1. Mojžíšova 9:1–29

  • Pokyny pro celé lidstvo (1–7)

    • Zákon o krvi (4–6)

  • Duha jako znamení smlouvy (8–17)

  • Proroctví o Noemových potomcích (18–29)

9  Bůh požehnal Noemovi a jeho synům a řekl jim: „Buďte plodní, množte se a naplňte zemi.+  Strach a hrůza z vás bude dál na všech zvířatech, na všech ptácích, na všech plazech a na všech mořských rybách. Vydávám vám je do rukou.*+  Všechna zvířata* vám budou sloužit k jídlu.+ Všechna vám je dávám, stejně jako jsem vám dal zelené rostliny.+  Ale nebudete jíst maso s jeho životem* – jeho krví.+  Také budu každého živého tvora volat k odpovědnosti za vaši krev, za váš život. Každého člověka budu volat k odpovědnosti za život jeho bratra.+  Kdo prolije krev člověka, člověkem bude prolita jeho krev,+ protože Bůh udělal člověka ke svému obrazu.+  A vy buďte plodní a množte se, přibývejte na zemi a naplňte ji.“+  Potom Bůh Noemovi a jeho synům řekl:  „Uzavírám teď smlouvu s vámi+ a s vašimi potomky 10  a s každým živým tvorem,* který je s vámi, s ptáky, zvířaty a všemi ostatními tvory na zemi, se všemi, kdo vyšli z archy – se všemi živými tvory na zemi.+ 11  Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Vody potopy už nikdy nezničí všechno živé.* Už nikdy nepřijde potopa, která by zničila zemi.“+ 12  A Bůh dodal: „Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi a každým živým tvorem, který je s vámi, a která bude pro všechny budoucí generace. 13  Dávám do oblaků duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 14  Když nad zemi přivedu oblaka a objeví se v nich duha, 15  vzpomenu si na smlouvu, kterou jsem uzavřel s vámi a každým živým tvorem všeho druhu.* A voda už nikdy nezpůsobí potopu, která by zničila všechno živé.*+ 16  Když se v oblacích objeví duha, uvidím ji a vzpomenu si na věčnou smlouvu mezi Bohem a každým živým tvorem všeho druhu,* který je na zemi.“ 17  Bůh Noemovi znovu řekl: „To je znamení smlouvy, kterou uzavírám se vším živým,* co je na zemi.“+ 18  Noemovi synové, kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jafet.+ Cham se později stal otcem Kanaána.+ 19  Ti tři byli Noemovými syny a z nich pochází všichni lidé, kteří osídlili zemi.+ 20  Noe začal obdělávat půdu a vysadil vinici. 21  Když pil víno, opil se a odkryl se ve svém stanu. 22  Cham, otec Kanaána, uviděl otcovu nahotu a řekl to svým dvěma bratrům venku. 23  A tak Sem a Jafet vzali oděv, dali si ho na ramena, pozpátku vešli dovnitř a zakryli nahotu svého otce. Neviděli otcovu nahotu, protože měli odvrácený obličej. 24  Když se Noe probral z opilosti a zjistil, co mu jeho nejmladší syn udělal, 25  řekl: „Ať je Kanaán prokletý!+ Ať se stane nejposlednějším otrokem svých bratrů.“+ 26  A dodal: „Chvála Jehovovi, Semovu Bohu,a ať se Kanaán stane Semovým otrokem.+ 27  Jafetovi ať dá Bůh velké územía ať bydlí v Semových stanech. Ať se Kanaán stane i jeho otrokem.“ 28  Po potopě žil Noe ještě 350 let.+ 29  Dožil se 950 let a pak zemřel.

Poznámky

Nebo „do vaší moci“.
Nebo „všechno živé, co se hýbe“.
Nebo „duší“.
Nebo „duší“.
Dosl. „tělo“.
Dosl. „těla“.
Dosl. „tělo“.
Dosl. „těla“.
Dosl. „tělem“.