1. Mojžíšova 11:1–32

  • Babylonská věž (1–4)

  • Jehova lidem zmátl jazyk (5–9)

  • Od Sema po Abrama (10–32)

    • Terachova rodina (27)

    • Abram odchází z Uru (31)

11  Všichni lidé na zemi* mluvili jedním jazykem a měli jednu slovní zásobu.  Když cestovali na východ, objevili údolní rovinu v zemi Šinar+ a usadili se tam.  Řekli si mezi sebou: „Pojďme, udělejme cihly a vypalme je.“ A tak používali cihly místo kamenů a živici* místo malty.  A řekli: „Postavme si město a věž, která bude mít vrchol v nebesích. Tak si uděláme slavné jméno a nebudeme rozptýlení po celé zemi.“+  Tehdy Jehova sestoupil, aby se podíval na město a věž, které lidé stavěli.  Jehova řekl: „Je to jeden lid a všichni mluví jedním jazykem+ a tohle začali dělat. Teď budou schopni udělat všechno, co si usmyslí.  Sestupme+ tam a zmaťme jejich jazyk, aby jeden druhému nerozuměli.“  Jehova je tedy rozptýlil po celé zemi+ a oni to město přestali stavět.  Proto bylo nazváno Bábel,*+ protože tam Jehova zmátl jazyk všech lidí na zemi a Jehova je odtamtud rozptýlil po celé zemi. 10  Toto je záznam o Semových potomcích.+ Když bylo Semovi 100 let, tedy dva roky po potopě, stal se otcem Arpakšada.+ 11  Po narození Arpakšada žil Sem ještě 500 let a stal se otcem synů a dcer.+ 12  Když bylo Arpakšadovi 35 let, stal se otcem Šely.+ 13  Po narození Šely žil Arpakšad ještě 403 let a stal se otcem synů a dcer. 14  Když bylo Šelovi 30 let, stal se otcem Ebera.+ 15  Po narození Ebera žil Šela ještě 403 let a stal se otcem synů a dcer. 16  Když bylo Eberovi 34 let, stal se otcem Pelega.+ 17  Po narození Pelega žil Eber ještě 430 let a stal se otcem synů a dcer. 18  Když bylo Pelegovi 30 let, stal se otcem Reua.+ 19  Po narození Reua žil Peleg ještě 209 let a stal se otcem synů a dcer. 20  Když bylo Reuovi 32 let, stal se otcem Seruga. 21  Po narození Seruga žil Reu ještě 207 let a stal se otcem synů a dcer. 22  Když bylo Serugovi 30 let, stal se otcem Nachora. 23  Po narození Nachora žil Serug ještě 200 let a stal se otcem synů a dcer. 24  Když bylo Nachorovi 29 let, stal se otcem Teracha.+ 25  Po narození Teracha žil Nachor ještě 119 let a stal se otcem synů a dcer. 26  Potom co bylo Terachovi 70 let, stal se otcem Abrama,+ Nachora+ a Charana. 27  Toto je záznam o Terachových potomcích. Terach se stal otcem Abrama, Nachora a Charana. Charan se stal otcem Lota.+ 28  Charan zemřel ve své rodné zemi, v chaldejském+ městě Ur,+ ještě když byl jeho otec Terach naživu. 29  Abram a Nachor se oženili. Abramova manželka se jmenovala Sarai+ a Nachorova manželka se jmenovala Milka.+ Byla dcerou Charana, který byl otcem Milky a Jisky. 30  Sarai byla neplodná,+ neměla děti. 31  Potom vzal Terach svého syna Abrama, svého vnuka Lota,+ Charanova syna, a svou snachu Sarai, Abramovu manželku, a vydali se spolu z chaldejského Uru do kananejské země.+ Ale když přišli do Charanu,+ usadili se tam. 32  Terach žil 205 let a potom v Charanu zemřel.

Poznámky

Dosl. „celá země“.
Nebo „přírodní asfalt“.
Znamená „zmatek“.