1. Mojžíšova 1:1–31

 • Stvoření nebe a země (1, 2)

 • Bůh připravuje zemi šest dnů (3–31)

  • 1. den: světlo, den a noc (3–5)

  • 2. den: prostor (6–8)

  • 3. den: souš a rostliny (9–13)

  • 4. den: světelná tělesa na nebi (14–19)

  • 5. den: ryby a ptáci (20–23)

  • 6. den: suchozemská zvířata a lidé (24–31)

1  Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.+  Země byla beztvará a pustá,* nad povrchem vodní hlubiny*+ byla tma a nad vodami+ se pohybovala Boží aktivní síla.*+  A Bůh řekl: „Ať je světlo.“ A bylo světlo.+  Bůh viděl, že světlo je dobré, a začal oddělovat světlo od tmy.  Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí.+ A byl večer a bylo ráno, první den.  Potom Bůh řekl: „Ať je prostor+ mezi vodami a ať se vody oddělí od vod.“+  Bůh udělal prostor a oddělil vody pod prostorem od vod nad prostorem.+ A stalo se to.  Bůh nazval prostor nebem. A byl večer a bylo ráno, druhý den.  Potom Bůh řekl: „Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se objeví souš.“+ A stalo se to. 10  Bůh nazval souš zemí+ a shromážděné vody nazval mořem.+ A Bůh viděl, že je to dobré.+ 11  Potom Bůh řekl: „Ať ze země vyroste tráva, rostliny nesoucí semena a ovocné stromy, které budou na zemi podle svých druhů přinášet plody se semeny.“ A stalo se to. 12  Ze země začala růst tráva, rostliny nesoucí semena+ a stromy přinášející plody se semeny, podle svých druhů. A Bůh viděl, že je to dobré. 13  A byl večer a bylo ráno, třetí den. 14  Potom Bůh řekl: „Ať jsou v nebeském prostoru světelná tělesa,*+ aby oddělovala den od noci.+ Budou sloužit jako znamení k určování období, dnů a roků.+ 15  Budou svítit v nebeském prostoru, aby osvětlovala zemi.“ A stalo se to. 16  Bůh udělal dvě velká světelná tělesa – větší světelné těleso, aby vládlo dni,+ a menší, aby vládlo noci, a udělal také hvězdy.+ 17  Bůh je umístil do nebeského prostoru, aby osvětlovala zemi 18  a aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy.+ A Bůh viděl, že je to dobré. 19  A byl večer a bylo ráno, čtvrtý den. 20  Potom Bůh řekl: „Ať se vody hemží živými tvory* a ať létající tvorové* létají nad zemí v nebeském prostoru.“*+ 21  Bůh stvořil velké mořské tvory* a všechny živé tvory,* kteří se pohybují a hemží ve vodách, podle jejich druhů a všechny okřídlené létající tvory podle jejich druhů. A Bůh viděl, že je to dobré. 22  Bůh jim požehnal a řekl: „Buďte plodní, množte se a naplňte mořské vody.+ A ať se na zemi množí létající tvorové.“ 23  A byl večer a bylo ráno, pátý den. 24  Potom Bůh řekl: „Ať země vydá živé tvory* podle jejich druhů, domácí zvířata, lezoucí zvířata* a divoká zvířata podle jejich druhů.“+ A stalo se to. 25  Bůh udělal divoká zvířata podle jejich druhů, domácí zvířata podle jejich druhů a všechna zvířata lezoucí po zemi podle jejich druhů. A Bůh viděl, že je to dobré. 26  Potom Bůh řekl: „Udělejme+ člověka k našemu obrazu,+ aby se nám podobal.+ Ať vládne nad mořskými rybami, nebeskými ptáky,* domácími zvířaty, nad celou zemí a všemi zvířaty, která lezou po zemi.“+ 27  Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu. Stvořil je jako muže a ženu.+ 28  Bůh jim požehnal a řekl jim: „Buďte plodní a množte se, naplňte zemi+ a podmaňte si ji+ a vládněte+ nad mořskými rybami, nebeskými ptáky a všemi živými tvory, kteří se pohybují po zemi.“ 29  Potom Bůh řekl: „Dávám vám všechny rostliny nesoucí semena, které jsou na celé zemi, a všechny stromy, které přinášejí plody se semeny. Ať vám slouží k jídlu.+ 30  A všem divokým zvířatům, všem nebeským ptákům a všemu, co se pohybuje po zemi a v čem je život,* dávám jako potravu všechny zelené rostliny.“+ A stalo se to. 31  Bůh viděl všechno, co udělal, a bylo to velmi dobré.+ A byl večer a bylo ráno, šestý den.

Poznámky

Nebo „prázdná“.
Nebo „vzdouvajících se vod“.
Nebo „Boží duch“.
Nebo „světla“.
Nebo „dušemi“.
Hebr. slovo se vztahuje na ptáky i jiné okřídlené tvory, např. hmyz.
Nebo „na obloze“.
Nebo „obludy“.
Nebo „duše“.
Nebo „duše“.
Hebr. slovo se patrně vztahuje na plazy, ale také na hlodavce, hmyz a jiné drobné tvory.
Nebo „létajícími tvory“.
Nebo „život jako duše“, „živá duše“.