1. Mojžíšova 4:1–26

4  Adam měl pohlavní styk se svou manželkou Evou a ona otěhotněla.+ Když porodila Kaina,+ řekla: „Porodila* jsem syna s Jehovovou pomocí.“  Za čas porodila jeho bratra Ábela.+ Ábel se stal pastýřem ovcí a Kain obdělával půdu.  Po nějaké době Kain přinesl něco z plodů země Jehovovi jako oběť  a Ábel přinesl několik prvorozených zvířat ze svého stáda+ i s jejich tukem. Jehova příznivě přijal Ábela a jeho oběť,+  ale Kaina a jeho oběť nepřijal. A tak se Kain velmi rozzlobil a byl zachmuřený.*  Jehova Kainovi řekl: „Proč jsi tak rozzlobený a zachmuřený?  Pokud se změníš a budeš jednat správně, copak nezískáš znovu mou přízeň?* Ale pokud nebudeš jednat správně, u dveří se krčí hřích a chce se tě zmocnit. A co ty, ovládneš ho?“  Potom Kain řekl svému bratru Ábelovi: „Pojďme na pole.“ Když byli na poli, Kain svého bratra Ábela napadl a zabil ho.+  Jehova se pak Kaina zeptal: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ „Nevím,“ odpověděl. „Jsem snad strážce svého bratra?“ 10  Bůh na to řekl: „Co jsi to udělal? Slyšíš? Krev tvého bratra ke mně křičí ze země.+ 11  Teď budeš prokletý – vyháním tě z půdy, která otevřela ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra.+ 12  Když budeš obdělávat půdu, nedá ti úrodu.* Staneš se na zemi tulákem a uprchlíkem.“ 13  Kain řekl Jehovovi: „Trest za moje provinění je tvrdší, než můžu unést. 14  Dnes mě vyháníš z této půdy* a budu skrytý před tvou tváří, stanu se na zemi tulákem a uprchlíkem. A ten, kdo mě najde, mě zabije.“ 15  A tak mu Jehova řekl: „Toho, kdo zabije Kaina, postihne sedminásobná pomsta.“ Jehova tedy určil pro Kaina znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. 16  Potom Kain odešel od Jehovovy tváře a usadil se v zemi Nod,* na východ od Edenu.+ 17  Pak měl Kain pohlavní styk se svou manželkou+ a ona otěhotněla a porodila Enocha. A začal stavět město a pojmenoval ho po svém synu Enochovi. 18  Enochovi se narodil Irad. Irad se stal otcem Mechujaela, Mechujael se stal otcem Metušaela a Metušael se stal otcem Lameka. 19  Lamek si vzal dvě manželky. První se jmenovala Ada a druhá Cilla. 20  Ada porodila Jabala. Ten se stal praotcem těch, kdo bydlí ve stanech a chovají dobytek. 21  Jeho bratr se jmenoval Jubal. Ten se stal praotcem všech, kdo hrají na harfu a na píšťalu.* 22  Cilla porodila Tubal-kajina, který koval nejrůznější měděné a železné nástroje. Tubal-kajinova sestra byla Naama. 23  Lamek pak složil pro své manželky Adu a Cillu tyto verše: „Slyšte můj hlas, Lamekovy manželky,poslechněte si má slova: Zabil jsem muže, protože mě zranil,mladého muže, protože mě udeřil. 24  Pokud má být Kain pomstěn sedminásobně,+potom Lamek sedmdesátisedminásobně.“ 25  Adam měl znovu pohlavní styk se svou manželkou a ona porodila syna a dala mu jméno Set.*+ Řekla totiž: „Bůh mi dal* jiného potomka* místo Ábela, kterého Kain zabil.“+ 26  Setovi se také narodil syn a dal mu jméno Enoš.+ Tehdy lidé začali vzývat Jehovovo jméno.

Poznámky

Dosl. „vytvořila“.
Dosl. „jeho tvář sklesla“.
Nebo „copak nebudeš vyvýšen“.
Dosl. „svou sílu“.
Dosl. „z tváře půdy“.
Nebo „v zemi Uprchlictví“.
Nebo „flétnu“.
Znamená „ustanovený, dosazený“.
Nebo „ustanovil“.
Dosl. „semeno“.