Dej mi lidi, a majetek si nech.“ 22  Ale Abram sodomskému králi řekl: „Zvedám ruku k přísaze před Nejvyšším Bohem Jehovou, Tvůrcem nebe a země, 23  že si nevezmu nic, co je tvoje, ani přízi nebo řemínek od sandálu, abys nemohl říct: ‚Abram zbohatl díky mně.‘ 24  Nevezmu si nic, kromě toho, co už mladí muži snědli. Pokud jde o muže, kteří šli se mnou, Anera, Eškola a Mamreho,+ ti ať si svůj podíl vezmou.“

Poznámky

Nebo „nížině“.
Tj. Mrtvé moře.
Nebo „nížině“.
Nebo „jam s přírodním asfaltem“.
Nebo „nížině“.
Nebo „stanoval“.
Dosl. „bratra“.
Dosl. „bratra“.
Nebo „nížině“.