1. Mojžíšova 12:1–20

  • Abram se vydává z Charanu do Kanaánu (1–9)

    • Bůh dává Abramovi slib (7)

  • Abram a Sarai v Egyptě (10–20)

12  Jehova řekl Abramovi: „Vyjdi ze své země, od svých příbuzných a z domu svého otce a jdi do země, kterou ti ukážu.+  Udělám z tebe velký národ, požehnám ti a udělám tvé jméno velkým. Staneš se pro druhé požehnáním.+  Požehnám těm, kdo ti žehnají, a prokleji ty, kdo na tebe svolávají zlo,+ a prostřednictvím tebe budou požehnány* všechny národy na zemi.“+  A tak Abram šel, jak mu Jehova řekl, a šel s ním i Lot. Abramovi bylo 75 let, když opustil Charan.+  Vzal svou manželku Sarai+ a svého synovce Lota,+ všechen majetek, který nashromáždili,+ a lidi, které získali v Charanu, a vydali se na cestu do kananejské země.+ Když tam přišli,  Abram prošel zemí až k místu zvanému Šekem,+ blízko velkých stromů More.+ V té době žili v zemi Kananejci.  Tehdy se Abramovi objevil Jehova a řekl: „Tuto zemi+ dám tvým potomkům.“*+ A tak tam postavil oltář Jehovovi, který se mu objevil.  Potom se odtamtud přesunul do hornatého kraje východně od Betelu+ a postavil si tam stan. Betel měl na západě a Aj+ na východě. Postavil tam Jehovovi oltář+ a vzýval Jehovovo jméno.+  Později se vydal směrem k Negebu+ a cestou tábořil na různých místech. 10  Když v zemi nastal hlad, Abram sešel do Egypta, aby tam nějakou dobu žil,*+ protože hlad byl krutý.+ 11  Když se blížil k Egyptu, řekl své manželce Sarai: „Poslouchej prosím. Jsi krásná žena,+ 12  a až tě Egypťané uvidí, určitě si řeknou: ‚To je jeho manželka‘ a zabijí mě, ale tebe nechají naživu. 13  Řekni prosím, že jsi moje sestra, aby se mnou díky tobě zacházeli dobře a já nepřišel o život.“*+ 14  Jakmile Abram vešel do Egypta, Egypťané si všimli, že žena, která je s ním, je velmi krásná. 15  Uviděla ji i faraonova knížata a začala ji před faraonem vychvalovat, takže ji vzali do jeho paláce. 16  Kvůli ní faraon zacházel s Abramem dobře a on dostal ovce, dobytek, osly a oslice, sluhy a služky a velbloudy.+ 17  Ale Jehova kvůli Abramově manželce Sarai+ postihl faraona a jeho domácnost velkými pohromami. 18  Faraon si tedy Abrama zavolal a řekl mu: „Co jsi mi to udělal? Proč jsi mi neřekl, že je to tvoje manželka? 19  Proč jsi řekl, že je to tvoje sestra?+ Chystal jsem se vzít si ji za ženu. Tady máš svou manželku. Vezmi si ji a jdi!“ 20  A tak faraon přikázal svým mužům, aby Abrama s jeho manželkou a se vším, co měl, poslali pryč.+

Poznámky

Nebo „získají pro sebe požehnání“.
Dosl. „semeni“.
Nebo „aby tam žil jako cizinec“.
Nebo „má duše zůstala naživu“.