1. Mojžíšova 17:1–27

  • Abraham se má stát otcem mnoha národů (1–8)

    • Abram dostává jméno Abraham (5)

  • Smlouva o obřízce (9–14)

  • Sarai dostává jméno Sára (15–17)

  • Slíben syn Izák (18–27)

17  Když bylo Abramovi 99 let, objevil se mu Jehova a řekl mu: „Jsem Všemohoucí Bůh. Choď po mých cestách a buď bezúhonný.*  Uzavřu s tebou smlouvu+ a velmi, velmi tě rozmnožím.“+  Abram padl tváří k zemi a Bůh pokračoval:  „Mám s tebou smlouvu+ a ty se určitě staneš otcem mnoha národů.+  Už se nebudeš jmenovat Abram.* Tvé jméno bude Abraham,* protože z tebe udělám otce mnoha národů.  Způsobím, že budeš velmi, velmi plodný a že z tebe vzniknou národy a vyjdou z tebe králové.+  Budu dodržovat svou smlouvu s tebou+ a s budoucími generacemi tvých potomků,* věčnou smlouvu, že budu tvým Bohem a Bohem tvých potomků.*  A tobě a tvým potomkům* dám do trvalého vlastnictví zemi, ve které žiješ jako cizinec,+ celou kananejskou zemi, a budu jejich Bohem.“+  Pak Bůh Abrahamovi řekl: „A ty dodržuj mou smlouvu, ty i budoucí generace tvých potomků.* 10  Toto je smlouva mezi mnou a vámi, kterou budeš ty a tvoji potomci* dodržovat: Každý muž mezi vámi musí být obřezaný.+ 11  Obřežete si předkožku* a to bude znamení smlouvy mezi mnou a vámi.+ 12  Každý chlapec mezi vámi starý osm dnů bude obřezán,+ každý, kdo se narodil v tvém domě, i každý, kdo není tvým potomkem* a byl koupený od cizince za peníze. Budete to tak dělat po všechny generace. 13  Každý narozený v tvém domě i každý, koho sis koupil za peníze, bude obřezán.+ Moje smlouva, která bude vyznačená na vašem těle, bude trvalou smlouvou. 14  Každý neobřezaný muž, který se nedá obřezat, bude usmrcen.* Porušil mou smlouvu.“ 15  Potom Bůh Abrahamovi řekl: „Své manželce už nebudeš říkat Sarai,*+ protože její jméno bude Sára.* 16  Požehnám jí a porodí ti syna.+ Požehnám jí a stane se matkou národů, vyjdou z ní králové národů.“ 17  Abraham padl tváří k zemi, zasmál se a řekl si:+ „Může se 100letému muži narodit dítě a může Sára ve svých 90 letech rodit?“+ 18  A tak Abraham řekl pravému Bohu: „Kéž bys požehnal Išmaelovi!“+ 19  Bůh mu na to řekl: „Tvoje manželka Sára ti určitě porodí syna a dáš mu jméno Izák.*+ Uzavřu s ním smlouvu, která bude věčnou smlouvou pro jeho potomky.*+ 20  A ohledně Išmaela jsem tě vyslyšel. Požehnám mu a způsobím, že bude plodný, a velmi, velmi ho rozmnožím. Stane se otcem 12 náčelníků a udělám z něj velký národ.+ 21  Svou smlouvu však uzavřu s Izákem,+ kterého ti Sára porodí příští rok v tuto dobu.“+ 22  Když Bůh s Abrahamem domluvil, vystoupil vzhůru. 23  Abraham pak vzal svého syna Išmaela a všechny muže narozené ve svém domě a všechny, které koupil za peníze – všechny mužského pohlaví ze své domácnosti – a ještě ten den je obřezal, jak mu Bůh řekl.+ 24  Abrahamovi bylo 99 let, když se dal obřezat.+ 25  A jeho synu Išmaelovi bylo 13 let, když se dal obřezat.+ 26  Abraham i jeho syn Išmael se dali obřezat ještě ten den. 27  Všichni muži z jeho domácnosti, všichni narození v jeho domě a všichni koupení od cizince za peníze, se dali obřezat s ním.

Poznámky

Nebo „bez viny“.
Znamená „otec je vyvýšený“.
Znamená „otec zástupu (množství), otec mnohých“.
Dosl. „semene“.
Dosl. „semene“.
Dosl. „semeni“.
Dosl. „semene“.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „maso své předkožky“.
Dosl. „semenem“.
Dosl. „odříznut ze svého lidu“.
Možná znamená „svárlivá“.
Znamená „kněžna“.
Dosl. „semeno“.
Znamená „smích“.