1. Mojžíšova 38:1–30

38  Asi v té době Juda odešel od svých bratrů a postavil si stan blízko Adullamana, který se jmenoval Chira.  Juda tam uviděl dceru jednoho Kananejce,+ který se jmenoval Šua. Vzal si ji tedy za manželku a měl s ní styk.  Otěhotněla, porodila syna a on mu dal jméno Er.+  Znovu otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Onan.  Porodila ještě jednoho syna a dala mu jméno Šela. Ten se narodil, když byli* v Akzibu.+  Juda vzal pro svého prvorozeného Era manželku, která se jmenovala Tamar.+  Ale to, jak se Judův prvorozený Er choval, se Jehovovi nelíbilo, a tak ho Jehova usmrtil.  Juda proto řekl Onanovi: „Uzavři s manželkou svého bratra švagrovské manželství, měj s ní styk a zajisti mu potomstvo.“+  Ale Onan věděl, že potomek nebude patřit jemu,+ a tak pokaždé když měl styk s manželkou svého bratra, vyplýtval své semeno na zem, aby nedal potomka svému bratrovi.+ 10  To, co udělal, se Jehovovi nelíbilo, a proto usmrtil i jeho.+ 11  Tehdy Juda řekl své snaše Tamar: „Žij v domě svého otce a nevdávej se znovu, dokud nedoroste můj syn Šela.“ Řekl to, protože se bál, že by Šela mohl zemřít jako jeho bratři.+ Tamar tedy odešla a zůstala v domě svého otce. 12  Uplynula nějaká doba a Judova manželka, Šuova dcera,+ zemřela. Když Judovi skončilo období truchlení, šel se svým adullamským přítelem Chirou+ ke svým střihačům ovcí do Timnahu.+ 13  Tamar se donesla zpráva: „Tvůj tchán jde do Timnahu stříhat ovce.“ 14  Odložila tedy vdovské šaty, vzala si závoj, zahalila se do přehozu a posadila se u vstupu do Enajimu, který je na cestě do Timnahu. Viděla totiž, že Šela dorostl, a přesto mu nebyla dána za manželku.+ 15  Když ji Juda zahlédl, považoval ji za prostitutku, protože měla zakrytou tvář. 16  Odbočil tedy k ní na kraj cesty a řekl: „Dovol mi prosím, abych s tebou měl styk.“ Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.+ Zeptala se ho: „Co mi za to dáš?“ 17  Odpověděl jí: „Pošlu ti kůzle ze svého stáda.“ Ale ona řekla: „Dáš mi něco do zástavy, než ho pošleš?“ 18  „Co ti mám dát do zástavy?“ zeptal se. Řekla: „Svůj pečetní prsten,+ šňůrku a hůl, kterou máš v ruce.“ Dal jí to a měl s ní styk a ona otěhotněla. 19  Potom vstala a odešla, odložila přehoz a oblékla si vdovské šaty. 20  Juda poslal po svém adullamském příteli+ kůzle, aby od té ženy dostal zpátky zástavu, ale on ji nikde nenašel. 21  Vyptával se místních mužů: „Kde je ta chrámová prostitutka, která byla v Enajimu u cesty?“ Říkali mu: „Tady žádná chrámová prostitutka nikdy nebyla.“ 22  Vrátil se tedy k Judovi a řekl: „Nenašel jsem ji, a místní muži dokonce říkali, že tam žádná chrámová prostitutka nikdy nebyla.“ 23  Juda řekl: „Ať si to nechá, abychom neměli ostudu. Kůzle jsem poslal, ale ty jsi ji nenašel.“ 24  Asi o tři měsíce později bylo Judovi řečeno: „Tvoje snacha Tamar jednala jako prostitutka a teď je těhotná.“ Juda na to řekl: „Vyveďte ji ven a ať je spálena.“*+ 25  Když ji vyváděli, vzkázala svému tchánovi: „Jsem těhotná s mužem, kterému patří tyto věci.“ A dodala: „Podívej se prosím, čí je ten pečetní prsten a šňůrka a hůl.“+ 26  Juda si to prohlédl a řekl: „Zachovala se správněji než já, protože jsem ji nedal svému synu Šelovi.“+ A potom s ní už neměl pohlavní styk. 27  Když přišel čas porodu, ukázalo se, že v jejím břiše jsou dvojčata. 28  Během porodu jedno vystrčilo ruku a porodní bába mu na ni hned uvázala červenou nit a řekla: „Ten vyšel první.“ 29  Ale když ruku zatáhl, vyšel jeho bratr, a tak zvolala: „Ty sis pro sebe udělal pořádnou trhlinu!“ Dostal tedy jméno Perec.*+ 30  Potom vyšel jeho bratr, který měl na ruce uvázanou červenou nit, a dostal jméno Zerach.+

Poznámky

Dosl. „byl“, tj. Juda.
Tj. usmrcena a pak spálena.
Znamená „trhlina“, pravděpodobně se vztahuje na trhlinu hráze.