Salm 37:1-40

 • Dawk li jafdaw f’Ġeħova se jirnexxu

  • Titfixkilx minħabba l-ħżiena (1)

  • “Ħu pjaċir f’li taqdi lil Ġeħova” (4)

  • “Ħalli lil Ġeħova jiggwidak” (5)

  • “L-umli se jirtu l-art” (11)

  • Il-ġust mhux se jittallab għall-ħobż (25)

  • Il-ġust se jgħix għal dejjem fuq l-art (29)

Għanja taʼ David. א [Alef] 37  Titfixkilx* minħabba l-ħżienaU tgħirx għal dawk li jagħmlu l-ħażin.   Huma se jinxfu malajr bħall-ħaxix,U se jisparixxu bħall-ħaxix li jkun għadu tielaʼ. ב [Bet]   Afda f’Ġeħova u agħmel dak li hu tajjeb;Għix fil-paċi fuq l-art, u kun leali f’kulma tagħmel.   Ħu pjaċir f’li taqdi lil Ġeħova,*U hu jagħtik dak li tixtieq qalbek. ג [Gimel]   Ħalli lil Ġeħova jiggwidak,*Strieħ fuqu, u hu se jgħinek.   Hu se jagħmel is-sewwa tiegħek tiddi bħad-dawl,U l-ġustizzja tiegħek bħax-xemx f’nofsinhar. ד [Dalet]   Stenna bil-paċenzja* lil Ġeħova biex jaġixxi. Titfixkilx minħabba r-raġel ħażin li jirnexxi fil-pjanijiet tiegħu. ה [Ħe]   Tirrabjax u tinkorlax;Titbaqbaqx, għax dan se jwasslek biex tagħmel il-ħażen.*   Għax il-ħżiena se jinqerdu,Imma dawk li jittamaw f’Ġeħova se jirtu l-art. ו [Waw] 10  Ftit ieħor biss, u l-ħżiena jispiċċaw;Int tħares fejn kienu, imma ma jkunux hemm. 11  Imma l-umli se jirtu l-art,U se jħossuhom ferħanin ħafna bil-paċi kbira li se jkollhom. ז [Żajin] 12  Il-ħażin jippjana kontra min hu tajjeb;Hu jheżżeż snienu għalih. 13  Imma Ġeħova se jidħaq bih,Għax jaf li se jasal il-jum li fih il-ħażin se jmut. ח [Ħet] 14  Il-ħżiena joħorġu x-xabla tagħhom u jilwu l-qawsBiex jeqirdu lill-batuti u lill-foqra,U joqtlu lil dawk li jagħmlu s-sewwa. 15  Imma x-xabla tagħhom se tidħol f’qalbhom stess;Il-qaws tagħhom se jinqasam. ט [Tet] 16  Aħjar il-ftit li għandu l-ġustMill-ġid li għandhom ħafna ħżiena. 17  Għax il-ħżiena se tittiħdilhom il-qawwa tagħhom,Imma Ġeħova se jappoġġa lil dawk li huma ġusti. י [Jod] 18  Ġeħova jaf minn xiex jgħaddu dawk li huma bla ħtija,U l-wirt tagħhom se jibqaʼ għal dejjem. 19  Huma mhux se jiġu umiljati fi żmien l-inkwiet,U fi żmien il-ġuħ se jkollhom ħafna x’jieklu. כ [Kaf] 20  Imma l-ħżiena se jinqerdu;L-għedewwa taʼ Ġeħova se jispiċċaw fix-xejn bħalma jiġrilu l-ħaxix sabiħ;Se jispiċċaw fix-xejn bħad-duħħan. ל [Lamed] 21  Il-ħażin jissellef u ma jħallasx lura,Imma l-ġust hu ġeneruż* u jħobb jagħti. 22  Dawk imberkin minn Alla se jirtu l-art,Imma dawk misħutin minnu se jinqerdu. מ [Mem] 23  Meta Ġeħova jieħu pjaċir b’dak li jagħmel xi ħadd,Hu jurih kif għandu jgħix.* 24  Għalkemm forsi jitfixkel, mhux se jaqaʼ mal-art,Għax Ġeħova qed iżommlu idu. נ [Nun] 25  Jien kont żagħżugħ, u issa xjaħt,Imma qatt ma rajt lil xi ħadd ġust jiġi abbandunat,Jew lit-tfal tiegħu jittallbu għall-ħobż.* 26  Hu dejjem isellef minn qalbu,U t-tfal tiegħu se jkunu mberkin minn Alla. ס [Samek] 27  Tbiegħed mill-ħażin u agħmel dak li hu tajjebU se tibqaʼ tgħix għal dejjem. 28  Għax Ġeħova jħobb il-ġustizzja,U mhux se jabbanduna lil-leali tiegħu. ע [Għajn] Hu dejjem se jipproteġihom;Imma dawk li se jiġu mill-ħżiena se jeqridhom. 29  In-nies sewwa se jirtu l-art,U jgħixu fiha għal dejjem. פ [Pe] 30  Il-kliem taʼ min hu sewwa jgħin lil ħaddieħor ikun għaref,U dak li jgħid hu ġust. 31  Hu se jżomm sodGħax il-liġi tal-Alla tiegħu qiegħda f’qalbu. צ [Sade] 32  Il-ħażin qiegħed għassa għal min hu sewwa. Hu qed jipprova joqtlu, 33  Imma Ġeħova mhux se jħallih. Meta min hu sewwa jiġi ġġudikat min-nies, Alla mhux se jsibu ħati. ק [Kof] 34  Ittama f’Ġeħova u imxi fit-triq tiegħu,U hu se jonorak u jħallik tieħu l-art. Int se tara lill-ħżiena jinqerdu. ר [Rex] 35  Jien rajt lil min hu ħażin u bla qalbJirnexxi bħalma siġra b’saħħitha tikber fil-ħamrija tagħha. 36  Imma f’daqqa waħda miet u ma deherx iktar;Jien bqajt infittxu, imma ma sibtux. ש [Xin] 37  Innota lil min hu bla ħtija*U żomm quddiem għajnejk lil min hu onest,Għax il-futur tiegħu se jkun mimli paċi. 38  Imma dawk kollha li jiksru l-liġi se jinqerdu;In-nies ħżiena mhux se jkollhom futur. ת [Taw] 39  Ġeħova se jsalva lil dawk li huma sewwa;Hu l-fortizza tagħhom fi żmien l-inkwiet. 40  Ġeħova se jgħinhom u jeħlishom. Hu se jeħlishom mill-ħżiena u jsalvahom,Għax huma jduru lejh għall-protezzjoni.

Noti taʼ taħt

Jew “Titbaqbaqx.”
Jew “Tgħaxxaq bʼĠeħova.”
Letteralment “Erħi triqtek f’idejn Ġeħova.”
Jew “b’fiduċja.”
Jew forsi “għax dan iwassal biss għall-ħsara.”
Jew “juri l-ħniena.”
Jew “jissoda l-passi tiegħu.”
Jew “għall-ikel.”
Jew “min jibqaʼ leali.”