1. Mojžíšova 16:1–16

16  Abramova manželka Sarai mu neporodila žádné děti.+ Měla ale egyptskou služku, která se jmenovala Hagar.+  Řekla proto Abramovi: „Jehova mi nedovolil mít děti. Prosím, měj styk s mojí služkou. Snad mi porodí děti ona.“+ A tak ji Abram poslechl.  Deset let po tom, co Abram přišel do Kanaánu, vzala jeho manželka Sarai svou egyptskou služku Hagar a dala mu ji za manželku.  Měl tedy s Hagar styk a ona otěhotněla. Když zjistila, že je těhotná, začala svou paní pohrdat.  Sarai pak řekla Abramovi: „Za bezpráví, které zažívám, můžeš ty. Já jsem ti dala svou služku do náruče, ale když zjistila, že je těhotná, začala mnou pohrdat. Ať Jehova rozsoudí, kdo je v právu – jestli já, nebo ty.“  Abram jí na to řekl: „Tvoje služka je v tvé moci. Udělej s ní, co uznáš za vhodné.“ Sarai ji potom začala ponižovat, takže od ní utekla.  U pramene vody v pustině, který je na cestě do Šuru,+ ji našel Jehovův anděl.  Zeptal se jí: „Hagar, Saraina služko, odkud jsi přišla a kam jdeš?“ „Utíkám od své paní Sarai,“ odpověděla.  Jehovův anděl jí řekl: „Vrať se ke své paní a pokorně se jí podřiď.“ 10  Potom Jehovův anděl řekl: „Velmi rozmnožím tvé potomky,* takže je ani nebude možné spočítat.“+ 11  Jehovův anděl dodal: „Jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Išmael,* protože Jehova slyšel o tvém trápení. 12  Bude jako divoký osel.* Bude proti všem a všichni budou proti němu a bude bydlet naproti všem svým bratrům.“* 13  Pak vzývala jméno Jehovy, který k ní mluvil, a řekla: „Jsi Bohem, který vidí.“+ Říkala si totiž: „Opravdu jsem tady viděla toho, který vidí mě?“ 14  Proto byla studna nazvána Beer-lachai-roi.* (Je mezi Kadešem a Beredem.) 15  Hagar tedy porodila Abramovi syna a Abram mu dal jméno Išmael.+ 16  Abramovi bylo 86 let, když mu Hagar porodila Išmaela.

Poznámky

Dosl. „semeno“.
Znamená „Bůh slyší“.
Nebo „onager“, druh divokého osla. Podle jiných názorů se toto slovo vztahuje na zebru. Pravděpodobně jde o narážku na sklon k nezávislosti.
Nebo možná „bude žít v nepřátelství se všemi svými bratry“.
Znamená „studna toho živého, který mě vidí“.