1. Mojžíšova 23:1–20

  • Sára umírá, Abraham kupuje pohřební místo (1–20)

23  Sára se dožila 127 let.+  Zemřela v Kirjat-arbě,+ což je Hebron,+ v kananejské zemi.+ A Abraham truchlil a oplakával Sáru.  Potom od své mrtvé manželky vstal a řekl Chetovým synům:+  „Jsem mezi vámi cizinec a osadník.+ Prodejte mi u vás pozemek, který by sloužil jako pohřební místo, abych tam mohl pohřbít svou manželku.“  Chetovi synové mu na to řekli:  „Naslouchej nám, můj pane. Jsi mezi námi Boží* náčelník.+ Můžeš svoji manželku pohřbít v té nejlepší z našich hrobek. Nikdo z nás ti neodepře svoji hrobku, abys v ní pohřbil svou manželku.“  Abraham tedy vstal a poklonil se lidem té země, Chetovým synům,+  a řekl jim: „Pokud souhlasíte, abych tady pohřbil svou manželku, vyslyšte mě a přimluvte se za mě u Cocharova syna Efrona,  aby mi prodal jeskyni Makpela, která mu patří. Je na kraji jeho pole. Ať mi ji ve vaší přítomnosti prodá za plnou cenu ve stříbře,+ abych měl místo k pohřbívání.“+ 10  Efron seděl mezi Chetovými syny. Chetita Efron tedy odpověděl Abrahamovi tak, aby to slyšeli Chetovi synové a všichni, kdo přišli do brány jeho města.+ Řekl: 11  „Ne, můj pane! Vyslechni mě. To pole i jeskyni, která je na něm, ti dávám. V přítomnosti synů svého lidu ti to dávám. Pohřbi tam svou manželku.“ 12  Abraham se před lidmi té země poklonil 13  a mluvil k Efronovi tak, aby to slyšeli. Řekl: „Vyslechni mě prosím! Dám ti za to pole plnou cenu ve stříbře. Vezmi si to ode mě a já tam pohřbím svou manželku.“ 14  Efron Abrahamovi odpověděl: 15  „Naslouchej mi, můj pane. Ten kus země má cenu 400 šekelů* stříbra, ale to není podstatné.* Pohřbi tam svou manželku.“ 16  Abraham Efrona poslechl a navážil mu obnos stříbra, o kterém se zmínil před Chetovými syny – 400 šekelů* stříbra podle váhy běžné u kupců.+ 17  A tak bylo potvrzeno, že Efronovo pole v Makpele, které bylo naproti Mamre – pole, jeskyně a všechny stromy na poli – se stává 18  Abrahamovým vlastnictvím. Koupil ho v přítomnosti Chetových synů a všech, kdo přišli do městské brány. 19  Potom Abraham pohřbil svou manželku Sáru v jeskyni na poli Makpela naproti Mamre, což je Hebron, v kananejské zemi. 20  Tak Chetovi synové předali Abrahamovi do vlastnictví pole a jeskyni, která na něm byla, jako místo k pohřbívání.+

Poznámky

Nebo možná „velký“.
Šekel odpovídal 11,4 g. Viz příloha B14.
Dosl. „co je to mezi mnou a tebou“.
Šekel odpovídal 11,4 g. Viz příloha B14.