1. Mojžíšova 7:1–24

  • Noe s rodinou a zvířaty vcházejí do archy (1–10)

  • Celosvětová potopa (11–24)

7  Potom Jehova řekl Noemovi: „Vejdi s celou rodinou do archy, protože vidím, že ty na rozdíl od této generace jednáš správně.+  Z každého druhu čistých zvířat s sebou vezmeš po sedmi,*+ samce a samici, a od každého nečistého zvířete jen po dvou, samce a samici,  a také z ptáků vezmeš po sedmi,* samce a samici, aby měli potomky a nevyhynuli ze země.*+  Už za pouhých sedm dnů totiž sešlu na zemi déšť,+ který bude trvat 40 dnů a 40 nocí,+ a smetu z povrchu země všechno živé, co jsem udělal.“+  Noe pak udělal všechno, co mu Jehova přikázal.  Noemovi bylo 600 let, když na zemi přišla potopa.+  Než potopa začala, Noe se svými syny, manželkou a manželkami svých synů vešel do archy.+  Ze všech čistých i nečistých zvířat, ptáků a všeho, co se pohybuje po zemi,+  vešli k Noemovi do archy po párech samec a samice, jak Bůh Noemovi přikázal. 10  Za sedm dnů přišla na zemi potopa. 11  V 600. roce Noemova života, 17. den druhého měsíce, se protrhly všechny prameny ohromné vodní masy* a nebeská stavidla se otevřela.+ 12  Déšť se lil na zemi 40 dnů a 40 nocí. 13  Ten den vešel Noe do archy a s ním jeho synové Sem, Cham a Jafet,+ jeho manželka a tři manželky jeho synů.+ 14  Vešly s nimi i všechny druhy divokých zvířat, domácích zvířat, plazů a létajících tvorů – ptáků a jiných okřídlených tvorů. 15  Všechny druhy tvorů,* ve kterých je dech života,* přicházely k Noemovi do archy, pár po páru. 16  Samci a samice ze všech druhů tvorů tedy vešli dovnitř, jak Bůh Noemovi přikázal. A Jehova za ním zavřel dveře. 17  Pršelo* 40 dnů. Voda stoupala, zvedla archu a ta plula vysoko nad zemí. 18  Voda stoupala výš a výš a zaplavovala všechno na zemi, ale archa plula na hladině. 19  Voda stoupla tak vysoko, až pokryla všechny vysoké hory pod nebem.+ 20  Vystoupila ještě o 15 loket* nad hory. 21  A tak zahynuli všichni živí tvorové,* kteří se pohybovali po zemi+ – létající tvorové, domácí zvířata, divoká zvířata, drobní tvorové a všichni lidé.+ 22  Zemřelo všechno, co bylo na souši a v čem byl dech života.*+ 23  Bůh* tedy smetl z povrchu země všechno živé – člověka, zvířata, plazy i ptáky. Všichni byli smeteni ze země.+ Přežil jenom Noe a ti, kdo s ním byli v arše.+ 24  Země byla úplně zaplavená 150 dnů.+

Poznámky

Nebo možná „po sedmi párech“.
Nebo možná „po sedmi párech“.
Dosl. „aby zachovali potomstvo na povrchu celé země“.
Dosl. „hlubiny“.
Dosl. „těla“.
Nebo „duch života“.
Nebo „potopa přicházela“.
Loket odpovídal 44,5 cm. Viz příloha B14.
Dosl. „všechno tělo“.
Nebo „a mělo v chřípí dech ducha života“.
Dosl. „on“.