1. Mojžíšova 13:1–18

  • Abram se vrací do Kanaánu (1–4)

  • Abram a Lot se od sebe oddělují (5–13)

  • Bůh Abramovi opakuje svůj slib (14–18)

13  Potom Abram se svou manželkou, se vším, co měl, a také s Lotem odešel z Egypta do Negebu.+  Abram byl velmi bohatý, měl velká stáda a mnoho stříbra a zlata.+  Cestou z Negebu do Betelu tábořil na různých místech, až přišel na místo mezi Betelem a Ajem,+ kde už jednou stanoval  a kde postavil oltář. Tam Abram vzýval Jehovovo jméno.  Lot, který cestoval s Abramem, měl také ovce, dobytek a stany.  Ale země jim už nestačila na to, aby mohli bydlet společně na jednom místě, protože měli hodně majetku.  Proto mezi pastýři Abramových stád a pastýři Lotových stád došlo k hádce. (Tehdy v té zemi žili Kananejci a Perizejci.)+  Abram tedy řekl Lotovi:+ „Prosím, ať mezi mnou a tebou a mezi mými honáky a tvými honáky už nedochází k hádkám, vždyť jsme bratři.  Copak před tebou neleží celá země? Prosím, odděl se ode mě. Pokud půjdeš vlevo, já půjdu vpravo, ale pokud půjdeš vpravo, já půjdu vlevo.“ 10  Lot se rozhlédl a viděl, že celý ten jordánský kraj+ až k Coaru+ je dobře zavlažovaný a že je jako Jehovova zahrada,+ jako egyptská země (to bylo před tím, než Jehova zničil Sodomu a Gomoru). 11  Lot si tedy vybral celý jordánský kraj a přesunul svůj tábor na východ. Tak se od sebe oddělili. 12  Abram žil v kananejské zemi a Lot žil mezi městy toho kraje.+ Časem si postavil stan blízko Sodomy. 13  Ale lidé v Sodomě byli zkažení a velmi hřešili proti Jehovovi.+ 14  Po Lotově odchodu Jehova řekl Abramovi: „Rozhlédni se prosím z místa, kde jsi, a podívej se na sever a na jih, na východ a na západ, 15  protože celou zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvým potomkům* do trvalého vlastnictví.+ 16  Tvoje potomky* rozmnožím a bude jich jako prachu na zemi. Kdyby někdo dokázal spočítat částečky prachu na zemi, pak by bylo možné spočítat i tvoje potomky.*+ 17  Vstaň a projdi zemí po její délce a po její šířce, protože tobě ji dám.“ 18  A tak žil Abram dál ve stanech. Později se usadil mezi velkými stromy Mamre,+ které jsou v Hebronu,+ a postavil tam Jehovovi oltář.+

Poznámky

Dosl. „semeni“.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „semeno“.