1. Mojžíšova 40:1–23

  • Josef vykládá sny vězňům (1–19)

    • Výklady patří Bohu (8)

  • Faraonovy narozeniny (20–23)

40  Za nějakou dobu se hlavní číšník+ egyptského krále a také hlavní pekař provinili proti svému pánovi, egyptskému králi.  Faraon se na své dva sluhy, na hlavního číšníka a hlavního pekaře,+ rozzlobil  a uvrhl je do vězení v domě velitele stráže,+ na místo, kde byl vězněn Josef.+  Velitel stráže pověřil Josefa, aby se o ně staral.+ Ve vězení zůstali nějakou dobu.*  Ve stejnou noc se číšníkovi i pekařovi egyptského krále, kteří byli ve vězení, zdál sen. Oba sny měly určitý význam.  Když k nim Josef ráno přišel, viděl, že jsou skleslí,  a tak se jich zeptal: „Proč se dnes tváříte tak nešťastně?“  Odpověděli mu: „Oba jsme měli sen, ale není tu nikdo, kdo by nám je vyložil.“ Josef jim řekl: „Copak nepatří výklady Bohu?+ Vyprávějte mi je prosím.“  Nejdřív vyprávěl Josefovi svůj sen hlavní číšník. Řekl mu: „Ve snu jsem viděl vinnou révu. 10  Byly na ní tři výhonky, které vypučely, rozkvetly a přinesly zralé hrozny. 11  V ruce jsem měl faraonův pohár. Vzal jsem ty hrozny, vymačkal je do poháru a podal jsem ho faraonovi do ruky.“ 12  Josef mu řekl: „Tohle je výklad: Tři výhonky jsou tři dny. 13  Za tři dny tě faraon propustí* a dosadí tě zpět na tvoje místo.+ Znovu budeš podávat faraonovi pohár do ruky, jak jsi to dělal dřív, když jsi byl jeho číšníkem.+ 14  Ale vzpomeň si na mě, až se ti dobře povede. Prokaž mi prosím laskavost:* Zmiň se o mně faraonovi a pomoz mi dostat se odsud. 15  Byl jsem totiž unesen ze země Hebrejců+ a tady jsem se dostal do vězení,* i když jsem neudělal nic špatného.“+ 16  Když hlavní pekař viděl, že Josefův výklad byl příznivý, řekl mu: „I já jsem měl sen. Na hlavě jsem měl tři koše bílého chleba. 17  V horním koši bylo nejrůznější pečivo pro faraona a z toho koše ho žrali ptáci.“ 18  Josef mu řekl: „Tohle je výklad: Tři koše jsou tři dny. 19  Za tři dny ti faraon setne hlavu,* pověsí tě na kůl a ptáci z tebe budou žrát maso.“+ 20  Třetí den měl faraon narozeniny+ a pro všechny své sluhy uspořádal hostinu. Potom v jejich přítomnosti nechal přivést* hlavního číšníka i hlavního pekaře. 21  Hlavnímu číšníkovi vrátil jeho postavení číšníka a on znovu podával pohár faraonovi, 22  ale hlavního pekaře pověsil, přesně jak jim to Josef vyložil.+ 23  Hlavní číšník si však na Josefa nevzpomněl, úplně na něj zapomněl.+

Poznámky

Dosl. „dny“.
Dosl. „pozvedne tvou hlavu“.
Nebo „věrnou lásku“.
Dosl. „nádrže na vodu, díry“.
Dosl. „zvedne z tebe tvou hlavu“.
Dosl. „pozvedl hlavu“.