1. Mojžíšova 29:1–35

  • Jákob se setkává s Ráchel (1–14)

  • Jákob se do Ráchel zamiloval (15–20)

  • Jákob se žení s Leou a Ráchel (21–29)

  • Lea porodila Jákobovi čtyři syny: Rubena, Simeona, Leviho a Judu (30–35)

29  Potom Jákob pokračoval v cestě a putoval do země Orientálců.  Najednou uviděl na poli studnu, u které ležela tři stáda ovcí. Z té studny totiž pastýři napájeli svoje stáda. Její otvor byl zakrytý velkým kamenem.  Vždycky když tam shromáždili všechna stáda, odvalili kámen z otvoru studny a napojili je. Potom vrátili kámen zpátky na místo.  Jákob je oslovil: „Bratři, odkud jste?“ „Jsme z Charanu,“+ odpověděli.  Zeptal se jich: „Znáte Nachorova+ vnuka Labana?“+ Řekli: „Známe.“  Ptal se jich dál: „Daří se mu dobře?“ Odpověděli: „Ano, daří se mu dobře. Podívej, právě přichází s ovcemi jeho dcera Ráchel!“+  Pak řekl: „Večer je daleko. Ještě není čas shromažďovat stáda. Napojte ovce a jděte je ještě pást.“  Řekli mu na to: „Nesmíme to udělat, dokud se neshromáždí všechna stáda. Až potom odvalíme kámen z otvoru studny a napojíme ovce.“  Zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel s ovcemi svého otce. Byla totiž pastýřka. 10  Když Jákob uviděl Ráchel, dceru svého strýce Labana, a jeho ovce, hned přišel blíž, odvalil kámen z otvoru studny a napojil ovce svého strýce Labana. 11  Pak Jákob políbil Ráchel a hlasitě se rozplakal. 12  Řekl jí, že je příbuzný* jejího otce a syn Rebeky. Ráchel to hned běžela říct svému otci. 13  Jakmile Laban+ uslyšel o Jákobovi, synovi své sestry, rozběhl se mu vstříc. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu. A Jákob mu vyprávěl o všem, co se stalo. 14  Laban mu řekl: „Jsme jedné krve.“* A tak u něj zůstal celý měsíc. 15  Potom Laban řekl Jákobovi: „Jsi můj příbuzný,*+ ale to neznamená, že mi budeš sloužit zadarmo. Řekni mi, jakou chceš mzdu.“+ 16  Laban měl dvě dcery. Starší se jmenovala Lea a mladší Ráchel.+ 17  Lea neměla jiskru v očích, ale Ráchel byla velmi přitažlivá a krásná. 18  Jákob se do Ráchel zamiloval, a tak řekl: „Budu ti sloužit sedm let za tvoji mladší dceru Ráchel.“+ 19  Laban odpověděl: „Bude lepší, když ji dám tobě než někomu jinému. Zůstaň u mě.“ 20  Jákob tedy sloužil za Ráchel sedm let,+ ale připadalo mu to jen jako několik dnů, protože ji miloval. 21  Potom Jákob Labanovi řekl: „Moje služba skončila. Dej mi moji manželku, abychom spolu začali žít.“* 22  A tak Laban sezval všechny lidi z okolí a uspořádal hostinu. 23  Ale během večera vzal svou dceru Leu a přivedl ji k Jákobovi, aby měl styk s ní. 24  A dal jí svou služku Zilpu, aby byla její služkou.+ 25  Ráno Jákob uviděl, že je to Lea. Řekl tedy Labanovi: „Cos mi to udělal? Nesloužil jsem ti snad za Ráchel? Proč jsi mě podvedl?“+ 26  Laban mu odpověděl: „U nás není zvykem, aby se mladší dcera vdala dřív než prvorozená. 27  Věnuj tento svatební týden Lee. Potom dostaneš i tu mladší, ale musíš mi sloužit dalších sedm let.“+ 28  Jákob to tak udělal a věnoval ten týden Lee. Potom mu Laban dal za manželku svou dceru Ráchel. 29  Kromě toho dal své dceři Ráchel svou služku Bilhu,+ aby byla její služkou.+ 30  Pak měl Jákob styk i s Ráchel a miloval ji víc než Leu. A sloužil Labanovi dalších sedm let.+ 31  Když Jehova viděl, že je Lea nemilovaná,* dopřál jí, aby měla děti,*+ ale Ráchel byla neplodná.+ 32  Lea otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Ruben.*+ Řekla totiž: „Jehova viděl moje trápení.+ Teď mě můj manžel bude milovat.“ 33  Znovu otěhotněla, porodila syna a řekla: „Jehova slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto.“ A dala mu jméno Simeon.*+ 34  Potom otěhotněla znovu, porodila syna a řekla: „Teď ke mně můj manžel přilne, protože jsem mu porodila tři syny.“ Proto dostal jméno Levi.*+ 35  A otěhotněla ještě jednou, porodila syna a řekla: „Tentokrát budu chválit Jehovu.“ Dala mu tedy jméno Juda.*+ Pak přestala rodit.

Poznámky

Dosl. „bratr“.
Dosl.: „Jsi skutečně má kost a mé tělo.“
Dosl. „bratr“.
Nebo „abych s ní mohl mít styk“.
Dosl. „nenáviděná“.
Dosl. „otevřel její lůno“.
Znamená „pohleďte, syn!“.
Znamená „slyšení“.
Znamená „lpění, připojený“.
Znamená „chválený“.