1. Mojžíšova 15:1–21

  • Bůh uzavírá s Abramem smlouvu (1–21)

    • Předpovězeno 400 let útisku (13)

    • Bůh Abramovi opakuje svůj slib (18–21)

15  Potom Jehova promluvil k Abramovi ve vidění: „Neboj se,+ Abrame, jsem tvůj štít.+ Tvá odměna bude velmi velká.“+  Abram odpověděl: „Svrchovaný pane Jehovo, co mi dáš? Vždyť jsem stále bezdětný a můj dům zdědí muž z Damašku, Eliezer.“+  A dodal: „Nedal jsi mi potomka*+ a mým dědicem bude sluha* z mé domácnosti.“  Ale Jehova mu odpověděl: „On tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude tvůj vlastní syn.“*+  Pak ho vyvedl ven a řekl mu: „Podívej se prosím na nebe a spočítej hvězdy, pokud to dokážeš.“ A dodal: „Tolik bude tvých potomků.“*+  Abram uvěřil Jehovovi,+ a on ho proto považoval za bezúhonného.*+  Potom Bůh řekl: „Já jsem Jehova, který tě vyvedl z chaldejského Uru, abych ti dal tuto zemi do vlastnictví.“+  Abram se zeptal: „Svrchovaný pane Jehovo, jak si můžu být jistý, že ji budu vlastnit?“  Odpověděl mu: „Vezmi pro mě tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana, hrdličku a holoubě.“ 10  A tak je všechny vzal, rozsekal na poloviny a ty položil proti sobě, ale ptáky nerozsekl. 11  Na mrtvá těla se začali slétat dravci, ale Abram je odháněl. 12  Při západu slunce na něj padl hluboký spánek a obklopila ho velká a děsivá tma. 13  Tehdy Bůh Abramovi řekl: „Buď si jistý, že tvoji potomci* se stanou cizinci v zemi, která nebude jejich, a tamní lidé je zotročí a budou je utiskovat 400 let.+ 14  Ale budu soudit národ, který je zotročí,+ a potom odejdou s velkým majetkem.+ 15  Ty sám odejdeš v pokoji ke svým předkům, budeš pohřben v dobrém stáří.+ 16  Sem se vrátí+ až čtvrtá generace tvých potomků, protože provinění Amorejců ještě nedosáhlo plné míry.“+ 17  Když slunce zapadlo a nastala hluboká tma, objevila se dýmající pec a mezi těmi kusy zvířat prošla ohnivá pochodeň. 18  Ten den Jehova uzavřel s Abramem smlouvu.+ Řekl: „Tvým potomkům* dám tuto zemi,+ od řeky Egypt až k velké řece, k řece Eufratu:+ 19  zemi Kenitů,+ Kenizejců, Kadmonců, 20  Chetitů,+ Perizejců,+ Refajců,+ 21  Amorejců, Kananejců, Girgašejců a Jebusejců.“+

Poznámky

Dosl. „semeno“.
Dosl. „syn“.
Dosl. „ten, kdo vyjde z tvého nitra“.
Dosl. „semene“.
Nebo „počítal mu to za spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „semeni“.